‘Ik moet de leraar nog zien die over de Armeense genocide gaat vertellen’

20 februari 2019Leestijd: 7 minuten
Portretten van Atatürk boven Turkse vlag. Foto: AFP.

‘Scholieren moeten weten dat Willem van Oranje onze vader des vaderlands is, maar minstens zo belangrijk is dat ze leren dat Atatürk de stichter van Turkije is’, vindt Ton van der Schans, voorzitter van de vakvereniging voor geschiedenisleraren. Is het goed om meer aandacht te besteden aan de geschiedenis van landen waaruit immigranten afkomstig zijn? Op de Stelling van de Dag werd verdeeld gereageerd.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

J. Mulder

Gaan wij dan ook aandacht besteden aan de genocide op de Armeense bevolking door de Turken? In Turkije is dat een verboden onderwerp. In Nederland is het een algemeen erkend feit dat de genocide heeft plaatsgevonden. Als je de geschiedenis van een land wilt belichten, doe het dan ook zo volledig mogelijk.

 

Alain Kouffar

Prima. Dóen! Omdat het, in dít geval, in het voordeel is van ónze westerse, niet-Islamitische identiteit. Kunnen links multiculti weg-met-ons, én Islamiet Erdogan hier geen sprookjes meer vertellen. Want de moderne, seculiere, westerse Ataturk streed tégen het Islamitische Ottomaanse rijk.

 

Twan Hendriks

Wanneer 1 op de 5 scholieren van niet-Nederlandse afkomst is dan betekent dat ook dat 4 van de 5 scholieren dat wel is. Waarom zouden we die lastig vallen met Atatürk en de Turkse geschiedenis?

Want we steken dan wel onze hand in een wespennest. Want dan moet je ook vertellen dat:

– Turkije in WOI aan de kant van Duitsland en Oostenrijk streed

– Dat Turkije in 1915 verantwoordelijk was voor de Armeense genocide

– Dat Turkije weliswaar neutraal was in WOII maar dat het inlichtingen verschafte aan de asmogendheden.

– Dat er grote aantallen Turken als vrijwilliger bij de Waffen SS streden

– Dat Turkije sinds 1974 een deel van een EU land bezet houdt

Ik moet de leraar nog zien die dit klassikaal aan de Turkse jongeren gaat vertellen.

 

J van Deventer

1) Volgens mij wordt er allang geen geschiedenisonderwijs meer gegeven op de basisschool.

2) Dit land heet Nederland. De inwoners zijn Nederlanders. Die inwoners moeten primair iets leren over de Nederlandse geschiedenis.

3) Op de weekendscholen van Erdogan is alle tijd om degenen die dat willen te onderwijzen in de Turkse geschiedenis.

4) In het middelbaar onderwijs is wellicht enige ruimte voor Turkse geschiedenis, maar hoe zit het dan met Marokkaanse, Poolse, Bulgaarse, Eritrese, Nigeriaanse, Ethiopische etc geschiedenis? Hebben die minder rechten dan Turken? Dat wordt een gebed zonder end.

5) Dit idee is weer een uitgesproken voorbeeld van de Nederlandse onderdanige en extreme weg-met-ons mentaliteit, dit keer van de kant van geschiedenisleraren. Waar zijn die mensen in vredesnaam bang voor?

6) Het resultaat zal niet zijn dat de belangstelling van kleine Turkjes voor het vak geschiedenis toeneemt. Het resultaat zal zijn dat de OUDERS van die kleine Turkjes Nederlanders zullen zien en minachten voor wat ze zijn: een stel laffe, onderdanige kruipers die je ongeveer elke vernedering kunt doen ondergaan.

 

Frans Geurts van Kessel

Afgezien van mijn verbazing over hoe het zover heeft kunnen komen dat 20 procent van de leerlingen inmiddels van niet-westerse afkomst is, werd vroeger, toen ik nog op school zat en 99 procent van de leerlingen van Nederlandse afkomst was, al onderwezen over Atatürk. Wat willen ze nou nog meer? Van de andere kant is het goed dat de kleine moslim Erdogan aanhangertjes geleerd wordt dat het in Turkije ook anders kan.

 

Maria van Bommel

Nee, absoluut tegen.

Waarom specifiek weer, voor Turken? Er zijn bijna tweehonderd nationaliteiten in ons land, gaat dus niets worden.

Bovendien komt dan de Armeense kwestie aan het licht, wat nog altijd ontkend wordt door de Turken.

Trouwens schrikken, een op de vijf leerlingen is van migranten.

Bij ons op school is dat niet zichtbaar maar werk op een dorpsschool , overgestapt vanuit de stad, door een verhuizing. Daar werkte ik op een vrije school en was dat ook niet zo.

 

Bob Lagaaij

Het zou al heel fijn zijn als er op Nederlandse scholen weer eens gewoon, goed ,,vaderlandsch” geschiedenisonderwijs werd gegeven. Daarbij kan, omdat alles nu eenmaal met alles samenhangt, uiteraard (ook) volop aandacht worden besteed aan de omringende wereld. Maar dan liefst wel in een bredere context dan Turkije en Ataturk en modieuze thema’s als machtsverdeling en ongelijkheid. Wie bedenkt in deze schamele tijden, als het om weten en kennis gaat,trouwens dit soort kletskoek? Desgewenst heb ik, als we toch op die vernieuwende lijn zitten, nog wel wat voorstellen voor andere projecten:een samenvatting van de machtsverhoudingen en -wisselingen in een reeks Afrikaanse staten; Iran voor, tijdens en na de sjah; Afghanistan door de eeuwen heen, China etc,.etc. U zegt het maar, heer Van der Schans!

 

Henk de Hoogt

Goed idee, maar niet heus. Uiteraard kan er, zeker op het voortgezet onderwijs, aandacht geschonken worden aan buitenlandse geschiedenis en daar is deze Atatürk dan mogelijk ook een redelijk voorbeeld, maar er zijn veel meer grote namen in de geschiedenis. Het zou het genootschap meer eer inleggen eindelijk eens werk te maken van het verbeteren van onze eigen vaderlandse geschiedenis, het is bijna pijnlijk te moeten constateren dat voor veel jeugdigen alles van voor hun geboortejaar al ongeveer pre historie is.

 

Erik Nannen

Er moet gestreefd worden naar assimilatie dus een Turkse of welke andere achtergrond dan ook doet er niet toe, we zijn in Nederland en daar gaat de vaderlandse geschiedenis over, en over de joods christelijk humanistische traditie, de islam hoort daar niet bij anders dan als 1400 jaar geweld tegen ongelovigen en als slavenhalers, bijna 2 miljoen blanke Europeanen werden door hen weggevoerd in de slavernij.

En onderschat ook niet de 200miljoen slachtoffers van de islamitische bezetting van wat nu India is.

Erg nuttig in dit verband lijkt mij onderwijs in de holocaust, de Joodse en de Armeense.

 

Michel Versteeg

“Het is onmisbaar de ontstaansgeschiedenis van het eigen land te weten”, zegt Van der Schans. En daar is geen speld tussen te krijgen. Daar moet het Nederlandse lesprogramma dan ook op zijn gebaseerd. Sterker nog: op basis daarvan kan er in de geschiedenisles best nog wat meer aandacht besteed worden aan de Nederlandse geschiedenis. Want het “eigen land’ is het land waar men is geboren en niet het land waar ouders of grootouders vandaan komen.

 

Ron Coolen

Doe mij maar dan de geschiedenis vanaf de 6e eeuw aangaande de Turken . Berbers. Kolonialisme. Slavenhandel. Genocide. Onderwerping. Kortom zoals de westerlingen worden weggezet. En dat gaan we ook doen over de Afrikanen. Want wie weten er nu dat pygmeeën vogelvrij waren in Afrika. Simons niet in ieder geval. Ja iedereen mocht pygmeeën afmaken. Blank, zwart, groen, blauw. En dat doen we ook over de oorspronkelijke bewoners in Noord-Amerika. Want die waren ook niet vies van slaven en moordpartijen. En dan gelijk maar even de rol van de democraten over de afschaffing van de slavernij.  Mag ik die lessen geven?

 

Matt L.G. Knubben

Het is het in reverse zetten van de integratie waar al bijna 50 jaar aan gewerkt wordt en waar inmiddels al miljarden aan besteed is. Het is een totale overgave of moet ik schrijven capitulatie aan de eisen die al bijna 50 jaar aan het Neder nee Hollandse volk zijn opgelegd. Wij kunnen of ons bij deze waanzin neerleggen of wij kunnen onze tanden laten zien met een overduidelijk weg stemmen van de versjacheraars van ONS EIGEN LAND.

 

J van Deventer

“Het stampen van jaartallen is in de nieuwe opzet minder van belang, zegt Van der Schans”

Het “stampen” van jaartallen is geloof ik een jaar of vijftig geleden al afgeschaft, net zoals het stampen (d,w.z. uit het hoofd leren) van heel erg veel andere nuttige dingen (zoals de tafel van drie of de hoofdstad van Friesland). Dat zo’n man suggereert dat er nog wel “gestampt” wordt geeft al aan wat voor iemand hij is. Een man die een strijd tegen een niet bestaande tegenstander wil voeren; een strijd die al heel lang geleden beslist is.

 

Alice Tromm

Over welke school spreken zij? Op de basisschool moet gewoon Nederlandse geschiedenis gegeven worden. Op de Middelbare school moet Europese en Wereldgeschiedenis gegeven worden.  En dan komt Ataturk vanzelf voorbij. En zelfs met Nederlandse geschiedenis, komt toch ook Frankrijk en Engeland en  Spanje voorbij. Volgens mij lijkt het moeilijk om Nederlandse geschiedenis te geven zonder de rest. Zeeslagen tegen Engeland en Spanje bv. En Napoleon die nog koning is geweest.

 

Gerard Oldenbeuving

“Het is onmisbaar de ontstaansgeschiedenis van het eigen land te weten” Echt waar? Niet te vatten! Derde generaties? Is dan niet NL het eigen land? Ongelooflijk. Was het niet de bedoeling dat allochtonen!!! zouden integreren? Als Turkije het eigen land blijft…..dan… Maar het gaat dus alleen om Turkse mensen. Alleen “vadertje” Atatürk wordt genoemd. Oh ja, pardon, nee, dus absoluut niet acceptabel. (En, euh, wordt dan bv ook de Armeense kwestie behandeld?)

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.