EU rekent op ongekende vluchtelingenstroom

03 maart 2022Leestijd: 2 minuten
Massale uittocht uit Kiev op de eerste dag van de oorlog. Foto: Pierre Crom/Getty Images

Miljoenen Oekraïners zullen hun toevlucht zoeken in EU-lidstaten. De Verenigde Naties houden het op 5 miljoen, de Europees Commissaris voor Crisisbeheer, Janez Lenarcic, denkt aan 7 miljoen. De Oekraïense bevolking telt zo’n 45 miljoen zielen.

De EU zal de Oekraïners uiteraard van harte welkom heten. Ze komen uit de ­eigen regio en zijn precies degenen voor wie het Vluchtelingenverdrag van 1951 is bedoeld. Afgelopen weekeinde waren al bijna 400.000 Oekraïners hun land ontvlucht. Vooral vrouwen en kinderen. Mannen jonger dan 60 vielen onder de mobilisatie. In eerste instantie zoeken zij hun toevlucht in buurlanden als Polen, Roemenië, Hongarije en Slowakije. Maar op termijn zullen ze moeten worden verdeeld over de lidstaten, en over de Europese landen die niet tot de EU behoren.

Nederland zal bijna 300.000 Oekraïners moeten opnemen

Als we ons tot de EU beperken: stel dat er inderdaad 7 miljoen Oekraïners komen, dan zal Nederland er bijna 300.000 moeten opnemen. Dat is zes keer zoveel als er in ‘normale jaren’ binnenkomen. Bij dit sommetje is uitgegaan van het Europees Parlement, waarin Nederland 4 procent van de zetels heeft.

Driehonderdduizend vluchtelingen, waar laten we die? Nu al is er een groot tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers uit landen die niet in Europa liggen. Syriërs, Eritreeërs en de laatste tijd velen die zeggen Algerijn te zijn, want voor dat land geldt een generiek pardon.

Vrouwen en kinderen mogen vluchten, mannen onder de 60 jaar moeten vechten. Foto: Andriy Andriyenko/AP/ANP

Nederland en de andere EU-lidstaten moeten met onconventionele maatregelen komen om de Oekraïense vluchteling een dak boven het hoofd te bezorgen. Te denken valt aan het tijdelijk vorderen van leegstaande gebouwen. Ook kan een beroep worden gedaan op solidariteit van de burger: neem een Oekraïner in huis!

De Europese Commissie wil Oekraïners algemene bescherming bieden door vluchtelingen een jaar in de EU te laten verblijven, iets wat vervolgens twee keer zes maanden kan worden verlengd. De Raad kan de procedure met nog een jaar verlengen, waardoor de mogelijkheid van bescherming voor in totaal drie jaar wordt geopend. Het voorstel zou later deze week worden besproken in de Europese Raad.