2024 door de ogen van Nederlandse ambassadeurs

31 december 2023Leestijd: 4 minuten

Zeven Nederlandse ambassadeurs over wat komend jaar in ‘hun’ land staat te gebeuren.

Argentinië

Crisistijd

Annemieke Verrijp (54): ‘Op 10 december 2023 is de nieuwe regering van president Javier Milei aangetreden. De crisis waarin Argentinië zich bevindt, staat centraal in 2024. Milei erfde een miljardenschuld, inflatie van meer dan 140 procent en gebrek aan dollars. Dat wil Milei aanpakken met stapsgewijze dollarisatie en afschaffing van de Centrale Bank. De libertijn wil overheidsuitgaven drastisch verlagen, veel aan de markt overlaten en handeldrijven met alle “vrije landen”. Dat kan voordelig zijn voor Nederlandse bedrijven die in Argentinië zijn gevestigd of dat overwegen. Nederland ziet ook potentieel in een Argentijnse rol in de wereldwijde energietransitie, bijvoorbeeld op het gebied van (groene) waterstof en kritieke grondstoffen zoals lithium.

België

Kundige EU-voorzitter

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (55): ‘In de eerste helft van 2024 bekleedt België het EUvoorzitterschap. Er ligt vóór de Europese verkiezingen van juni nog veel werk dat voor Nederland belangrijk is, onder meer de afronding van de Europese migratie-afspraken. Belgen zijn altijd goede EU-voorzitters. Ze kennen als geen ander de kunst van het diplomatieke compromis. België en de gewesten, zoals Vlaanderen, gaan op 9 juni naar de stembus. In de campagne zullen koopkracht, veiligheid en asiel en migratie belangrijke onderwerpen zijn. België is Nederlands tweede handelspartner wereldwijd, en we werken heel nauw samen op defensiegebied en in de Benelux. Hoe België kiest, doet ertoe voor Nederland.’

Canada

In de schaduw van Amerika

Ines Coppoolse (61): ‘Canada kijkt in 2024 vooral naar het zuiden. Weinig landen zullen zó geraakt worden door de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen als Canada, met zijn innige band met de Verenigde Staten. Tegelijk bereidt het land zich voor op eigen verkiezingen in 2025. Premier Justin Trudeau moet een aantal nijpende problemen oplossen, zoals gebrek aan betaalbare huisvesting. Terwijl hij in de peilingen achterloopt op zijn Conservatieve rivaal Pierre Poilievre. Eén ding is zeker: Canada blijft investeren in samenwerking met Nederland, vooral om democratieën en de internationale rechtsorde te beschermen.

China

Lange termijn

André Haspels (62): ‘China denkt in lange termijn. Komend jaar staat daarom weer in het teken van de doelstellingen voor 2049. In dat jaar wil China een sterke, soevereine en stabiele Volksrepubliek zijn in een multipolaire wereld. Voor Nederland geldt dat wij ons goed bewust moeten zijn van de Chinese langetermijnagenda. Dat betekent dat overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven de (veiligheids)risico’s die een rol spelen in de contacten met China, zwaar moeten laten meewegen. Evengoed blijft China een wereldspeler van formaat, die onmisbaar is bij het oplossen van mondiale uitdagingen zoals de energietransitie en klimaatverandering. We moeten China bezien als concurrent én partner en rekening blijven houden met deze twee aspecten van de betrekkingen. Ook in 2024.

Iran

Vierhonderd jaar samenwerking

Frank Mollen (63) ‘Iran is een prachtig land met enorme potentie voor samenwerking met Nederland. Denk aan waterbeheer, klimaat, landbouw en duurzaamheid. Helaas verwachten we dat ook in 2024 de uitdagingen onze relatie zullen overheersen. Of het nu gaat om Irans nucleaire programma, mensenrechtenschendingen of de steun aan de Russische inval in Oekraïne: wij zijn het grondig met Iran oneens. Anderzijds bestaan de relaties tussen Nederland en Iran inmiddels precies vierhonderd jaar. Het is belangrijk om de diplomatieke deuren niet dicht te gooien. Iran is een invloedrijk land in het turbulente Midden-Oosten, waarmee we in contact moeten blijven. Een grote vraag voor 2024 is hoe de relaties tussen regionale grootmachten zich ontwikkelen.

Mali

Orde herstellen

Caecilia Wijgers (56): ‘Voor het fragiele Mali wordt 2024 een cruciaal jaar. Het Sahel-land heeft de VN-vredesmissie MINUSMA verzocht om op 1 januari 2024 te vertrekken, na tien jaar aanwezigheid. Het Malinese regeringsleger probeert nu zelf, gesteund door Russische Wagnerhuurlingen, jihadisten terug te dringen. En dan laait ook nog het conflict met de Toeareg-rebellen opnieuw op. Met hen was in 2015 een door MINUSMA beschermd vredesakkoord gesloten. Volgend jaar zal blijken of Mali de orde weet te herstellen. Als de instabiliteit in het land verder toeneemt, zal dat sterk worden gevoeld in de hele Sahel-regio en zelfs in de West-Afrikaanse kuststaten. Om verspreiding van geweld, armoede en irreguliere migratie te voorkomen, is het essentieel dat het conflict in Mali niet nog meer uit de hand loopt.

Saudi-Arabië

Grote regionale speler vol ambitie

Janet Alberda (53): ‘Als G20-land dat gaat toetreden tot de BRICS, wil Saudi-Arabië zijn internationale rol versterken. Dit doet het vooral via regionale samenwerkingsverbanden. Saudi-Arabië is er ook erg op gericht om de ambitieuze hervormingsagenda “Vision 2030” uit te voeren. Dit programma brengt fundamentele economische en sociale veranderingen met zich. Het lijkt erop dat Saudi-Arabië wil inzetten op bredere hervormingen, ook op regionaal en mondiaal niveau. Een efficiënte uitvoering van Vision 2030 is ook voor Nederland van groot belang, vooral als het gaat om energietransitie, sociale verbetering en hervorming van de economie.’