buitenland

Druk op Oost-Europa neemt toe: ‘Boete bij weigeren migrant’

21 september 2015Leestijd: 2 minuten

De Midden- en Oost-Europese landen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije verzetten zich met hand en tand tegen het door Brussel gewenste verdeelplan van migranten over de Unie. Het grootste bezwaar: het verplichte karakter ervan.

De weerstand is tegen het zere been van een machtig land als Duitsland. Eerder waren er al berichten dat de regering van bondskanselier Angela Merkel ermee zou hebben gedreigd dat de Midden- en Oost-Europeanen op hun EU-budget worden gekort – als zij aan hun halsstarrigheid zouden blijven vasthouden.

Vergaand voorstel

Maar nu ligt er nog een ander, vergaand voorstel op tafel, dat vermoedelijk dinsdag op tafel zal liggen. Dan spreken de EU-bewindslieden – verantwoordelijk voor Asiel – over een flinke boete voor lidstaten die weigeren migranten en ‘vluchtelingen’ op te nemen.

Het Duitse persbureau DPA spreekt van zeker 6.500 euro boete per geval. Dat betekent dat de rekening fors kan oplopen – nu de migranten massaal naar Europa komen en er volgens het verdeelplan duizenden migranten moeten worden verspreid.

Tegemoetkoming

De druk op de landen die zich tegen een verplichte verdeelsleutel (of quota) keren, neemt door dit voorstel toe. Morgen  bespreken de 28 lidstaten de plannen van de Europese Commissie, om 120.000 migranten vanuit Hongarije, Griekenland en Italië verplicht over het continent te verdelen.

Het kan goed zijn dat ze het eens worden om de opvang vrijwillig te laten plaatshebben, maar een ruime meerderheid van de 28 afzonderlijke regeringen vindt dat te vrijblijvend. Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije zijn tegen de verplichte verdeling. Ze voelen er niets voor om grote aantallen migranten op te nemen, en schoten de verplichte quota in een eerder stadium dan ook ogenblikkelijk af.

In dit commissievoorstel is opgenomen dat landen per opgenomen migrant 6.000 euro ontvangen – juist een tegemoetkoming dus. Vorige week maandag wist de EU geen overeenstemming te bereiken om de in totaal 160.000 migranten te verdelen.

‘Politiek akkoord’

Hoewel er eerder op de avond werd gesproken van een ‘politiek akkoord‘ (door de Duitse minister Thomas de Mazière), bleek later dat deze deal er helemaal niet lag.

Voor de zomer wist de EU het eens te worden over de vrijwillige verspreiding van 33.000 vluchtelingen, en zegden de landen toe nog dit jaar tot 40.000 te komen.

Vorige week werd dit laatste officieel bekrachtigd. ‘Waar geen unanimiteit over is, is de herplaatsing van mensen. Over de 120.000 is geconstateerd dat een grote meerderheid voor is, maar niet iedereen,’ zei de Nederlandse staatssecretaris voor Asielzaken, Klaas Dijkhoff (VVD).

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.