Taiwan wil CO2-uitstoot naar nul en daarvoor samenwerken met Nederland

15 oktober 2021Leestijd: 4 minuten
Taiwanese president Tsai Ing-wen - ANP

Taiwan wil een gidsrol vervullen bij de klimaattransitie, schrijft de Taiwanese minister voor Milieubescherming Chang Tzi-Chin in een ingezonden opiniestuk. Maar om de taak waarvoor we staan het hoofd te bieden, is internationale samenwerking nodig.

Terwijl de COVID-19-pandemie de wereld in zijn greep houdt, bereikt de concentratie van kooldioxide in de lucht recordhoogten. Het in augustus 2021 verschenen zesde evaluatierapport van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering stelt onomstotelijk vast dat menselijke activiteit de opwarming van de lucht, de oceanen en het land heeft verergerd. De lucht, oceanen, poolgebieden en de biosfeer ondergaan allemaal grootschalige en snelle veranderingen.

Chang Tzi-chin (1957) behaalde zijn bachelor in Environmental Engineering aan de National Cheng Kung University in 1980 en zijn master in dezelfde richting aan National Chiao Tung University in 1995. Sinds januari 2019 is hij minister voor Milieubescherming in het kabinet van president Tsai Ing-wen.

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Ook was het weer in 2021 onstabiel. De winterstorm in de Amerikaanse staat Texas die het energienetwerk ernstig beschadigde en de recordtemperaturen van rond de 50 graden Celsius aan de Noord-Amerikaanse westkust, getuigen daarvan. Ook West-Europa en China hadden te lijden onder zware regenval. Taiwan werd getroffen door de ergste droogte in meer dan vijftig jaar, gevolgd door abnormaal zware regenval. Het laat duidelijk zien welke diepgaande gevolgen de klimaatverandering heeft in de wereld.

Een uitdaging voor de gehele internationale gemeenschap

De huidige extreme weersomstandigheden vormen een uitdaging voor de gehele internationale gemeenschap. Vandaar dat de Verenigde Naties alle landen oproepen het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren en meer proactieve stappen te nemen. Als verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap streeft Taiwan ernaar om bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om de klimaatverandering een halt toe te roepen. President Tsai Ing-wen zei dit jaar op Earth Day (22 april) dat het de missie van de wereld – inclusief Taiwan – is om in 2050 netto-nul-uitstoot te realiseren.

Ze kondigde ook duidelijke doelstellingen aan voor Taiwan met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. Tijdens de 33ste vergadering van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, maakte premier Su Tseng-chang het opnemen van de doelstelling voor netto-nul-emissie in 2050 in het wijzigingsvoorstel van de Greenhouse Gas Reduction and Management Act bekend. Dit toont de vastberadenheid van Taiwan om actief de CO2-uitstoot te verminderen. Ook zullen er meer en sterkere beheersmechanismen, stimuleringssystemen en andere essentiële wijzigingen worden geïntroduceerd om de efficiëntie van het bestuur te verbeteren, instrumenten voor koolstofbeprijzing in te voeren en om strategieën voor aanpak van de klimaatverandering aan te passen. De maatregelen zijn bedoeld om particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en publieke participatie in de duurzame ontwikkeling van Taiwan aan te moedigen.

Op weg naar netto-nul-uitstoot

Taiwan heeft reductiedoelstellingen voor de lange termijn vastgesteld en werkt aan een routekaart om in 2050 netto-nul-uitstoot te realiseren. Het kabinet heeft voor dit doel de betreffende ministeries en instituten gebundeld, een werkgroep geïnstalleerd en professioneel advies ingewonnen bij de Academia Sinica en het Industrial Technology Research Institute. Om zich te concentreren op de sectoren koolstofarme energie, industrie en energie-efficiëntie, groen transport, elektrificatie van voertuigen en koolstofnegatieve technologie, zijn vier werkgroepen gevormd om de technische beoordelingen van de diverse ministeries uit te voeren.

Voor het energie- en industriebeleid komen korte-, middellange- en langetermijnmarkeringen voor 2030, 2040 en 2050, op weg naar netto-nul-uitstoot. Daarnaast hebben de Environmental Protection Administration (EPA) en andere relevante ministeries en instituten een openbare raadpleging gehouden over visies voor 2050 om de sociale dialoog over cruciale kwesties zoals koolstofputten in de land- en bosbouw, CO2-vrije gebouwen, groen vervoer, lage koolstofindustrieën, economische middelen en de transformatie op zich, aan te moedigen. Met participatie uit alle sectoren en investeringen in onderzoek en ontwikkeling in innovatieve technologie, zoekt Taiwan naar het meest geschikte klimaatplan voor zijn duurzame ontwikkeling.

Alliantie van ICT-bedrijven

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de Taiwanese industrie bewezen een uiterst betrouwbare en belangrijke partner te zijn in de wereldwijde toeleveringsketen. Landen over de hele wereld hebben achtereenvolgens nieuwe doelen voor netto-nul-uitstoot gesteld om een ​​CO2-nul-uitstoot economie tot stand te brengen. De overheid werkt aan een duidelijk en alomvattend CO2-reductieplan en een groene groeistrategie.

Samenwerking met particuliere ondernemingen speelt daarbij een cruciale rol. De Taiwan Klimaat Alliantie, gevormd door acht ICT-bedrijven, heeft zich tot doel gesteld om in 2050 in al haar productieprocessen hernieuwbare energie te gebruiken en zal tevens andere producenten in de toeleveringsketen aanzetten om dit doel gezamenlijk te bereiken. Daarnaast streeft de Taiwan Alliantie voor Netto-Nul-Uitstoot, gevormd door traditionele productie-, technologie-, financiële en dienstverlenende industrieën, ernaar om in 2030 op kantoorlocaties en in 2050 op productielocaties een netto-nul-CO2 uitstoot te realiseren. Om de klimaatacties van ondernemingen en andere actoren in de particuliere sector te ondersteunen, heeft de overheid groene financiering en groene obligaties als financiële stimuleringsmaatregel ingevoerd. Dit zorgt voor een positieve spiraal ​​in de investeringen en het streven naar duurzame ontwikkeling vanuit de industrie.

Lees ook dit ingezonden verhaal over de machtsstrijd Amerika-China: De symboolfunctie van Taiwan

Sleutel ligt in samenwerking

Taiwan ligt in een regio die zeer gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. Vandaar dat Taiwan al langer bezig is met het formuleren van beleid en het creëren van het juridisch kader daarvoor, evenals met energietransformatie, technologisch onderzoek en ontwikkeling, industriële innovatie, sociale transformatie en ecologische duurzaamheid, als reactie op klimaatverandering. Taiwan hoopt een duurzaam groen thuisland op te bouwen, vanuit het perspectief van aanbod, productie, vraag en milieubescherming. Daarnaast zal Taiwan zijn ervaringen en capaciteiten blijven delen met de internationale gemeenschap om deze crisis te boven te komen.

De geest van inclusiviteit en samenwerking blijft de sleutel tot het versnellen en uitbreiden van de mondiale klimaatinspanningen. Hoewel Taiwan geen lid is van de Verenigde Naties, streeft het ernaar als gidsland te fungeren voor de internationale gemeenschap. We blijven samenwerken met andere landen voor een wereld met netto-nul-uitstoot in de toekomst en een veerkrachtigere leefomgeving die recht doet aan komende generaties.