Hieraan is de recorddaling van CO2-uitstoot te danken

20 april 2024Leestijd: 2 minuten

In 2023 brachten Nederlandse bedrijven hun CO2-uitstoot terug met een nooit geziene 13,2 procent. Welke sectoren deden het goed, welke worstelen?

Nieuwsberichten met zowel de woorden ‘CO2’ als ‘recorddaling’ in de kop, dat is even schrikken. Maandag 15 april meldde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die namens de overheid toeziet op de handel in CO2-emissies, dat de 345 grootste Nederlandse uitstoters vorig jaar 13,2 procent minder koolstofdioxide in de atmosfeer brachten dan in 2022: van 68,5 naar 58,9 miljoen ton. Zo snel ging de daling nog nooit.

Totale CO2-emissie (in tonnen)

Vooral de energiesector, met een reductie van 6,7 miljoen ton, droeg bij aan de daling. De productie in die sector bleef weliswaar gelijk, maar het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon, wind en water) steeg vorig jaar met 21 procent en is nu goed voor bijna de helft van de elektriciteitsproductie.

We zijn goed op weg, oordeelt NEa-bestuurder Mark Bressers. Om daaraan meteen toe te voegen dat de daling van de CO2-emissie niet alleen is toe te schrijven aan verduurzaming, maar ook aan de productiedaling in de industrie.

Welke sectoren doen het goed, en voor welke blijft het terugbrengen van de CO2-uitstoot een ingewikkelde opgave?

Energie

De 6,7 miljoen CO2 die de energiesector in 2023 minder uitstootte, komt goeddeels voor rekening van de vier kolencentrales. Samen bespaarden zij 4,6 miljoen ton CO2-uitstoot.

Dat is bijzonder, meldt de NEa. De centrales mochten vorig jaar, na een productiebeperking, juist weer op volle toeren draaien. Maar dat deden ze dus niet, mede doordat er kennelijk voldoende duurzame bronnen beschikbaar waren.

De grootste afname was er bij de Uniper-kolencentrale op de Maasvlakte: die bracht haar CO2-uitstoot in een jaar tijd met 1 miljoen ton terug tot 2,5 miljoen ton.

Hoeveel ton CO2 stoten kolencentrales uit?

Industrie en raffinage

Nog groter was de daling van de CO2-uitstoot van de Tata-staalfabriek in IJmuiden: van ruim 5,8 miljoen ton naar ruim 4,5 miljoen ton. Volgens de emmisieautoriteit komt die daling niet zozeer door verduurzaming van de staalproductie, als wel door het grootschalig onderhoud, waardoor een van de hoogovens lange tijd stillag.

De andere grote uitstoters in de chemische industrie, Dow in Zeeland en Chemelot in Geleen, wisten hun CO2-emissie allebei met ongeveer een kwart miljoen ton terug te brengen.

De op één na grootste CO2-uitstoter van Nederland, de Shell-raffinaderij op de Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven, zag de uitstoot in 2023 licht stijgen.

Luchtvaart

Deze relatief kleine sector is de enige die de CO2-uitstoot niet wist terug te brengen. De vliegmaatschappijen onder Nederlands toezicht noteerden gezamenlijk een stijging van 11 procent, waarbij het alleen de vluchten binnen de Europese Economische Ruimte betreft.

Schrijf u in voor onze middagnieuwsbrief

Met de gratis nieuwsbrief EW middag wordt u dagelijks bijgepraat met commentaren en achtergronden bij de belangrijkste nieuwsverhalen.

Joppe Gloerich
Joppe Gloerich (1983) is coördinator van de redactie Kennis & Cultuur van EW.
Lees meer
Joppe Gloerich