Zo jaag je bedrijven wel weg: industrie betaalt tot drie keer meer voor stroom

04 april 2024Leestijd: 2 minuten
Op het industriecluster Chemelot zijn er zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Foto: Flip Franssen/HH/ANP

Grote stroomverbruikers betalen in Nederland veel meer voor hun stroom dan in omringende landen. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat en Rob Jetten (D66) van Klimaat en Energie. Daarmee bevestigen zij kritiek die Tata Steel en chemiecluster Chemelot eerder in EW uitten.

Grootverbruikers konden tot voor kort gebruikmaken van twee kortingsregelingen op stroom, de Volumecorrectie Regeling (VCR) en de Indirecte Kostencompensatie (IKC), maar die werden afgeschaft. In andere Europese landen gelden dergelijke kortingen nog wel.

Stroomkosten in Nederland 95 euro, in Frankrijk 32 euro

Uit de Kamerbrief blijkt dat de effectieve elektriciteitskosten voor grootverbruikers daardoor in Nederland nu 95 euro per megawattuur zijn. In België is dat 56 euro, in Duitsland 46 euro en in Frankrijk zelfs 32 euro. Die kosten zijn na het verrekenen van kortingen (die Nederland dus niet meer heeft) en netwerkkosten.

Lees verder onder de infographic

De VCR werd in Nederland afgeschaft, omdat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze in strijd vond met Europese regels. Maar in de Kamerbrief constateren de ministers nu dat ‘het erop lijkt dat toezichthouders in deze landen de Europese regelgeving anders interpreteren of anders toepassen’.

‘Gelijk speelveld wordt geweld aangedaan’

In februari zei Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg al in EW dat Nederland op grote achterstand dreigde te raken door het afschaffen van de kortingen. ‘Twee regelingen zijn afgelopen jaar geschrapt, wat ons 100 miljoen euro per jaar kost. […] Het heeft grote invloed op de business case.’

Loek Radix, directeur van Chemelot, een van Nederlands belangrijkste industriële clusters, zei toen dat het gelijke speelveld in Europa ‘geweld wordt aangedaan’ door het schrappen van de regelingen.

Mogelijke oplossingen

Uit stukken die toenmalig informateur Ronald Plasterk begin dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde, bleek al dat het vervallen van deze twee regelingen het verschil kan maken tussen wél of niet investeren in verduurzaming. Veel bedrijven die willen verduurzamen, doen dat immers door meer stroom te gaan gebruiken, in plaats van kolen of gas.

De ministers zeggen nu in hun Kamerbrief dat zij naar verschillende manieren kijken om de grote industrie weer concurrerend te krijgen. Zo zouden de netwerkkosten anders kunnen worden verdeeld tussen industrie en burgers, zoals tot voor kort gebeurde. Of de kosten van het uitbreiden van het stroomnet voor wind op zee, zouden uit belastinggeld kunnen worden betaald.