Online-onderwijs als breekijzer voor vastgeroeste academie

23 augustus 2021Leestijd: 4 minuten
Studente rechten van de Vrije Universiteit volgt tijdens de lockdown van uit huis een online college vanaf het balkon. Foto: ANP.

Door corona maakte het hoger onderwijs een radicale omslag naar digitaal onderwijs. Nu onderwijs ook weer fysiek kan, dreigt de online-variant naar de achtergrond te verdwijnen. Terwijl het juist nu de tijd is om online geaccrediteerde wetenschappelijke opleidingen te lanceren, naast de traditionele onderwijsvormen, aldus student Armand Gozé in een artikel voor EW Podium.

In de Shanghai Ranking werd de opleiding Business Administration aan de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) laatst nog tot de beste van de wereld uitgeroepen. Rotterdam stond dus boven de Amerikaanse ‘Ivy-League’-universiteiten Harvard en Wharton. De faculteit RSM leidt haar (internationale) studenten op met de missie ‘be a force for positive change’.

Armand Gozé (2000) heeft recent de opleiding BSc International Business Administration afgerond aan de Rotterdam School of Management (RSM). Hij is verder studentlid van de Erasmus Universiteitsraad. In die hoedanigheid is hij hoofd van de taskforce Online BSc Programmes.

Dit is een artikel voor EW Podium. Daarop publiceert de redactie van EW
elke week meerdere artikelen van jonge schrijvers, die vanuit hun eigen onderzoek, expertise of werkervaring willen bijdragen aan het publieke debat.

Het lijkt erop dat dit alleen geldt voor de elite, zeker bij de internationale studenten. Hun papa’s en mama’s werken steevast in de top van het bedrijfsleven. Logisch, want een driejarige bachelor en een aansluitende master kosten een
niet-EU-student alleen al aan collegegelden zo’n 46.000 euro (overigens nog goedkoop vergeleken met Harvard en Wharton). Gelukkig heeft de coronacrisis laten zien dat het traditionele onderwijs inefficiënt is en dat het echt anders kan.

Elitair onderwijs voor iedereen

Elke dag reizen om drie uur te luisteren naar een professor in een zweterige collegezaal met vijfhonderd studenten, is amper leerzaam, laat staan efficiënt. Leren moet je toch echt zelf doen, zeker in het academisch onderwijs. Dit is heel goed mogelijk door middel van online-onderwijs. Al is het simpelweg digitaliseren van bestaande opleidingen  onvoldoende: de inhoud moet ‘asynchroon’ worden aangeboden. Laat studenten modules in hun eigen tempo doorlopen, onafhankelijk van trimesters of ‘blokken’. Dit heeft als voordeel dat opleidingen meerdere instroommomenten per jaar kennen en effectiever kunnen schalen, waardoor kosten worden bespaard en dus lagere collegegelden mogelijk zijn.

Daarmee wordt het onderwijs toegankelijker. Deze asynchrone online geaccrediteerde opleidingen bieden niet alleen flexibiliteit, maar zorgen voor echte ‘positive change’ door studenten uit armere gezinnen van over de hele wereld ook op het allerhoogste niveau op te leiden. Immers, een laptop en een goede internetverbinding volstaan en intussen kan worden bespaard op het college- en leefgeld. Dergelijke grootschalige online-opleidingen zouden dan naast de traditionele opleidingen moeten worden aangeboden.

IJzersterke kenniseconomie

Ook voor Nederland biedt dit voordelen: wij profiteren bij uitstek van een ijzersterke kenniseconomie. Om deze positie internationaal te behouden, moeten we wereldwijd ‘the best of class’ aantrekken en aan Nederland binden. Bijvoorbeeld door het Nederlanderschap versneld aan te bieden aan de meest excellente studenten of korting te geven op collegegelden als iemand in Nederland komt werken. Ook moet er een specifieke focus komen te liggen op toekomstgerichte opleidingen, zoals software engineering, Artificial Intelligence en data science.

Lees ook dit stuk voor EW Podium: Werkdruk op universiteiten is urgent en onhoudbaarUniversitair medewerkers

Gaat dit niet veel geld kosten? Nee, het zal Nederland juist veel geld gaan opleveren. Uit onderzoek blijkt dat internationale studenten pas echt geld opbrengen als zij na hun studie in Nederland blijven wonen en werken. Dat is tot op heden nog te weinig het geval. Als student aan de voornoemde RSM, en lid van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit, zie ik veel internationale studievrienden naar het buitenland gaan voor aantrekkelijke posities.

Stel het belang van de student voorop

Het onderwijs staat bepaald niet bekend om zijn flexibiliteit, efficiëntie en vernieuwingsdrang. Een omslag van het traditionele gedachtegoed en de manier van onderwijs geven, is daarom ook iets waar veel professoren tegenop zien. Maar het wordt weleens tijd om vanuit het belang van de student te denken. Studenten brengen de meeste miljarden op, door de Rijksfinanciering en hun eigen bijdragen – niet de docenten.

Uiteraard zijn er ook uitdagingen. Een nadeel van asynchroon online-onderwijs is bijvoorbeeld het mogelijke gebrek aan socialisering van studenten. Maar daarvoor zijn oplossingen te bedenken in de vorm van live online-werkgroepen en wereldwijde lokale ‘chapters’, waar studenten elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

Examinering is een andere terechte zorg. De focus moet liggen op opdrachten, openboektentamens en proctored examinering, oftewel het op afstand toezicht houden tijdens examens. Dat laatste is omstreden door technische en privacy-gerelateerde problemen, maar bij online-opleidingen kiezen studenten hier vooraf bewust voor. Al met al zijn er zeker uitdagingen, maar deze zijn te overwinnen.

Onderwijsrevolutie

Het wordt tijd voor een onderwijsrevolutie. Een revolutie waarin voortdurend in het belang van de studenten wordt gedacht en waarin Nederland een prominente rol krijgt om wereldwijd positieve veranderingen teweeg te brengen. Online geaccrediteerd onderwijs aan studenten over heel de wereld, ongeacht hun sociale status of het vermogen van hun ouders, biedt daarvoor een uitkomst.