Ook Ierse boeren boos over klimaatplannen

26 juni 2023Leestijd: 2 minuten
ER ZIJN OM EN NABIJ DE 2,5 MILJOEN KOEIEN IN IERLAND. FOTO: GETTY IMAGES.

De Ierse regering is van plan om 200.000 koeien te slachten om binnen acht jaar de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. Maar ook in Ierland stuiten de plannen op weerstand. Vijf vragen en antwoorden.

1. De Ierse boeren zijn boos. Waarom?

De Ierse regering van christen-democraten en Groenen wil de veestapel met 200.000 koeien verminderen om de klimaatdoelstellingen te halen, een reductie van 10 procent. Dat voornemen staat in beleidsdocumenten die via een WOB-verzoek in handen zijn gekomen van The Irish Independent. Financiële prikkels moeten boeren ertoe bewegen om mee te doen, door de kudde kleiner te maken of op akkerbouw over te gaan. Dublin beweert dat het om een ‘projectie’ gaat.

2. Wat zijn die klimaatdoelen?

De broeikasgasuitstoot van Ierland, net als Nederland een groot exporteur van melk- en vleesproducten, moet over acht jaar met de helft zijn gedaald en tegen 2050 netto nulemissies bereiken. Deze reductieplannen gelden voor alle sectoren. Wat landbouw betreft, was er lange tijd onenigheid tussen de behoudende landbouwminister Charlie McConalogue en zijn Groene collega van Milieu, Eamon Ryan. Compensatie voor de boeren gaat de Ierse belastingbetaler 600 miljoen euro kosten.

3. Waarom moet juist de koestapel kleiner worden?

Volgens de Irish June Livestock Survey zijn er 2,5 miljoen koeien op het groene eiland. Bij hun verteringsproces stoten koeien methaangas uit, via ontlasting en het laten van scheten of boeren. Landbouw is in Ierland goed voor eenderde van de broeikasgassen. Stikstof is ook een probleem. Terwijl het aantal vleeskoeien afneemt, steeg het aantal melkkoeien voor het elfde achtereenvolgende jaar, en de melkproductie per koe nam toe met 2,5 procent.

4. Wat moet er volgens de boeren gebeuren?

Ierse boeren staan open voor wetenschappelijke manieren om de uitstoot te verminderen. Onlangs maakte de Britse regering bekend dat ze de 9,4 miljoen koeien ‘methaanblokkers’ wil voeren, een van rood zeewier gemaakte substantie die het laten van scheten en boeren zou voorkomen.

5. Krijgen de boeren steun?

Ja. De conservatieve-nationalistische politicus Peadar Tóibín heeft gezegd dat het waanzin is om ten koste van de Amazone en de eigen boerenstand, meer rundvlees te importeren uit een land als Brazilië. Volgens Elon Musk, baas van Tesla en Twitter, begaat de Ierse regering een blunder: ‘Het doden van koeien maakt niets uit voor klimaatverandering.’ De half-Ierse Caroline van der Plas heeft contact met Ierse boeren.