Macron omarmt kernenergie in ambitieuze industrieplannen

13 oktober 2021Leestijd: 3 minuten
Emmanuel Macron bij de presentatie van France 2030. Foto: ANP

In aanloop naar zijn strijd voor de herverkiezing als Franse president ontvouwt Emmanuel Macron duurzame industrieplannen. Frankrijk moet zijn industrie versterken en in minder dan tien jaar tijd koploper worden in het gebruik van waterstof als energiebron. Opvallend: ook innovatief gebruik van kernenergie moet de Franse broeikasgasuitstoot verminderen, tegen de wil van de Europese Unie in.

1. Hoe zien Macrons plannen eruit?

Onder de titel ‘France 2030’ wil Macron de Franse industrie versterken en verduurzamen. Daarvoor trekt hij liefst 30 miljard euro uit. Een belangrijk deel daarvan, 8 miljard euro, gaat naar het verduurzamen van de Franse energiesector.

Daarvoor worden diverse energiebronnen verder ontwikkeld. Zo gaat 2 miljard naar de bouw van groene waterstofcentrales. Groene waterstof ontstaat door water met duurzaam opgewekte elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. Macron wil dat Frankrijk vooroploopt in het gebruik van die energiebron.

2. Hoe belangrijk is kernenergie in de plannen van Macron?

Van de 8 miljard euro om duurzame energiebronnen te ontwikkelen gaat 1 miljard euro naar kernenergie. Toch stond Macron in zijn twee uur durende presentatie uitgebreid stil bij het belang van kernenergie voor Frankrijk.

De president noemde het zelfs zijn doelstelling nummer één om nucleaire energie opnieuw uit te vinden. ‘Waarom staat het op één? Omdat productie van energie het belangrijkste is. Nucleaire energieopwekking is ons historische model.’ Frankrijk telt momenteel 56 kerncentrales, die zo’n 70 procent van de Franse elektriciteit opwekken.

De nucleaire reactoren die Macron wil ontwikkelen, zijn zogenoemde kleine modulaire reactoren. Die zijn veel kleiner dan de gebruikelijke kerncentrales en produceren ook veel minder kernafval. De centrales kunnen voor een revolutie zorgen, omdat zij de nadelen van kerncentrales ondervangen. Zo duurt het  minder lang om de centrales te bouwen. In de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea zijn ze al in aanbouw.

Macron hoopt dat Frankrijk dankzij zijn kennis van nucleaire energie het voortouw kan nemen in de ontwikkeling van die modulaire reactoren. De president wil die kennis dan weer exporteren naar andere landen.

3. Kernenergie, daarvan is de
Europese Unie toch geen fan?

De speech van Macron laat opnieuw zien dat de Franse koers om de economie te verduurzamen, afwijkt van het Europese ideaal. De Europese Unie wil in al haar ambitieuze klimaatplannen kernenergie niet meetellen als duurzame energiebron. Dat leidt ertoe dat miljarden euro’s aan subsidie niet mogen worden gebruikt om kerncentrales te bouwen.

Frankrijk profileert zich als tegenstander van die Europese lijn. De Fransen worden gesteund door voornamelijk Oost-Europese landen die ook graag kerncentrales willen bouwen. Op dinsdag 12 oktober stuurden tien lidstaten, waaronder Finland, Frankrijk en Polen, een brief naar de Europese Commissie met het verzoek om nucleaire energie te laten meetellen in de Europese klimaatdoelstellingen.

4. Wat staat er verder in de plannen van Macron?

Naast de 8 miljard euro voor energieprojecten komen er ook flinke investeringen in andere delen van de Franse economie. Zo krijgt de mobiliteitssector 4 miljard euro om te verduurzamen. Vooral de auto- en vliegtuigindustrie profiteren daarvan. In 2030 moeten er twee miljoen Franse elektrische of hybride auto’s per jaar worden geproduceerd.

De agrarische sector mag 2 miljard euro verwelkomen voor een bredere toepassing van robotisering en genetische innovatie. Naar de zorgsector gaat
3 miljard euro. Macron wil dat het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de behandeling van kanker en chronische ziekten.