Dit zijn de beste studies van 2016

29 september 2016Leestijd: 2 minuten
Foto: Suzanne van de Kerk

Wageningen University is de beste universiteit van Nederland, de beste hogeschool is HAS Hogeschool. Dat blijkt uit de nieuwe editie van Beste studies. De 22ste editie van het Elsevier-onderzoek biedt studiekiezers nuttige informatie over 2.151 opleidingen in het hoger onderwijs.

‘Delft is nu mijn thuis’
Reportage over het leven van een student anno 2016

Waar zijn studenten het meest tevreden over hun opleiding? Die vraag beantwoorden Elsevier en onderzoeksinstituut ResearchNed in de 22ste editie van Beste studies. Bij Wageningen University scoren 12 van de 19 beoordeelde opleidingen bovengemiddeld. Van de 10 beoordeelde opleidingen van HAS Hogeschool – met vestigingen in Den Bosch en Venlo – krijgen 7 opleidingen een bovengemiddeld oordeel van de eigen studenten.

Vergelijking

Om tot een eerlijke vergelijking te komen, zijn de hogescholen en universiteiten ingedeeld in categorieën gebaseerd op de breedte van het opleidingenaanbod en specialismen. Bij de brede universiteiten wint Radboud Universiteit Nijmegen, van de technische universiteiten is Technische Universiteit Eindhoven de beste.

Van de brede hogescholen haalt Avans Hogeschool de hoogste score. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de beste hogeschool voor kunstopleidingen.

Ranglijst

Resultaten uit de Nationale Studenten Enquête, uitgevoerd door Studiekeuze123, vormen de belangrijkste pijler voor Beste studies. Voor de ranglijst van hogescholen en universiteiten is gekeken naar de antwoorden op één cruciale vraag uit de enquête: ‘Geef aan hoe tevreden je bent over je opleiding in het algemeen’. De studenten konden een score geven van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

Van de scores is het gemiddelde bepaald voor alle voltijdstudenten. Vervolgens is nagegaan of een opleiding significant hoger of lager scoort dan het gemiddelde van hbo of wo, de soort onderwijs. Zo is dus telkens de totale score voor één opleiding vergeleken met de score voor het hele hbo, respectievelijk wetenschappelijk onderwijs.

Hieronder staat de ranglijst met hogescholen en universiteiten. Instellingen die slechts één opleiding aanbieden, zijn niet in de lijst opgenomen.

 

 

Beste universiteiten

 

Beste hogescholen

 

Uitschieters

Sinds 1994 geeft het Elsevier-onderzoek Beste studies havisten en vwo’ers houvast bij het kiezen van een studie. Voor bachelorstudenten zijn alle masteropleidingen beoordeeld.

Naast oordelen van studenten over hun opleiding biedt beste studies voor 2.151 opleidingen nuttige achtergrondinformatie over onder meer contacturen met docenten, studierendement en de studentenpopulatie, zoals wat typische mannen- en vrouwenstudies zijn.

Wat zijn dit jaar de uitschieters? Klik op de pijlen naar links en naar rechts om alle lijstjes met opvallende resultaten te bekijken.