Deze politieke partijen willen dertig eerstehulpposten sluiten

07 maart 2017Leestijd: 2 minuten
De Spoedeisende Hulp van het UMC Utrecht - Foto: ANP

De partijen VVD, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie willen Spoedeisende Hulpposten (SEH’s) sluiten om te bezuinigen. De voorgestelde maatregel staat niet in de verkiezingsprogramma’s van de partijen, maar is wel doorgevoerd in de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).

De maatregel zou vooral dunbevolkte gebieden treffen, en zou kleinere streekziekenhuizen met sluiting bedreigen. Het gaat om een dertigtal ziekenhuizen die de eerste hulp ’s nachts en in de avonduren zouden moeten sluiten. Mensen die spoedeisende hulp nodig hebben, moeten dan uitwijken naar de grotere ziekenhuizen.

Er geldt in Nederland een zogenoemde 45-minutennorm: in het geval van spoedeisende hulp moet iedereen binnen dat tijdsbestek in een ziekenhuis kunnen komen.

Dunbevolkte regio’s

De partijen VVD, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben in hun CPB-doorrekening allemaal de maatregel ‘Capaciteitsplan Spoedeisende Hulp 042’ opgenomen. In een advies van de Gezondheidsraad uit 2012 staat dat het openhouden van de SEH’s in de avond- en nachturen in veel regio’s niet doelmatig is. De kosten om de 45-minutennorm te halen in dunbevolkte regio’s zijn hoger dan in dichtbevolkte regio’s. Door het sluiten van 30 SEH’s kan op termijn 57 miljoen euro worden bespaard.

Sinds 2012 is al een aantal eerstehulpposten gesloten, dus de vraag is of de maatregel haalbaar is. Het komt neer op sluiting van eenderde van de SEH’s in dunbevolkte regio’s. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt verwacht dat de 45-minutennorm dan nog minder wordt gehaald. Veel mensen zullen ’s nachts immers langer onderweg zijn bij een levensbedreigende situatie. Hij benadrukt ook dat als het ziekenhuis in een bepaalde stad ’s nachts sluit ‘de tijd van 10 naar 40 minuten kan stijgen. Dat is een behoorlijke verslechtering.’

Mogelijke sluiting

Daarnaast dreigt sluiting voor ziekenhuizen die afhankelijk zijn van hun SEH’s. Het CPB schrijft in een toelichting dat het ertoe kan leiden ‘dat een ziekenhuis door de sluiting van de SEH niet meer levensvatbaar is en moet sluiten’.

Tijdens het Carré-debat afgelopen zondag werd er kort aan de maatregel gerefereerd. CDA-leider Sybrand Buma viel PvdA-leider Lodewijk Asscher erop aan dat zijn partij de Eerste Hulp wil weghalen bij streekziekenhuizen. Hoewel de partij het niet in zijn verkiezingsprogramma heeft staan, is het dus wel opgenomen in de CPB-doorrekening. Partijen zijn niet verplicht om al die informatie ook in het verkiezingsprogramma op te nemen.