IND: ‘Voor iedere asielzoeker drie nareizigers naar Nederland’

10 april 2017Leestijd: 2 minuten
Foto: EPA

In 2016 zijn minder asielaanvragen ingediend, maar het aantal nareisverzoeken is flink gestegen. In 2015 waren er nog minder dan 28.000 aanvragen, in 2016 waren het er bijna 37.000.

De komende jaren worden tienduizenden nareizigers verwacht, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst maandag. Rob van Lint, directeur van de IND, zegt tegen de Volkskrant dat hij zelfs rekent op drie nareizigers per asielzoeker.

Hogere schatting IND

In 2016 kregen 31.800 mensen toestemming om asielzoekers na te reizen, tegen 25.910 in 2015. In oktober vorig jaar zei de IND nog 29.000 nieuwkomers te verwachten die de komende jaren voor gezinshereniging naar Nederland komen.

Sinds begin 2015 zijn ongeveer 12.460 Syriërs onder het mom van gezinshereniging naar Nederland gereisd. Het aantal nareizigers verschilt sterk per asielzoeker. Volgens de IND hebben bijvoorbeeld Somaliërs gemiddeld minder grote families dan Syriërs.

In oktober waarschuwde de IND nog dat per Syriër gemiddeld 1,2 familielid zou volgen. Voor iedere vier Eritreeërs zou gemiddeld één familielid nareizen. Het gemiddelde aantal waarvan de IND nu uitgaat, ligt dus veel hoger.

Familie van asielzoekers

Potentiële nareizigers kunnen een verblijfsvergunning aanvragen bij de Nederlandse ambassade in hun eigen land. De gezinsleden van immigranten die asiel hebben gekregen in Nederland, moeten in het land van herkomst al zijn getrouwd of een gezin hebben gevormd. Er wordt nog wel eens gefraudeerd met de hereniging, wat in het geval van ouder-kindrelaties te controleren is door DNA-testen.

Het Europees Hof van Justitie besloot in april dat lidstaten zelf inkomenseisen mogen stellen. Zo mogen landen als voorwaarde stellen dat de persoon die al een verblijfsvergunning heeft financieel stabiel is, of een goede kans maakt op een vaste baan. Ouders van minderjarige immigranten hebben ook recht op een verblijfsstatus in Nederland door gezinshereniging.