Basisinkomen en vlaktaks: 9 hoofdpunten uit Italiaans regeerakkoord

18 mei 2018Leestijd: 2 minuten
COMBO-FILES-ITALY-POLITICS-GOVERNMENT

Lega en de Vijfsterrenpartij zijn tot een regeerakkoord gekomen dat vrijdag aan hun leden zal worden voorgelegd. Dit zijn de belangrijkste punten.

Banken:
– Er komt een aparte staatsbank die leningen aan het bedrijfsleven zal verstrekken.
– Bij faillissement van een bank raken aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders hun geld niet meer kwijt. De door de EU ingevoerde ‘bail-in’ wordt dus eenzijdig door Italië afgeschaft.
– De bankstandaard van Basel wordt ter discussies gesteld.
– Beleggingstak en leningen bij banken moeten worden opgesplitst in twee onafhankelijke afdelingen
– Er moet worden geïnvesteerd in blockchain en fintech.

Staatsschuld en begrotingstekort
– De staatsschuld wordt niet meer teruggedrongen met bezuinigingen en belastingverhogingen, maar wel door te bevorderen dat het bruto binnenlands product toeneemt door groei van binnenlandse en buitenlandse vraag.
– Overheidsinvesteringen om groei aan te jagen, tellen niet meer mee voor het begrotingstekort. Zo kan Italië EU-norm (max 3 procent van bbp) overschrijden.

Lees ook deze analyse van Jelte Wiersma: 

Brussel beeft voor nieuwe Italiaanse regering

Buitenland
– Rusland moet niet langer als vijand, maar als economische partner worden gezien . Sancties tegen Rusland moeten daarom worden opgeschort.
– Italië moet samenwerking met landen rond Middellandse Zee intensiveren om migratiestromen en terrorisme tegen te gaan

Belastingen
– Italië voert een vlaktaks in. Dat wil zeggen: er komen twee tarieven. Van 15 en van 20 procent. Per gezin komt dit neer op een voordeel van gemiddeld 3.000 euro. Dit kost de staat in totaal 50 miljard euro.
– Btw-verhogingen worden teruggedraaid (ingevoerd vanwege EU-norm).

Migratie
– De migratiestromen naar Italië toe moeten worden teruggedrongen.
– De huidige EU-missies moeten worden heroverwogen omdat het een oneerlijke belasting van Italië is.
– Dublin-verordening moet worden opgeschort. In plaats daarvan moeten vluchtelingen naar rato over EU-landen worden verdeeld.
– Afgewezen asielzoekers moeten onmiddellijk van Italiaans grondgebied worden verwijderd.
– De 500.000 illegale migranten moeten uiterlijk binnen 18 maanden het land uit worden gezet.
– Private asielzoekerscentra moeten plaatsmaken voor overheidscentra.
– Meer toezicht om moskeeën om radicalisering en terrorisme te voorkomen

Werk
– Er wordt een minimumloon ingevoerd
– Iedereen wiens leeftijd + aantal gewerkte jaren minimaal 100 is, mag onmiddellijk met pensioen
– Vrouwen van 57-58 jaar met minimaal 35 jaar werkervaring mogen met vervroegd pensioen.
– Er komt een bijstandsuitkering van 780 euro per maand voor de mensen onder een sociaal minimum. Kabinet noemt dit een ‘basisinkomen’.

Veiligheid
– Meer geld naar veiligheidsdiensten
– Alle illegale zigeunerkampen moeten worden gesloten.

Bezuinigingen
– Kosten voor politici, voor instituties en de gouden handdrukken voor politici moeten omlaag.

EU
– Economische progressie EU-landen moet worden aangejaagd, niet gefrustreerd.
– Uitbreiding van ECB
– Uitbreiden macht Europees Parlement
– Minder regels die burgers dwarszitten
– Betere bescherming buitengrenzen EU (Italië dus).

Kosten-baten Italiaans regeerakkoord: -125,7 miljard euro, + 0,5 miljard euro

Lees ook: De toestand in Italië en de volgende eurocrisis