Zonde dat Michael Flynn moest opstappen als Veiligheidsadviseur

15 februari 2017Leestijd: 4 minuten
Michael Flynn verdween uit het Witte Huis - bron: EPA

Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn moest opstappen vanwege zijn gesprek met de Russische ambassadeur in Washington. Jammer, vindt Afshin Ellian: het is nu volstrekt onduidelijk hoe Amerika’s veiligheidsbeleid eruit komt te zien. 

Niemand had verwacht dat hij zo spoedig ten val zou worden gebracht. Hij heeft in Grenada gevochten als leider van ‘1st Platoon Alpha Company, 313th Military Intelligence Battalion, 82nd Airborne Division’. Die invasie had op 25 oktober 1983 plaats. Daarna was hij in nog meer landen van Latijn-Amerika en Afrika. Zijn militaire avontuur eindigde in Irak en Afghanistan.

Michael T. Flynn, de Nationale Veiligheidsadviseur van president Donald J. Trump is afgetreden. Hij zou de basis vormen voor een alomvattende Ruslandpolitiek om twee doelen te realiseren: het bestrijden van het islamisme van Al-Qa’ida en Iran en het waarborgen van de veiligheid van de buren van Rusland.

Flynn is er niet meer. En dat is een groot probleem voor president Trump.

Flynn was een geboren rebel, een troubleseeker

Flynn (1958) is van de Ierse afkomst. Zijn vader diende in het Amerikaanse leger: de Eerste en de Tweede Wereldoorlog inclusief Korea-oorlog. Zijn moeder baarde negen kinderen en zij runde haar huis alsof het een kazerne was. Dat was ook nodig, want ’s avonds studeerde zij rechten. Flynn beschrijft zichzelf in realistische bewoordingen met de nodige zelfspot: ‘I was one of those nasty though kids, hell-bent on breaking rules for the adrenaline rush and hardwired just enough to not care about the consequences.’ Dit gedrag bracht hem (toen hij nog een minderjarige was) in problemen. Hij werd gearresteerd. Zo kreeg hij een soort strafblad.

Flynn was een geboren rebel, een troubleseeker. In 2011 werd luitenant-generaal Michael Flynn benoemd door president Obama tot de directeur van de militaire inlichtingendienst van Amerika. In 2014 kreeg hij ruzie en daarom moest hij vroegtijdig met pensioen. Hij was tegen het beleid van de zittende president, Barack Obama. In zijn boek The Field of Fight, dat hij schreef samen met Michael Ledeen, licht hij zijn opvattingen toe. Wij zijn, volgens Flynn in een wereldoorlog terechtgekomen, die door weinig Amerikanen wordt erkend. We kunnen verliezen deze oorlog: ‘In fact, right now we’re losing.’ En wie is precies de vijand?

Volgens Flynn verkeren we in een godsdienstoorlog

De vijand met wie het Westen in oorlog is, is de radicale islam, een Messiaanse massabeweging van slechte mensen. Van Obama mocht de islam niet in verband worden gebracht met het radicalisme en jihadisme. Dat vond Flynn fout. We zagen deze polemiek terug in Trumps presidentscampagne. We moeten immers niet bang zijn om de vijand te definiëren. Flynn is ervan overtuigd dat niet alle culturen (moreel) gelijk zijn aan elkaar. Het Westen, en daarin ook Amerika is beschaafder en moreler dan zijn vijanden, aldus Flynn.

In tegenstelling tot velen verwijst Flynn naar de oorsprong van dit moderne westen: de godsdienstoorlog. We verkeren nu ook in een godsdienstoorlog. Dit soort oorlogen creëert een nieuwe wereldorde. Het eindpunt was en is de reformatie. Toen de christelijke en nu de islamitische reformatie. Tot de islamitische reformatie is aangebroken, moeten we bereid zijn oorlog te voeren tegen de islamisten.

Maar Flynn is geen Rusland-gezinde politicus

Flynn moest opstappen vanwege zijn gesprek met de Russische ambassadeur in Washington, waarbij de sancties tegen Rusland ter sprake kwamen. Hij zou daarover aan vicepresident Mike Pence onjuiste en onvolledige inlichtingen hebben verstrekt. Dat gesprek had plaats in de transitieperiode, toen was Trump nog niet beëdigd als president van Amerika. Dit is weer afgeluisterd door de FBI, en het is nu ter beschikking gesteld aan president Trump. Wat daar precies is gebeurd, weten we nog niet. Maar zou Flynn een Ruslandgezinde politicus zijn? Nee. Dat zal ik bewijzen aan de hand van zijn eigen teksten.

De vijanden van Amerika benoemt hij in zijn eerder aangehaald boek. Dat zijn niet alleen islamisten, maar ook een aantal niet-islamitische landen: Noord-Korea, Rusland, China, Cuba en Venezuela. Iran is voor hem een dringend voorbeeld van een vijand die door Rusland wordt gesteund. De militaire en diplomatieke steun van Rusland aan Iran moet in de visie van Flynn worden gestopt. Flynns veiligheidsplan zag als volgt eruit: het bestrijden van de soennitische en sjiitische jihadisten.

Flynn zou de sluizen hebben opengezet

Hij ziet Rusland als een vijand van de Verenigde Staten. Rusland traint en bewapent immers militairen (uit Iran) die bereid zijn om Amerikanen te doden. Rusland zou voor een keuze moeten komen te staan: meegaan met een ontspanningsbeleid of doorgaan met het confrontatiebeleid. Dat laatste zou onder Trump en Flynn niet prettig zijn voor Rusland.

De architect van het veiligheidsbeleid van president Trump is weg. Eigenlijk is nu onduidelijk wat het veiligheidsbeleid van Amerika wordt. Dit had werkelijk niemand verwacht. Flynn zou de sluizen hebben opengezet voor informatie die Amerika niet met de wereld wilde delen. Daarbij moeten we denken aan de in beslag genomen documenten uit het safe house van Bin Laden in Pakistan. Volgens Flynn zouden Pakistan en Iran in grote problemen komen, wanneer deze documenten zouden worden openbaargemaakt.

Michael Flynn, de intelligente rebel van het Witte House, is weg.