Pijn van klimaatdoelen wordt ineens voelbaar

12 april 2018Leestijd: 2 minuten
De Nederlandse veestapel moet drastisch krimpen, adviseert de Raad voor de leefomgeving

Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat 174 landen het Klimaatakoord van Parijs overeenkwamen. Het hoofddoel (maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde) was concreet, hoe dat te bereiken uiterst vaag. In Nederland worden de gevolgen van die ambitieuze klimaatdoelen ineens voelbaar. Wat staat ons te wachten?

Het Klimaatakkoord van Parijs had de reductie van het broeikasgas CO2 niet als expliciet doel. Hoe de verdragspartners zich zouden inspannen om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde binnen de perken te houden, mochten ze zelf uitzoeken.

Het kabinet-Rutte III zet daarin plots grote stappen, daartoe gedwongen door Groningen. Dat daar de aarde beeft als gevolg van aardgaswinning, maakt de vraag naar alternatieve energie extra urgent. Minder aardgas heeft grote gevolgen voor de manier waarop Nederlanders hun huizen verwarmen en hoe bedrijven hun fabrieken draaiende houden.

Warmtepomp als icoon van de energietransitie

Die huizen moeten, als het aan een coalitie van de installatiebranche en milieu-activisten ligt zo snel mogelijk massaal de traditionele cv-ketel het huis uit doen. Minister Eric Wiebes (VVD) van Klimaat adviseerde in elk geval om vanaf 2021 alleen nog (hybride) warmtepompen te installeren. Maurits Terwindt zocht uit hoe zo’n warmtepomp precies werkt, wat hij kost en of uw huis er geschikt voor is.

Energiedeskundige Jon van Diepen heeft twijfels bij nut van het massaal overstappen op warmtepompen.  

Een warmtepomp in een huishouden. (Foto: ANP Bas Czerwinski)

Bijna tegelijk met de aankondiging dat Nederland van het gas moet, doken in de media meer plannen op voor maatregelen die het klimaat moeten redden. En die plannen hebben gemeen dat ze ingrijpen in zaken waaraan veel burgers gehecht zijn, zoals hun voedsel, vervoer en vakantie. Rob Ramaker zet op een rij welke mogelijke verboden en belastingen de Nederlandse consument boven het hoofd hangen.

Ook lokaal duiken steeds meer klimaatmaatregelen op, zoals kleine windmolenparkjes, milieuzones en de herintroductie van stadsverwarming, maar dan duurzaam. Carla Joosten maakte een rondgang langs de grote steden, waar sinds de gemeenteraadsverkiezingen ‘groene’ partijen een stevige opmars hebben gemaakt.