Theodore Roosevelt American History Award 2020

De Theodore Roosevelt American History Award (TRAHA) wordt uitgereikt voor de beste masterscriptie geschreven aan een Nederlandse universiteit over een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis.

Sinds de eerste uitreiking in 1987 zijn meer dan 260 scripties voor de prijs genomineerd. Voor de editie van 2020 waren zeven scripties voorgedragen. De vakjury, onder leiding van onderzoeker aan het RIAS Cees Heere, koos voor Faith, Floods the Desert: Religious Dynamics in the Southern Arizona Sanctuary Movements, 1980-2019 van Emma van Toorn (26) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De jaarlijkse prijs is een initiatief van het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg en de Netherlands American Studies Association. Elsevier Weekblad is mediapartner van de prijs.

De volledige lijst genomineerden van 2020

Merlijn Broersma, Rijksuniversiteit Groningen:
A New People and the Choices They Will Have to Make’: Humane Human AI Cohabitation in HBO’s Westworld

Deze scriptie analyseert televisieserie Westworld (2016-2018) in relatie tot onze huidige digitaliserende samenleving. Het essay betoogt dat hoewel de originele Westworld (1973) en het vervolg Futureworld (1976) een klassiek mens-versus-machine verhaal verfilmen, de huidige Westworld-serie een refractie van onze huidige samenleving weergeeft met (digitale) technologieën in een verhaal dat zowel utopische als dystopische scenario’s verkent. Hierin doorbreekt Westworld de mens-android dichotomie om zo utopie niet vanuit economische maar vanuit menselijke hoeken uit te beelden.

Eva Durlinger, Universiteit van Maastricht:
US Foreign Policy towards Western Europe: The Nixon Administration, Werner, and Davignon

De Amerikaanse president Richard Nixon (links op de voorgrond) samen met de Franse President Charles de Gaulle – foto: wikimedia.org

Deze thesis belicht een aspect van het Amerikaans buitenlandbeleid in de jaren zeventig dat vaak wordt vergeten: het beleid jegens de Europese gemeenschap. Hoewel de Verenigde Staten jarenlang een ondersteunend en pro-Europees beleid voerden richting de Europese Gemeenschap veranderde dit beleid onder het kabinet van president Richard Nixon. In welke mate kan toenemende Europese integratie deze verandering verklaren? Deze thesis onderzoekt de invloed van West-Europese economische- en politieke integratie op het Amerikaans buitenlandbeleid ten opzichte van Europa.

Dorrit Emmer, Leiden Universiteit:
African American Photographs and the Construction and Representation of Racial Identity in the Antebellum and Civil War Eras

In de periode rondom de Amerikaanse Burgeroorlog leek fotografie nieuwe mogelijkheden te bieden voor Afro-Amerikanen om zichzelf te presenteren en te definiëren in het publieke domein en daarmee stereotypen van Afro-Amerikanen te bestrijden. Door een vergelijking van vroeg-Afro-Amerikaanse fotografie met contemporaine populaire cultuur, laat dit onderzoek zien dat ondanks haar objectieve potentie, fotografie net zo goed onderworpen was aan de bestaande raciale taal die was ingebed in de Amerikaanse cultuur als dat het een mogelijkheid bood om deze taal te deconstrueren.

Mandy van der Hoeven, Leiden Universiteit:
Universalizing the Soviet Jewry Movement: The National Interreligious Task Force On Soviet Jewry, Christian Activists, Human Rights and Interreligious Relations in the 1970s and Early 1980s

Centraal in deze scriptie staat de National Interreligious Task Force on Soviet Jewry, een interreligieuze samenwerking binnen de Amerikaanse beweging voor Sovjet Joodse emigratie in de jaren zeventig en tachtig. De aanpak van deze organisatie onderscheidde zich door haar universalistische benadering. De organisatie hielp zowel de achterban als de focus van de beweging te universaliseren door christenen bij haar activisme te betrekken. Het gebruik van het mensenrechtendiscours en mensenrechteninstrumenten vormde hierbij een belangrijke strategie.

Sarah Taylor, University of Amsterdam:
The Intersection of Culture and Public Memory: Tracking the Changes in the Stonewall Narrative, 1969-2019

Deze masterscriptie onderzoekt de veranderende representaties en interpretaties van de Stonewall-rellen in 1969. Dit evenement wordt doorgaans beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van LGBT-emancipatie. Door zowel gebruik te maken van speelfilms, documentaires en tentoonstellingen, en academisch onderzoek, toont de scriptie hoe het narratief en de perceptie over de Stonewall-rellen zijn veranderd over een periode van vijftig jaar. Deze thesis beargumenteert dat, ondanks het over het algemeen progressieve en inclusieve proces van de Stonewall-historiografie, lesbische onzichtbaarheid een belangrijk thema blijft in deze historiografie.

Emma van Toorn, Radboud Universiteit Nijmegen:
Faith Floods the Desert: Religious Dynamics in the Southern Arizona Sanctuary Movements, 1980-2019

Het onderzoek is een analyse van de ontstaansgeschiedenis en de recente heropleving van de internationale Sanctuary-beweging in de grensregio van de Sonorawoestijn. De studie toont aan dat een interreligieuze samenwerking van o.a. Quakers, Presbyterianen en Joden een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de successen van de beweging. Dankzij hun vindingrijke toepassingen van religieuze taal, symboliek en praktijken slaagden zij, en blijven activisten vandaag de dag slagen, in het beschermen van vluchtelingen en in het voorkomen van deportaties.

Sebastiaan Vonk, Rijksuniversiteit Groningen
War Is Hell, But Damned Exciting

Dit nooit meer. Naarmate de tijd verstrijkt is dit een steeds belangrijkere rechtvaardiging geworden voor het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Maar kunnen we daadwerkelijk van de geschiedenis leren? Sebastiaan Vonk plaatst vraagtekens bij de veronderstellingen over die mogelijkheid. Bovendien heeft hoe en waarom we daadwerkelijk herdenken daarmee weinig van doen. Sterker nog: we moeten ons afvragen of onze huidige omgang met deze geschiedenis de fascinatie met oorlog en militarisme niet juist in stand houdt.

Meld je hier gratis aan voor de American Dreamers, de wekelijkse nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen over de Verenigde Staten. Elke vrijdag in je mailbox.