Hightech stad met groeiambities

Hengelo is het kloppend hart van Twente waar toptechnologie hoogtij viert. Van de 6200 bedrijven is ruim 80% actief in ‘hightech systems and materials’ (HTSM). De ambities van Hengelo reiken ver. De gemeente wil de kennisintensieve sector fors uitbreiden én versterkt de infrastructuur, verfraait de binnenstad en transformeert oude fabrieksterreinen tot locaties 3.0 voor wonen, werken en ontmoeten.

Hengelo biedt groeikansen voor bedrijven die willen samenwerken aan hightech innovaties

Hengelo is van oudsher een techniekstad in hoofdzakelijk metaal. Stork en Hazemeijer legden het fundament onder de huidige toptechnologie. 6200 bedrijven zorgen zelfs voor 54.000 arbeidsplaatsen. Wethouder Gerard Gerrits: “Wij zijn de banenmotor van Twente. Hengelo huisvest niet alleen grote internationaal innoverende bedrijven, maar ook veel mkb’ers die bijdragen aan de innovaties.” Wethouder Hanneke Steen vult aan: “Veel mkb’ers zijn succesvol dankzij de samenwerking met bijvoorbeeld een groot bedrijf als Thales, dat geavanceerde radarsystemen maakt voor de wereldmarkt. Hetzelfde geldt voor het internationaal opererende Eaton in de elektrotechniek.”

Ook floreert in Hengelo de hoogwaardige maakindustrie, met de nodige ‘gouden handjes’, waaronder talrijke metaalbedrijven die voor ASML produceren. “Dat zegt veel over de hoogwaardige kwaliteit die hier wordt geleverd”, overtuigt Gerrits.

Gunstig totaalplaatje

Hanneke Steen en Gerard Gerrits

De regio kent een enorm potentieel aan kennisinstellingen. Daar hechten bedrijven veel waarde aan. Gerrits: “Universiteit Twente (UT) nabij Hengelo is een belangrijke broedplaats van (technisch) talent. Ook zijn er diverse grote hbo-instellingen. En het roc van Twente biedt met driehonderd mbo-opleidingen onderwijs aan maar liefst 22.000 studenten. Bedrijven kunnen zo rekenen op voldoende beschikbaarheid van personeel. Dat versterken we met de te verbeteren personenspoorlijn Zwolle-Twente-Münster.”

Daarnaast maakt Hengelo het leven aangenaam met legio culturele voorzieningen. De hoogstedelijke voorzieningen die Hengelo samen met Enschede biedt bestaan uit de internationale FBK-games, het gerenommeerde poppodium Metropool, de Grolsch Veste, een wedstrijdzwembad, theaters, een professionele schaatsbaan én veel groen. “Hengelo en Enschede worden met elkaar verbonden door een groot park. We vormen één samenhangend stedelijk gebied: de vijfde stad van Nederland met 250.000 inwoners. Hengelo biedt een gunstig totaalplaatje met brede welvaart”, concludeert Gerrits trots. Dit wordt bijvoorbeeld onderstreept door de ontwikkeling van campus High Tech Systems Park door Thales en de op duurzame energie gerichte bedrijfscampus The Green Box.

Investeringen Twentekanaal

Het Twentekanaal draagt enorm bij aan de goede bereikbaarheid. Op dit moment wordt het kanaal geschikt gemaakt voor grotere schepen. Zo’n 250 miljoen euro is er inmiddels geïnvesteerd. “We hebben een van de grootste binnenhavens van Nederland. Voor veel bedrijven vormt het Twentekanaal een goede reden om zich hier te vestigen. Daar komt de situering aan de A1/A35 bij. We liggen aan een Europese corridor. De EU ziet ons als een belangrijke schakel in het Europese transportnetwerk. Tevens zijn we zeer belangrijk voor de Rotterdamse havens”, motiveert Steen.

Hengelo is niet alleen een bestuurlijk bestendige gemeente, maar staat ook bekend als bescheiden, sociaal én initiatiefrijk. Ze vervult de aanjaagfunctie om de regionale infrastructuur te versterken. Ook wordt de ambitieuze gemeente regelmatig aan tafel uitgenodigd om belangrijke landelijke issues te bespreken. In recent Elsevieronderzoek scoort Hengelo hoog als aantrekkelijke vestigingsstad.

Spoorzone Hengelo-Enschede

Spoorzone Hengelo-Enschede geldt als innovatieve regio voor uitbreiding van zowel bedrijvigheid als woningbouw. De hoge Twentse zandgronden zijn volgens Gerrits uitermate geschikt om op te bouwen en te verstedelijken. “De Randstad is vol, maar hier is volop ruimte met uitstekende verbindingen. Het Duitse achterland is snel bereikbaar.” De focusgebieden bestaan uit drie te ontwikkelen stationsomgevingen. Rond deze drie ov-knooppunten worden plekken gecreëerd waar mensen prettig, betaalbaar en duurzaam wonen, leren, werken en ontmoeten. Gerrits: “De jongeren met een eigen visie op het leven vormen een belangrijke doelgroep. Met realisatie van aantrekkelijke leefomgevingen en het verhogen van de stedelijke cultuur zetten we in op het behoud van jonge talenten voor de regio. Zo zijn we ook interessant voor nieuwe kennisintensieve bedrijven die willen samenwerken met onze bedrijven en onderwijsinstellingen.”

Speerpunten ambities

Hengelo wil groeien naar honderdduizend inwoners. De binnenstad wordt attractiever heringericht. Naast transformatie met nieuwe woningen moet een compacter winkelgebied ontstaan met goede horeca en winkelvoorzieningen. Dit vergroot de aantrekkelijkheid voor zowel bewoners, bezoekers als winkeliers. Op een steenworp van de binnenstad, gelegen aan het Centraal Station Twente, wordt met de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid circa 50 hectare vrijkomend fabrieksterrein van Stork getransformeerd in een uniek en dynamisch stadsdeel met start-ups en duizenden nieuwe woningen.

Volgens Steen is na jaren de basis gelegd en kan de gebiedsontwikkeling starten. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden voor vestiging, maar ook ontwikkelaars en beleggers die willen bijdragen aan de leefbare stad van de toekomst. “Kijkend naar de grote landelijke opgaven als klimaat, verstedelijking en bevolkingsgroei zijn wij belangrijk voor de BV Nederland”, zegt de enthousiaste Steen. “Hengelo heeft alle potentie én ambitie voor versterking. En de ruimte om groei te verwezenlijken.”

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Gemeente Hengelo

Twentse steden geven regio boost

Met de Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA) geven de steden Enschede, Hengelo en Almelo de regio Twente een flinke boost. Structurele samenwerking met het Rijk is daarbij onontbeerlijk, vinden de drie verantwoordelijke wethouders. Je kunt beter de handen ineenslaan dan elkaar beconcurreren Het stadsleven van de toekomst. Dat schetsen Gerard Gerrits (Hengelo), Arjen Maathuis (Almelo) en […]

Lees verder