Waarom Rabobank niet wordt vervolgd voor Libor-affaire

19 mei 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Medewerkers en oud-medewerkers van de Rabobank die betrokken waren bij de veelbesproken affaire om de Libor-rente, worden hiervoor niet vervolgd. Klanten van de bank vroegen het gerechtshof om medewerkers toch te laten vervolgen.

Het Openbaar Ministerie besloot eerder zelf niet over te gaan tot vervolging. De bank had al een schikking getroffen met toezichthouders en de bank heeft een boete betaald van 70 miljoen euro.

Manipuleren

Klanten van de bank waren het hier niet mee eens en stapten naar de rechter. De klanten houden de betrokken medewerkers, de raad van bestuur en de bank zelf strafrechtelijk aansprakelijk ‘voor het uit eigen gewin manipuleren van de wereldwijd bepalende rentetarieven onder de naam Libor en Euribor’.

De klanten zeggen te zijn benadeeld omdat zij aan de rente gekoppelde financiële producten hebben. Ook het gerechtshof in Den Haag oordeelt nu dat de betrokkenen niet hoeven worden te vervolgd. Waarom niet? Het hof geeft vier redenen.

1. Toegevoegde waarde

Het gerechtshof vindt dat het geen toegevoegde waarde heeft om deze zaak voor te leggen aan een strafrechter, omdat de Rabobank al een schikking heeft getroffen en een boete heeft betaald. ‘Ook de strafrechter kan aan de organisatie niet veel anders dan een boete opleggen.’

2. Opzettelijk?

Het hof oordeelt dat kritiek op de betrokkenen waarschijnlijk op zijn plaats is als het gaat om de normen van financiële toezichthouders, maar houdt dit ook stand als het gaat om het strafrecht? Volgens het hof kan niet worden vastgesteld dat, naar de normen van het strafrecht, ‘deze bestuurders opzettelijk en uit eigen gewin of ernstig nalatig hebben gehandeld’.

3. Buitenland

Enkele betrokken ex-medewerkers worden in het buitenland vervolgd en kunnen daarom niet ook in eigen land voor de rechter verschijnen voor dezelfde feiten.

4. Medewerkers

Voor medewerkers die nog wel voor de bank werken is vervolging ‘op basis van het opgebouwde dossier niet mogelijk’.

‘Dit heeft te maken met het feit dat er internationaal is samengewerkt tussen opsporingsautoriteiten en toezichthouders, waarbij niet altijd is voldaan aan de eisen van het strafprocesrecht met betrekking tot de vergaring van bewijsmateriaal.’

Libor-affaire?

Libor staat voor de London Interbank Offered Rate. Die rente wordt elke ochtend berekend op basis van een opgave van zestien internationale banken. De Libor wordt direct of indirect gebruikt om de rente bepalen op vrijwel alle spaarrekeningen, hypotheken en zakelijke leningen.

Rabobank geeft als enige Nederlandse bank de rentestanden door voor de Libor. In 2013 bleek dat medewerkers van de bank valse gegevens doorgaven om de rentestand te manipuleren. Bestuursvoorzitter Piet Moerland stapte op vanwege de affaire.