‘De politiek moet je afrekenen in de stembus, niet via stakingen’

29 mei 2019Leestijd: 5 minuten
Leegte op Den Haag Centraal. Foto: ANP.

De staking van ov-personeel, met als doel het bevriezen van de pensioenleeftijd op 66, zorgde ervoor dat treinen, trams, bussen en metro’s gisteren vrijwel nergens reden, met flinke files op de weg tot gevolg. Een terechte actie om de verhoging van de AOW-leeftijd een halt toe te roepen, of te rigoureus om het ov plat te leggen? Zo werd er gereageerd op de Stelling van de Dag.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

J. Mulder

Het is volkomen terecht dat de vakbonden een landelijke staking hebben afgekondigd om de AOW leeftijd te bevriezen op 66 jaar.

Maar misschien wordt het gewoon eens tijd om het hele systeem eens grondig te herzien. Bijvoorbeeld een lagere AOW-uitkering bij 66 jaar en afschaffing van de verplichte rekenrente bij de pensioenfondsen. Dan kunnen de pensioenen weer worden geïndexeerd. (en natuurlijk de miljarden die het rijk onder Lubbers heeft afgeroomd terug storten).

Herta M. de Zorger

Ja, ik vind het wel terecht. Hoe lastig ook.

Maar het gaat dus om de discussie over ‘zware beroepen’.  Dus het zijn niet alleen de werkers in het OV. Maar zou ook over de bouw en de zorg en zo moeten gaan……… Er wordt nog steeds ontkend dat je in sommige beroepen fysiek maar ook psychisch zwaar belast wordt en dat daar GEEN oog voor is.  Je concentratie wordt met het ouder worden toch moeilijker en trager. Ook afleidingen of ‘druktes’ of ‘prikkels’  die tegelijk plaatsvinden kan je moeilijker verwerken. Als je ouder wordt heb je overal MEER tijd voor nodig en omdat je die TIJD niet krijgt om de belastingdruk te verminderen, is m.i een protest of aandacht vragen voor dit probleem gerechtvaardigd.
Een ambtenaar  met een bureaufunctie of werkende bij een pensioenfonds heeft dat probleem van die druk  niet, dus zo iemand kan meer hebben. die kunnen gewoon langzamer aan doen, maar voor werkers in OV of gezondheidszorg of O.V is die zelfbeschermingsmanier om een ‘tandje lager’ te werken, er niet. En omdat de overheid WEIGERT om de problematiek van zware beroepen te erkennen vind ik het legitiem dat ze nu staken.  Ze zouden eigenlijk OOK voor andere beroepen moeten staken die zelf NIET mogen staken (zoals ik die in de zorg werk)

Marius Feenstra

Een poging van de Vakbonden om hun blazoen op te krikken vanwege het afnemend aantal leden met name jongeren.

De politiek moet je afrekenen in de stembus en niet middels stakingen is niet meer van deze tijd en achterhaald.

Henri Ghysen

Is er ook al een definitie van wat een “zwaar beroep” is? De fysiek zware beroepen worden tegenwoordig op heel veel gebieden met uitgebreide technische hulpmiddelen ondersteund, waardoor de belasting van rug en gewrichten veel minder is geworden. Maar er zijn ook veel beroepen met een geestelijk zware belasting, en deze worden niet geholpen met vorkheftrucks, kranen en wat dies meer zij. Die horen zeker ook binnen de definitie van “zwaar beroep” te vallen.

In feite is een steekhoudende definitie niet te geven. Verlaging van de pensioenleeftijd moet algemeen geldend zijn, en niet alleen voor een paar groepen die zich toevallig goed kunnen profileren, zoals het OV. Waarmee ik geenszins wil betogen, dat deze het niet zwaar hebben in hun dagelijkse ontmoeting met het ongelikte deel van het reizigerspubliek.

N. van der Kraan

Er zijn in dit teveel mensen die van onze sociale voorzieningen profiteren en nooit een cent hebben bijgedragen en gezien hun postie ook nooit zullen gaan doen. 66 jaar met aow voor een gewone arbeider is laat genoeg. Vaak hebben ze 45 tot 50 jaar gewerkt.

Ton Neleman

Zeer terechte staking. AOW leeftijd en daaraan gekoppeld pensioenleeftijd gaat iedereen aan. Vooral ook de jongeren, die nu verkeerd worden voorgelicht. Neem gelijk die onzinnige frauduleuze rekenrente mee.

Jack Dalton

Als men zo graag één groot machtig Europa wil, waarom dan geen EU richtlijnen voor alle gepensioneerden in de EU? In Frankrijk en Italië gaat men 5 tot 6 jaar eerder met pensioen als hier. Men durft gewoon deze landen niet aan te pakken want dan valt het gedrocht EU uit elkaar. En zolang er daar een bewind van de fluwelen handschoen is hoeven wij hier niet te bloeden voor deze gesubsidieerde opmakers van de EU pot. Alleen staken is van de prehistorie, dus die bonden zouden eens mensen aan de onderhandelingstafel moeten zetten die de gaven van onderhandelen hebben en niet alleen lopen te blèren staken.

Robbert van Ettekoven

Vroeg met pensioen gaan klinkt leuk, maar de gevolgen zijn tenenkrommend. De jonge generatie zal weer kind van de rekening worden. Onverantwoord dat de werkende generatie zo’n misbruik maakt van hun machtspositie. Met een levensverwachting van rond de 100 is het van de zotte om al met 66 jaar te willen stoppen, zeker met oog op de vergrijzing. Wat betreft zware beroepen is het een ander verhaal. Mijn oproep: trap er niet in en hou rekening met de jonge generatie, die hebben het al zwaar genoeg.

C. Schreuders

Waar ligt de grens van fysiek en mentaal zwaar werk doen? Iedereen ervaart dit vroeg of laat een keer, tijdelijk of langdurig, en iedereen reageert daar, afhankelijk van persoonlijke veerkracht,  verschillend op. Wordt er niet te gemakkelijk gegeneraliseerd? Ja, er zijn uitgesproken zware fysieke beroepen.Mentale belasting is een som van o.a. werk, financiën, persoonlijke omstandigheden w.o. gezondheid en nog veel meer. Deze hoeft dus niet altijd werk gerelateerd te zijn. Een degelijk onderzoek naar achtergronden kan zinvol zijn.

Kees Bolle

Terecht, Ik ben op mijn 17e gaan werken, altijd in volcontinu ploegendienst, ben ondertussen aan mijn 46e werkjaar bezig, zo als het er nu uit ziet moet ik nog minimaal 3 jaar, ben dan zo af geleefd dat ik waarschijnlijk de 75 niet haal. Is dit rechtvaardig t.o.v. mensen die tot hun 26e jaar of langer gestudeerd hebben op kosten van de gemeenschap , daarna nog een leuke wereldreis maken, alvorens aan het werk te gaan , en dan in leuke baantjes terecht komen waar ze zoveel verdienen dat ze rond hun 60e kunnen stoppen. Ik ben niet jaloers, maar het is behoorlijk scheef.

Joost van Puijenbroek

De staking tegen de AOW-leeftijd is zeker niet terecht. De vakbonden dienen hiermee het belang van hun vergrijzend ledenbestand en niet het belang van alle werkenden. Er wordt vooral gedacht aan de oplossing op de korte termijn. De jongere werknemers zullen hierdoor een hogere AOW-premie moeten betalen om de uitkering aan een groeiende groep ouderen te kunnen blijven betalen. Geen wonder dat jongeren niet meer te porren zijn voor een lidmaatschap van de vakbond.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.