Terugblik: dit schreef de Russische ambassadeur een maand vóór de inval

23 januari 2022Leestijd: 5 minuten
De Russische ambassadeur in Den Haag Alexander Shulgin. Foto:

Een maand voor de invasie van Oekraïne benadrukte de Russische ambassadeur, Alexander Shulgin, Ruslands vreedzame intenties en bekritiseerde de westerse media voor hun eenzijdige berichtgeving.  Twee jaar later kijken we terug op zijn ingezonden brief tegen de achtergrond van de voortdurende oorlog.

Het lijkt of de laatste maanden elke Nederlandse krant, online-portaal of analyticus zijn zorgen heeft geuit over ‘spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens’. Jammer genoeg laat het niveau van ‘deskundigheid’ in dit geval veel te wensen over. Meestal lijken de opvattingen van allerlei commentatoren te blijven steken in de tijd van de Koude Oorlog. Er is absoluut niks nieuws aan al die beschuldigingen tegen ons land.

Clichés worden gebruikt om anti-Russische hysterie aan te wakkeren

Alexander Shulgin (1951) is ambassadeur van Rusland in Nederland.

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Hopelijk begrijpen de lezers dat alle anti-Russische clichés die worden gebruikt om hysterie aan te wakkeren, niets te maken hebben met de werkelijkheid. Bovendien zijn veel van de beschuldigingen – zoals de ‘eventuele invasie vanuit het Oosten’ – niet eens tientallen, maar honderden jaren oud.

Blijkbaar is er een agressieve campagne tegen Rusland. Het doel daarvan is noch het oplossen van het interne conflict in Oekraïne, noch het bereiken van vrede en rust in Donbass of het beschermen van Oekraïense burgers tegen het discriminerende beleid van de autoriteiten in Kiev op grond van taal en nationaliteit. De gedachtegang is naar onze mening veel simpeler en praktischer.

Het benoemen van een externe vijand is een populair argument van degenen die van een oorlog profiteren. Escalatie is vooral profijtelijk voor de legerkringen en de wapenlobby. Onder het mom van vermeende dreigingen vanuit Rusland wordt verklaard dat ‘er geen tijd meer is voor discussie en dat je alle krachten moet bundelen in strijd tegen een gemeenschappelijk vijand’. Tegelijkertijd wordt stil gehouden wie echt de stabiliteit ondermijnt in Europa en voor minder transparantie zorgt op het gebied van veiligheid. Het wordt bijvoorbeeld stil gehouden dat de Verenigde Staten internationale wapencontrole van regimes (het INF-verdrag en het Open Skies-verdrag) proberen te ondermijnen.

Niet van plan om Oekraïne ‘binnen te vallen’

Het moet nog eens worden benadrukt dat Rusland niet van plan is om Oekraïne ‘binnen te vallen’. Door ons land te beschuldigen van een ‘geplande invasie’ probeert men de publieke aandacht af te leiden van wat er in werkelijkheid gebeurt. De situatie verergert zich. Dit gebeurt door de autoriteiten in Kiev, die grote troepenmachten concentreren aan de grens met Donetsk en Loegansk. Meer dan dat, tot dergelijke gevaarlijke stappen zijn Oekraïense autoriteiten geneigd onder meer door beloftes van NAVO-lidmaatschap als ook daadwerkelijke leveranties van buitenlands militair materieel, helikopters, drones en vliegtuigen.

De autoriteiten in Kiev proberen de Minsk-akkoorden te ondermijnen. Zij willen geen directe dialoog met de leiders van Loegansk en Donetsk. In plaats van onderhandelen, zien we een aanzienlijke Oekraïense troepenmacht van 125.000 man in Donbas. De helft van het hele Oekraïense leger is er al, met zware wapens.

Bovendien verdoezelen westerse landen de acties van de autoriteiten in Kiev. Ze flirten met de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO en leveren wapens. Tegelijkertijd bedreigen ze Rusland. Daardoor wordt het regime in Kiev aangemoedigd zijn internationaalrechtelijke verplichtingen te schenden – zowel in het kader van het vredesproces in het Oosten van Oekraïne als op het gebied van mensenrechten. In de tussentijd wordt geprobeerd om Rusland neer te zetten als partij bij de Minsk-akkoorden. Dat is onaanvaardbaar.

Washington leverde onlangs anti-tank-raketsystemen

Momenteel zijn er rond de 10.000 NAVO-militairen gestationeerd in Oekraïne. Er zijn plannen om in 2022 negen oefeningen uit te voeren met deelname van buitenlandse militairen (in 2021 waren er slechts zeven). Dit is een directe schending van de Minsk-akkoorden, op grond waarvan alle buitenlandse troepen het Oekraïens grondgebied dienen te verlaten (bepaling 10 van de Akkoorden).

Vanaf 2014 heeft Kiev in totaal 2,5 miljard dollar aan militaire steun ontvangen van de Verenigde Staten. Onlangs leverde Washington 30 Javelin anti-tank-raketsystemen en 180 raketten. Hoe kan dit bijdragen aan een vreedzame oplossing van het interne conflict in Oekraïne? Wij geloven dat deze acties alleen maar meer olie op het vuur gooien en extra lading geven aan de burgeroorlog in Oekraïne. Zou dit geld misschien beter kunnen worden gebruikt voor vreedzame, humanitaire doelen? Volgens de Oekraïense autoriteiten zelf bedragen de achterstallige betalingen aan de gepensioneerden in Donbass ongeveer 3 miljard dollar. Als Kiev beweert dat deze mensen Oekraïense staatsburgers zijn, waarom vergeet Kiev dan zijn financiële verplichtingen na te komen (die zijn opgenomen in bepaling 8 van de Minsk-akkoorden)? Waar moeten deze mensen van leven?

Bovendien, in Oekraïne worden de rechten geschonden van de Russischtalige bevolking en wordt het gebruik van de Russische taal beperkt (ook al beschouwt ongeveer 30 procent van Oekraïners het Russisch als hun moedertaal). Dit beleid krijgt tegenwoordig wettelijke grond. President Volodymyr Zelenski van Oekraïne heeft per decreet drie tv-kanalen geblokkeerd hoewel dit in strijd is met verplichtingen van Oekraïne in het kader van de OVSE, de Raad van Europa en UNESCO. Oppositieleden worden vervolgd. Journalisten, bloggers en gewone burgers die het oneens zijn met het beleid, worden bedreigd. We staan stil bij de dood van de journalist en historicus Oles Buzina. Zijn moordenaars staan nog steeds niet voor de rechter. In Loegansk en Donetsk zijn zelfs speciale interdepartementale instanties opgericht om te gaan zoeken naar ongeregistreerde begraafplaatsen en vermiste personen, en ook om bewijsmateriaal te verzamelen over de misdaden die de Oekraïense militairen in Donbass hebben begaan.

Helaas, in het geval van Oekraïne knijpt de westerse gemeenschap, die meestal zo gevoelig is voor de geringste schendingen van vrijheid van meningsuiting, liever een oogje dicht. Wij krijgen te horen dat alle acties van de huidige Oekraïense autoriteiten binnen de wet vallen. Dit is schandalig.

We stellen geen ultimatums

Het is gevaarlijk en onverantwoord om de echte problemen te verzwijgen en om de werkelijkheid te verdraaien. Het leidt alleen maar tot nieuwe escalaties. Rusland is niet van plan om dit allemaal te tolereren.

Daarom hebben we voorstellen gedaan omtrent veiligheidsgaranties. We verwachten dat de Verenigde Staten en de NAVO hierop reageren.

Wij stellen geen ultimatums. Ons streven is om een concreet resultaat te bereiken en te voorkomen dat besprekingen zich voortslepen. Er is hoop dat gezond verstand zal overwinnen in Europa.