50 euro voor 5 minuten parkeren in Den Haag kost ondernemers de kop

08 mei 2023Leestijd: 4 minuten
De Haagse Venestraat in augustus 2021. Foto: Hans van Tellingen

In de binnenstad van Den Haag en in Scheveningen kost parkeren straks 50 euro, ongeacht het tijdsbestek. Dat gaat veel winkeliers en horecaondernemers omzet kosten, schrijft winkelonderzoeker Hans van Tellingen. In dit ingezonden stuk adviseert hij het Haagse gemeentebestuur een andere aanpak.

Het was op woensdag 3 mei zo’n beetje hét nieuws van de dag: Den Haag voert de kosten op van het (straat)parkeren in de binnenstad én Scheveningen. Deze gaan 50 euro bedragen. En het maakt niet uit of je 5 minuten parkeert of een hele dag. De kosten blijven 50 euro.

Dit zal een zeer negatief effect hebben op de omzet van veel winkeliers en horeca-uitbaters, zeker op die van ondernemers in een doorgaande straat. Veel klanten  zullen niet meer komen. Delen van de Haagse binnenstad én het centrum van Scheveningen zullen afsterven: vooral doorgaande straten, die ook vaak aanloopstraat zijn. Dit is het laatste wat je als stadsbestuur zou wensen.

Doe het anders, gemeente Den Haag. Hoe? Dat leest u in dit blog.

Den Haag heeft het meest geleden, maar herstelt het minst

De grote binnensteden hadden veel te lijden onder de ‘coronamaatregelen’ van de afgelopen drie jaar. Bezoek bleef weg. Bestedingen waren historisch laag, vooral omdat mensen van buiten de stad niet meer kwamen. En dat terwijl wijkwinkelcentra en kleinere binnensteden het veel beter gingen doen.

Maar de grote binnensteden herstellen snel. De aanvankelijk weinige leegstand groeide in 2020 en 2021 sterk, om sinds 2022 weer scherp af te nemen. De grote binnensteden lijken hun sterke positie van vóór 2020 terug te veroveren en misschien nog wel sterker terug te komen. Dat geldt voor de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en nog wel een paar steden. Maar Den Haag lijkt wat achter te blijven. Waarom? Heel simpel. Sinds 2021 kwam er sterke concurrentie bij in de vorm van The Mall of the Netherlands in Leidschendam, een locatie die in feite te beschouwen is als Den Haag-Noord.

The Mall of the Netherlands biedt een prettig winkel- en verblijfsklimaat, met een enorm winkelaanbod in alle segmenten, veel topwinkels, een goed horeca-aanbod en plezierige looproutes. On-Nederlands goed dus. Maar er is één ding dat nóg belangrijker is: gratis parkeren. Dat trekt 14 procent extra bezoekers aan, en leidt tot 20 procent extra winkelomzet. Consumenten rijden graag een eindje verder naar de winkellocaties waar ze gratis kunnen parkeren.

Dus: de concurrentie voor de Haagse binnenstad ís al moordend, maar zal op deze wijze nog veel groter worden. Consumenten geven liever meer geld uit aan benzine, dan dat ze moeten betalen voor het parkeren. Betaald parkeren beschouwen ze als een soort boete of straf voor het feit dat ze naar een plek komen om geld uit te geven. De consument voelt zich bestolen, terwijl hij vindt dat hij beloond zou moeten worden. En wat doet de gemeente Den Haag? De kosten van het straatparkeren verhogen naar 50 euro. Zelfs als je je auto maar 5 minuten parkeert. Het zal klandizie schelen, en omzet. En het valt goed te berekenen hoeveel.

Autobezoekers besteden het meest

Gemiddeld komt 45 procent van de klanten van alle winkelcentra en -gebieden in Nederland met de auto. Zij zorgen voor 61 procent van de winkelomzet. In grote binnensteden liggen deze percentages vaak wat lager. In een stad als Den Haag komt meestal zo’n 25 procent van de winkelbezoekers met de auto, en zij zijn dan goed voor ongeveer 35 procent van de winkelomzet. Een deel daarvan zal voortaan niet meer met de auto komen. Geschat wordt dat circa 20 procent van de autobezoekers afhaakt.

Een binnenstad als Den Haag kent meestal zo’n 500.000 bezoekers per week. Zij komen in groepjes van gemiddeld 1,5 personen. De gemiddelde bestedingen per bezoekeenheid zullen zo’n 50 euro zijn. De weekomzet bedraagt dan ongeveer 17 miljoen euro (500.000/1,5 x 50 euro). Als 35 procent hiervan komt door autobezoekers, dan is dat bijna 6 miljoen euro. Als deze 6 miljoen euro met 20 procent wordt beperkt, dan is de wekelijkse omzetderving zo’n 1,2 miljoen euro.*

Let wel: het gaat hier vooral om omzet van winkeliers in doorgaande straten en aanloopstraten. De kleine zelfstandigen worden dus het hardst geraakt. Is dat wat de gemeente Den Haag beoogt? Dat zal toch niet?

Maak straatparkeren het eerste half uur gratis

Het kan veel eenvoudiger. Maak het straatparkeren het eerste half uur gratis. Handhaaf dat bijvoorbeeld met een zogenoemde blauwe zone. Dan kunnen de ondernemers in de aanloopstraten en doorgaande straten tóch profiteren van consumenten die snel even parkeren en spulletjes kopen.

Na dat eerste half uur is het van belang dat bezoekers in de binnenstad wél gaan betalen. Als dat bedrag hoger is dan de bedragen in de parkeergarages, gaan mensen die lang willen verblijven tóch parkeren in de garages. Tegelijk wordt langparkeren tegengegaan en kunnen ook de bewoners parkeren: meerdere vliegen in een klap, zeker als parkeren in de parkeergarages goedkoper wordt.

Parkeerplannen kosten veel meer dan ze opleveren

Denk aan uw ondernemers, gemeente Den Haag. Niet alleen zij varen er wel bij, maar uw gehele stad. Niet alleen financieel, maar ook qua vertier, leefbaarheid en uniciteit van het winkelaanbod. Want juist zij die sjeu geven aan de binnenstad, de kleine zelfstandigen, worden het hardst geraakt door dit nieuwe parkeerbeleid.

Dus, in het belang van Den Haag: voer deze parkeerplannen niet uit. Ze kosten vele malen meer dan ze opleveren. En dat is in niemands belang.

*Deze berekening is op basis van ‘expert estimations’, het zijn realistische aannames, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.