‘Ouders verantwoordelijk voor gedrag, niet de school of de regering’

31 oktober 2019Leestijd: 7 minuten
De mobiele eenheid in de Groningse wijk Paddepoel waar onrust op straat heerste bij Oud en Nieuw. Foto: ANP.

De Communistische Partij in China heeft de gedragsrichtlijnen voor het land aangescherpt om de normen en waarden van de bevolking ‘bij te sturen’. We vroegen onze lezers gisteren of Nederlanders ook gedragsrichtlijnen nodig hebben om asociaal gedrag een halt toe te roepen. De meeste lezers die reageerden op de Stelling, vinden dat een slecht idee. Lees een selectie van de reacties.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

Henk Albarda

ONeens met de stelling. Pure Betutteling.

DE ECHTE Nederlanders hanteren overwegend een goede set richtlijnen voor zichzelf.

In dit land bevinden zich inmiddels een steeds groter aantal personen waar ik zeer diepe Minachting voor heb. IK bepaal of ik hen met hele walgelijke termen aanspreek of niet.  Wat voor richtlijn je ook uitvaardigt, ik weet dat ik een enkele keer mijn middelvinger opsteek naar wegen-makers. Dat is de emotie van een moment.

Degenen die er hardhandig op moeten worden aangesproken zijn overwegend moslims uit een veelheid van landen. In hun oorsprongsland worden ze door het hele dorp in toom gehouden, hier zien ze vrij iedere wandaad uit te halen die ze willen, daar helpt geen enkele richtlijn tegen!!

 

Fred Zwezerijn

Klein iq-testje:

– geweld tegen hulpverleners en homoseksuelen

– geweld en intimidatie richting joden

– gevangenen die ‘Allahu Akbar’ roepen

Wat is de gemene deler?

 

Annette Schols

Absoluut oneens met deze stelling. In principe ga ik ervan uit dat vele inwoners, jong en oud, een goede opvoeding hebben genoten. Althans dat geldt voor mij en dat heb ik meegegeven aan mijn kinderen. En over wat voor gedragsrichtlijnen hebben wij het dan over? Toevallig heb ik van de week het boekje “Schoolboeken” ontvangen van Cultuur onder Vuur. De haren zijn mij te berge gerezen. Als je leest hoe onze arme jeugd vanaf groep 2, 3 geïndoctrineerd wordt, schrik je je dood. Als het om dit soort gedragsrichtlijnen gaat…. dan zal ik zeker geherprogrammeerd moeten worden. Maar dat WIL ik absoluut niet. Dus wat de boven ons gestelden ons aan richtlijnen wil meegeven…. ik doe hier pertinent niet aan mee. Ik heb geleerd respect te hebben voor anderen, maar verwacht dat respect dan ook terug. Als ik hoor van mijn oude buurman (84 jaar) hoe hij door iemand van de thuiszorg wordt bejegend, dan is dat in mijn ogen een grof schandaal. Zij zei van de week tegen hem: hallo schatje, zal ik je billetjes even fijn wassen? Dit is absoluut onaanvaardbaar gedrag. Dus als ze bijvoorbeeld jonge mensen gaan leren hoe je respectvol met ouderen om moet gaan, zou ik zeggen: prima!

 

Antonius Smit

Natuurlijk zijn morele richtlijnen nodig, maar is dat een overheidstaak? Neen, ook geen taak van SIRE. We worden nu al non-stop de hele dag om de oren geslagen dat we niet racistisch moeten zijn en juist wel homovriendelijk en transgender-positief en klimaat-alarmerend etc etc. Ik word er iechel van. Roept alleen maar ergernis op en werkt contra-productief. Zal een potenrammer door zo’n richtlijn tot inkeer komen? Kom nou toch.

En dan komt er weer een duur instituut die zulke “richtlijnen” gaat opstellen? En wie moet dan controleren of we ons aan die richtlijnen houden? Ga toch fietsen.

 

Ruud van Hagen

Veel gebruikers van het Nederlandse grondgebied zijn een uitkering niet waard, ook geen 2e paspoort, ook niet het recht om hier de boel te versjacheren en hun eigen thuisland regels hier te willen uitdragen. Onze regering doet er niets tegen, behalve dan de consumptie van thee  laten stijgen. Er zijn al heel wat Hollanders vermoord de laatste 50 jaar, maar toch lopen de gevangenissen leeg, aangiftes doen bij Politie heeft geen enkel nut meer , alles word zowat geseponeerd.

Behalve als Geert roept meer of minder dan worden ze ineens wakker en komen de smerigste voorstellen boven water, wat een tuig zit daar.

 

Maria van Bommel

Het is triest maar wel nodig. We weten best uit welke hoek de meeste schuldigen komen maar daar is een woord voor, etnisch profileren.

wij maken dit, als team, vaak genoeg mee, brutaliteit, respectloos, discriminatie , als je heel voorzichtig de waarheid, over hun kind, probeert te zeggen. Natuurlijk komt dit ook voor bij rasechte Nederlanders maar veel en veel minder.

 

Alice Tromm

Opvoeding begint thuis en later op school. Maar als ouders het leuk vinden als hun kleintjes ouderen uitschelden waar begin je dan? Ik zou een draai om mijn oren gehad hebben maar nu staan ze te lachen (de ouders) en hun kroost denkt dat dit normaal is. Zeg je iets over het gedrag van hun kindjes dan is de reactie “het zijn maar kinderen hoor”. Ja en wanneer begint de opvoeding! Met 10 jaar is het te laat.

Ik ben op scholen in Suriname en in Zimbabwe geweest en de kinderen dragen school uniformen. Als de leerkracht binnen komt dan wordt die in koor begroet. Als een kind een vraag wilt stellen, dan steekt die zijn/haar vinger op en als de leerkracht ze permissie geeft, staan ze op om de vraag te stellen.

Misschien kunnen we iets leren in plaats van arrogant hulp sturen!

 

Pieter Sibinga Mulder

Gedrachtsrichtlijnen verwijzen in directe zin naar een normen en waarden stelsel. Dit normen en waarden stelsel is naar mijn mening onlosmakelijk verbonden met de taal, cultuur en algemene omgangsvormen die in Nederland gebruikelijk c.q. algemeen geaccepteerd zijn. Zonder hier nu allerlei rigide vormen van fatsoensgrenzen aan te verbinden,weet de gemiddelde Nederlandse burger donders goed wat wel en absoluut niet door de beugel kan. Maar juist in de woorden “cultuur & omgangsvormen” ligt de problematiek verborgen. Blijkbaar vertoont onze samenleving steeds meer groepen die volkomen andere normen en waarden hanteren dan datgene wat wij als autochtonen als sociaal geaccepteerd beschouwen. Het is een utopie om te denken dat wij door inburgeringscursussen en andere vormen van begeleiding in staat zijn om veel groepen te bewegen om zich naar Nederlandse maatstaven te gedragen. Een van de grootste oorzaken van dit fenomeen is het al jarenlange falende overheidsbeleid in welke vorm van participatie en integratie dan ook. Als er dus één orgaan niet bij machte is om hier een adequate bijdrage aan te leveren is het diezelfde overheid. Het enige middel zou zijn om een eind te maken aan de ongebreidelde toevloed van diegenen die weinig tot niets aan onze samenleving toevoegen en ons te richten op een reële vorm van integratie, werkbegeleiding en taalbeheersing. Misschien zou de no-nonsense aanpak door het bedrijfsleven en/of bijv. defensie tot betere resultaten leiden.

 

Tarac van Heel

Er is maar 1 richtlijn nodig.

Je ouders zijn verantwoordelijk voor jouw gedrag.

Niet de school, niet de regering, niet de maatschappij.

 

Willem Band

De verloedering is in de 70-er van de vorige eeuw al begonnen. Je hoefde geen gezag voor autoriteit meer te hebben. Leraren, gehuld in smoezelige kleren, lieten zich bij hun voornaam noemen.

Het respectloze gedrag voor politie, hulpverleners, brandweerlieden en zo nog meer, is daar een schrijnend voorbeeld van. Hoe is het mogelijk dat agenten worden aangevallen. Zou dat in de VS ook gebeuren? En in China? Of Marokko?

We treden er niet tegen op en daardoor zal het alleen maar erger worden. Nederland gedoogt alles. Gedogen is een woord dat in geen enkele andere taal voorkomt.

De gezagdragers zullen moeten optreden, met harde hand. Anders wordt het nooit wat. En thuis opvoeden! Dat is niet zo moeilijk. Wel van jongs af aan beginnen. Peuters zoeken hun grenzen al op.

 

Twan Hendriks

Nederland heeft geen richtlijnen nodig voor gedrag. We hebben in Nederland een wet. Wanneer we die eens zouden handhaven waren de meeste problemen opgelost.

En gedragsrichtlijnen klinkt wel heel erg als onvrijheid. Ik ben daar niet zo van.

En welk gedrag is dan wenselijk? We kunnen toch niet ontkennen dat het gedrag, en dan heb ik het niet over regelrechte onbeschoftheid, ook onderhavig is aan verandering. Sterker nog, wat wel en niet onbeschoft is hangt ook af van de tijdsgeest.

Welke omgangsvorm vormt dan de basis? Die van nu? Die van 1980? Die van 1960 of die van 1930?

Het is zelfs zo dat het huidige gangbare acceptabele gedrag 50 jaar geleden volstrekt onacceptabel was.

Maar hoe gaan we communiceren van acceptabel gedrag is? Krijgen we na elke verkiezing een bijsluiter wat de komende jaren onder acceptabel gedrag wordt verstaan?

Mag ik overigens nog zwarte piet zeggen volgens de gedragsrichtlijnen?

 

Liesbeth de Vogel

Er is een groot verschil tussen een misdrijf (geweld tegen hulpverleners en homoseksuelen) en onbeschoftheid. Het eerste moet je gewoon bestraffen en wat het tweede betreft zou het heel prettig zijn als hoffelijkheid in de mode zou komen. Als je in Zuid Duitsland in een lift wil stappen waar al iemand is, dan vraag je, ‘mag ik mee?” De ander antwoord dan, ‘zeer graag.’ Geweldig!

 

Peter Janssens

In zoverre een taak van de overheid dat de 10 geboden van onze samenleving ( handen en voeten van onze grondwet) er vanaf de eerste schooldag in gestampt dienen te worden. Vervolgens wetten handhaven zonder discussie, en verder niet.

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.