VVD: Nederland moet snel handelsakkoord Mercosur met Zuid-Amerika goedkeuren

09 maart 2023Leestijd: 3 minuten
VVD-Kamerlid Jan Klink. Foto: ANP - Hollandse Hoogte - Dijkstra bv

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet het Mercosur-handelsakkoord tussen de Europese Unie en vier Zuid-Amerikaanse landen blokkeert. Een slechte zaak, schrijft Tweede Kamerlid Jan Klink (VVD) in een ingezonden opinie. ‘Door de ratificatie uit te stellen, spelen we China en Rusland in de kaart.’

Jan Klink (1985) is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Handelsakkoorden – verdragen tussen landen of blokken van landen die de onderlinge handel bevorderen – hebben Nederland veel welvaart gebracht. Om onze economie van de toekomst weerbaar te maken zijn meer handelsakkoorden nodig, zodat we meer banen, welzijn en welvaart kunnen creëren. Veel Nederlandse bedrijven, grote en kleine, doen zaken in het buitenland.  Onze export zorgt voor eenderde van onze welvaart en voor 2,1 miljoen banen van Nederlanders. Zonder handelsakkoorden zijn producten in de supermarkt onnodig duurder en lopen onze bedrijven exportkansen mis. Bezien voor de gehele Europese Unie zou dat miljarden euro’s aan potentiële economische groei schelen. Met een oorlog op het Europese continent en steeds grotere klimaatambities dienen handelsverdragen bovendien een steeds groter geopolitiek en geo-economisch belang.

Linkse partijen in de Tweede Kamer willen dit verdrag niet

Een voorbeeld van een belangrijk handelsakkoord is het verdrag tussen de Europese Unie (EU) en de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur, die bestaat uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Al in 2019 bereikten de onderhandelaars van de EU en Mercosur een akkoord. Jaarlijks behelst de handel tussen de EU en de Mercosur-landen tientallen miljarden euro’s.  Het doel is dat handel tussen beide blokken makkelijker en dus goedkoper wordt. Het akkoord had al moeten ingaan, maar er wordt nog steeds tussen de EU en Mercosur gesproken over extra afspraken over onder meer klimaat en milieu. Linkse partijen in de Tweede Kamer willen dit verdrag niet wegens zorgen over de milieu- en dierenwelzijnsstandaarden in Zuid-Amerika, met name in Brazilië.

Sinds januari 2023 hebben de Brazilianen met de sociaal-democratische president Lula een leider die klimaatverandering, illegale houtkap en andere misstanden in de landbouwsector wil tegengaan. Hij ziet de verantwoordelijkheid van Brazilië. Daarmee is het een ideaal moment om juist nu tot een handelsakkoord te komen. Hierin kunnen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen sociale en ecologische afspraken maken, om dierenwelzijn te garanderen en milieuschade tegen te gaan. Bijkomend voordeel is dat na een handelsakkoord beide blokken elkaar in de toekomst aan deze afspraken kunnen houden om zo samen bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan.

De Mercosur-landen exporteren veel belangrijke grondstoffen

Handelsakkoorden moeten we ook door een geopolitieke bril zien. Door de oorlog in Oekraïne is de wereld blijvend veranderd en het is al jaren van belang om veel minder naïef naar het krachtenveld in de wereld te kijken. Voor grondstoffen die bijdragen aan onze energietransitie zijn we voor 98 procent  afhankelijk van China. De Mercosur-landen exporteren veel belangrijke grondstoffen, zoals koper, lithium en nikkel. Onze grondstofvoorziening is essentieel voor de productie van elektrische voertuigen, zonnepanelen en windmolens. Ook voor de productie van wapens en andere geavanceerde technologieën is een goede grondstofvoorziening cruciaal. Om deze reden is het echt van belang dat de EU snel het handelsakkoord met Mercosur ratificeert.

Door de ratificatie uit te stellen, spelen we China en Rusland in de kaart. Zeker nu er oorlog is op het Europese continent, moeten we ons weerbaarder maken. Nederland moet zich sterk maken voor de duurzame economie met behoud van toekomstig verdienvermogen en strategische samenwerking met andere handelsblokken, zoals Zuid-Amerika. Laten we daarom met elkaar op basis van feiten en inhoud het debat voeren over Mercosur en dit doen wanneer het volledige akkoord ter beoordeling op tafel ligt. Wat mij betreft krijgt het EU-Mercosur-handelsakkoord snel de goedkeuring van het Nederlandse parlement.