Banken draaien zelf op voor 260 miljoen voor bankentoezicht

27 mei 2014Leestijd: 1 minuut

Volgens een dinsdag naar buiten gebrachte schatting van de Europese Centrale Bank (ECB) zal het toezicht van de ECB op de banken in totaal ongeveer 260 miljoen euro kosten. De Europese banken zullen dit bedrag zelf moeten betalen.

Het bankentoezicht is onderdeel van de bankenunie die vanaf 4 november in werking zal treden. Europese banken zullen dan onder direct toezicht staan van de ECB.

De kosten die een dergelijk toezicht met zich meebrengt, worden verdeeld onder de banken zelf. Grote banken dragen meer bij dan kleine banken.

Nederlandse banken

Maandag maakte Jan Sijbrand, directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), bekend dat Nederlandse banken als voorbereiding op de vorming van de bankenunie samen ongeveer 42 tot 62 miljoen euro kwijt zullen zijn.

Wel zal de financiering op termijn goedkoper worden voor banken: ‘Als er meer vertrouwen is in de bankensector, dan krijgen de banken ook toegang tot goedkopere financiering,’ zegt Sijbrand.

Bankenunie

De bankenunie moet voorkomen dat in de toekomst belastingbetalers in eurolanden opdraaien voor omvallende banken. Naast bankentoezicht, bestaat de unie uit een depositogarantiestelsel en een saneringsfonds.

Vanaf 2015 zal ook het afwikkelingsmechanisme van kracht worden. Dit mechanisme moet ervoor zorgen dat wanneer een bank omvalt de schade voor de reële economie en de belastingbetaler beperkt blijft.