Nationale Bank België: eerste generatie niet-EU immigranten financiële last

05 november 2020Leestijd: 2 minuten
De Wijk Molenbeek in Brussel. ANP

Eerste generatie niet-EU immigranten heeft een negatieve financiële impact. Dat stelt de Nationale Bank van België in een langverwacht onderzoek over de periode 2009-2016.

De Bank kreeg in 2018 van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) opdracht de baten en lasten van immigratie in kaart te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat eerste generatie niet-EU immigranten minder bijdraagt aan de Belgische schatkist aangezien zij minder werken dan autochtone Belgen. Van die eerste generatie verricht slechts 46 procent betaald werk. Dat is voor autochtonen 72 procent. De totale groep eerste generatie immigranten van buiten de EU kost de schatkist per immigrant 2.506 euro per jaar. Autochtonen betalen 296 euro meer aan de schatkist dan zij ontvangen.

Kinderen doen het beter

De kinderen van deze niet-EU immigranten doen het beter. Van hen werkt 62 procent, nog altijd lager dan het gemiddelde in België van 66 procent of de 72 procent van de autochtonen. Ook betalen zij gemiddeld meer aan de Belgische schatkist dan ze ontvangen: 784 euro. Meer dus dan de 296 euro van autochtonen. Dat komt vooral doordat de tweede generatie jong is en nog weinig een beroep doet op staatsvoorzieningen zoals zorg. Autochtonen zijn gemiddeld ouder. De Nationale Bank meldt dat gecorrigeerd voor dit leeftijdsverschil ook de tweede generatie immigranten nog altijd minder bijdraagt dan autochtonen.

Enigszins curieus is de conclusie van de Nationale Bank dat immigratie – ook van niet-EU immigranten – een positief effect heeft op het nationaal inkomen van 0,7 procent groei. Daarop kwam meteen kritiek van anti-immigratiepartijen N-VA en Vlaams Belang, want door een grotere bevolking groeit de economie uiteraard.

Incompleet beeld

Het onderzoek laat overigens nogal wat zaken buiten beschouwing. Zo worden de extra kosten door niet-EU immigranten voor politie, justitie, strijdkrachten en geheime diensten niet meegerekend. Ook het nadelige effect van beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten door immigratie en de rem daardoor op automatisering en daarmee economische groei als geheel, wordt niet meegenomen.

In Nederland zijn meerdere onderzoeken gepubliceerd naar de kosten en baten naar niet-westerse immigratie. Zo publiceerde EW in 2009 een onderzoek van journalist Syp Wynia waaruit bleek dat sinds de jaren zeventig 200 miljard euro was uitgegeven aan niet-westerse immigranten. Denktank Nyfer berekende in 2010 in opdracht van de PVV dat niet-westerse immigratie bij een instroom van 25.000 mensen per jaar 7,2 miljard euro kost.