Vooruitblik: Einde van het leenstelsel

20 december 2022Leestijd: 2 minuten
Studenten op kamers. Foto: ANP

Vanaf volgend collegejaar, dat begint op 1 september 2023, gaan studenten er financieel flink op vooruit. Wat zijn de plannen voor de nieuwe studiefinanciering?

Als de Kamers groen licht geven voor de plannen van het kabinet, dan krijgen studenten vanaf collegejaar 2023-2024 weer een basisbeurs: een vast maand­bedrag waarvoor zij slechts binnen tien jaar hun diploma hoeven te behalen.

Zoals de laatste decennia gebruikelijk bij wijzigingen van de ‘stufi’ gingen er protestmarsen aan vooraf. Studenten wilden af van het leenstelsel dat hen sinds de invoering in 2015 in de schulden stak. Bij de aankondiging van de nieuwe basisbeurs keken veel studenten nogal beteuterd: zij vonden het bedrag tegenvallen. Om hoeveel gaat het?

 

Hoeveel krijg je straks?

Maximumbedragen hoger onderwijs 2023-2024

De voorgestelde basisbeurs bedraagt 274,90 euro per maand voor studenten op kamers en 110,30 voor studenten die bij hun ouders wonen. Dat is niet genoeg voor levensonderhoud: het gehanteerde normbedrag voor uitwonende bachelor- en masterstudenten is 957,87 euro per maand.

 

Huishoudboekje

Normbedragen levensonderhoud

 

Een groot deel van dat bedrag bestaat uit kamerhuur (zie ‘Wageningen goedkoopst’ hieronder).

 

Wageningen goedkoopst

Druk op de markt van studentenhuizen

Een van de inkomstenbronnen

De basisbeurs is een van de inkomstenbronnen, naast betaald werk, bijdragen van ouders, een toelage voor openbaar vervoer en eventueel een voordelige lening bij de overheid. En als ouders te weinig verdienen – tot 70.000 euro per jaar – dan wordt de beurs met maximaal 416 euro per maand aangevuld.

 

Inkomen ouders

Inkomensgrens voor aanvullende beurs

Door gestegen kosten voor boodschappen en energie is het normbedrag met 164,30 euro opgeschroefd. Volgend collegejaar geeft de overheid dat bedrag boven op de basisbeurs cadeau aan uitwonende studenten. Per maand.

 

Tijdlijn aflossen

Maximumaantal jaren dat afgestudeerden aflossen

 

En dan zijn er nog bijdragen van de overheid voor het onderwijs. Per student in het hoger onderwijs is daarvoor 8.800 euro per jaar begroot. Studenten betalen voor volgend collegejaar 2.314 euro wettelijk collegegeld. Tenzij zij net beginnen met studeren: dan hoeven zij slechts de helft van het collegegeld te betalen.

 

Wie betaalt wat?

Uitgaven voor studie 2023

Compensatie

Lees ook:

Pechstudent of gat in de hand?Dat het aantal schuldenaren sinds de invoering van het leenstelsel toenam, lag in de lijn der verwachting. Opvallender is dat ruim honderdduizend mensen een schuld van meer dan 50.000 euro hebben. Lees verder