Hulporganisaties schreeuwen moord en brand over ‘streng’ kinderpardon

16 juni 2017Leestijd: 2 minuten
Moeder met kind bij een asielzoekerscentrum Foto: ANP

Het kinderpardon in Nederland wordt gebrekkig uitgevoerd en is een wassen neus, stellen hulporganisaties. Defence for Children en Unicef Nederland slaan alarm over de werking van de pardonwet.

In het Jaarbericht Kinderrechten stellen de hulporganisaties dat de rechten van migrantenkinderen vrijwel op alle punten zijn verbeterd in Nederland. Toch hekelen Defence for Children en Unicef Nederland het feit dat het overgrote deel van de aanvragen voor het kinderpardon – dat moet voorkomen dat ‘gewortelde’ kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet – wordt  afgewezen.

Het kinderpardon wordt ook gehekeld door onder meer de Dienst Terugkeer en Vertrek. De wet wordt volgens verschillende bestuursorganen steevast misbruikt.

Interview met Rhodia Maas, topvrouw Justitie: ‘Het kinderpardon frustreerde ons’

Oproep tot versoepeling

Dat moet anders, stellen de hulporganisaties. De oproep is opvallend, aangezien de Tweede Kamer eind februari al een motie heeft aangenomen waarin het kabinet wordt aangespoord tot versoepeling van het kinderpardon. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind legde toen aan Elsevier Weekblad uit dat hij passages uit het partijprogramma van de PvdA gebruikte om de sociaal-democraten over te halen. Zo behaalde hij een meerderheid.

‘Het kinderpardon is totaal dichtgetimmerd,’ zegt Voordewind. Ouders van minderjarige asielzoekers moeten aan een streng criterium voldoen. ‘Daarom komt vrijwel niemand meer in aanmerking voor het kinderpardon.’ Asielzoekers moeten volgens Voordewind wel bereid zijn mee te werken, maar minderjarigen in de ‘meest schrijnende situaties’ moeten sneller onder het kinderpardon vallen.

Vaak is misbruik van de asielprocedure de reden om het verzoek voor een kinderpardon te weigeren. De procedure wordt door sommige migranten voortdurend verlengd, totdat de kinderen ‘geworteld’ zijn, zodat ze onder de pardonwet vallen.

Doorn in het oog van DTV

Het kinderpardon blijft dan ook een doorn in het oog van bestuursorganen die opvang en uitzetting regelen in Nederland. De wet kan ervoor zorgen dat meer asielzoekers naar Nederland komen. Bovendien krijgen ook de ouders van kinderen die onder het pardon vallen een verblijfsvergunning.

Ook Rhodia Maas, ex-hoofd van de Dienst Terugkeer & Vertrek hekelt de regeling. ‘Ik vind een kinderpardon heel onrechtvaardig,’ aldus Maas. ‘Omdat je mensen beloont die niet hebben gedaan wat hun wettelijke plicht is: vertrekken. En al die mensen die de afgelopen jaren wel zijn teruggekeerd, hebben dus pech.’