Aan deze hogescholen zijn studenten het meest tevreden over hun docenten

05 oktober 2023Leestijd: 3 minuten
HKU Utrechts Conservatorium. Foto: ANP

Traditiegetrouw zetten EW en ResearchNed ook dit jaar de opleidingen met de beste docenten in het zonnetje. Studenten zijn daar het meest tevreden over de bekwaamheid, inzet en toegankelijkheid van het onderwijzend personeel. De grote winnaars onder hogescholen in Nederland zijn docenten van de opleiding tot natuurkundeleraar van de Fontys Hogeschool in Sittard.

Onderdeel van Beste studies, de jaarlijkse vergelijking van universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen, is de bekendmaking van opleidingen in Nederland waar studenten het meest tevreden zijn over hun eigen docenten.

Boven aan de ranglijst Beste docenten staan diverse lerarenopleidingen. De docenten van de lerarenopleiding 2de graad natuurkunde aan de Fontys Hogeschool in Sittard halen de hoogste score. Ook met de lerarenopleiding 2de graad geschiedenis staat de hogeschool in Sittard tussen de winnaars.

Beste docenten aan hogescholen Nederland: grootte doet ertoe

Bij het samenstellen van de ranglijsten is rekening gehouden met de omvang van de opleidingen op basis van studentenaantallen. Vanaf 546 ingeschreven studenten is sprake van een grote hbo-bacheloropleiding. De docenten van toegepaste biologie aan de HAS green academy in Venlo en van de pabo aan Hogeschool De Kempel in Helmond krijgen van de grote opleidingen de hoogste tevredenheidsscore van hun studenten.

Naast lerarenopleidingen springen ook drie creatieve studies eruit. Studenten van de opleidingen muziek en docent theater aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht zijn opvallend tevreden over hun docenten.

Beste docenten 2023 – Hbo

Top-3 Beste docenten per opleidingsgrootte

Top-3 Grote opleidingen Positie op ranglijst
Tevredenheid (%) Bekwaamheid Inzet Toegankelijkheid
1 Toegepaste Biologie, HAS green academy, Venlo 86 2 9 1
Lerarenopleiding Basisonderwijs, Hogeschool De Kempel, Helmond 86 1 3 3
3 Human Resource Management, Fontys Hogeschool, Tilburg 84 6 5 5
Opleiding tot Verpleegkundige, Hogeschool Viaa, Zwolle 84 6 7 2
Muziek, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 84 10 1 7
Technische Bedrijfskunde, Avans Hogeschool, Tilburg 84 10 7 3
Top-3 Middelgrote opleidingen
1 Lerarenopleiding 2de graad Geschiedenis, Fontys Hogeschool, Sittard 89 1 1 3
2 Elektrotechniek, Avans Hogeschool, Den Bosch 88 4 5 2
Lerarenopleiding 2de graad Geschiedenis, NHL Stenden, Leeuwarden 88 2 4 5
Top-3 Kleine opleidingen
1 Lerarenopleiding 2de graad Natuurkunde, Fontys Hogeschool, Sittard 97 6 1 1
2 Docent Theater, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 96 2 2 8
3 Theater, ArtEZ University of the Arts, Arnhem 95 4 3 4

EW en onderzoeksinstituut ResearchNed analyseerden antwoorden op acht vragen uit de Nationale Studenten Enquête 2023. Voor Beste studies 2023 zijn op basis van die vragen vier ranglijsten samengesteld die iets zeggen over de waardering voor docenten: het gaat om een vergelijking van bekwaamheid, inzet en toegankelijkheid.

Bekijk het hele overzicht van welke opleidingen aan hogescholen in Nederland de beste docenten hebben

Als voor ten minste twee van deze onderdelen voldoende vragenlijsten zijn ingevuld, is ook een tevredenheidspercentage berekend die de positie op de ranglijst Beste docenten bepaalt. Daarbij is ook gekeken of de percentages significant afwijken van het landelijk gemiddelde. Dat is het geval voor alle opleidingen op de ranglijst Beste docenten aan hogescholen in Nederland. Op ewmagazine.nl/bestestudies is na te gaan hoe studenten van alle voltijds bachelor- en masteropleidingen hun docenten waarderen.

Verantwoording

Beste studies 2023 is samengesteld door EW Research, de onderzoeksredactie van EW, in samenwerking met ResearchNed. Onderzoekers van ResearchNed zijn drs. Danny Brukx en dr. Ardita Muja. Bij EW is drs. Ruud ­Deijkers coördinator van het onderzoek en verantwoordelijk voor deze publicatie. Abonnees vinden de resultaten van Beste studies 2023 op ewmagazine.nl/bestestudies.