De uitdagende dynamiek van Amstelveen

Ondernemend, groen en internationaal. Deze kernwoorden vatten Amstelveen perfect samen. Haar sterke economie gaat deze gemeente verder toekomstgericht vernieuwen vanuit het potentieel dat de nieuwe overkapping van de verdiepte A9 biedt. Naast alle andere plannen uiteraard.

Werk met het oog op de toekomst staat centraal bij ontwikkeling van onze bruisende gebieden

Gemeente Amstelveen kent een jaloersmakende propositie. Ze behoort tot de meest informatie- georiënteerde gemeenten van Nederland en, met onder meer het Amsterdamse Bos en bijzondere heemparken, tot een van de groenste gemeenten. Daarnaast staat ze bovenaan vermeld op de gebieden leefbaarheid, woondruk, veiligheid, zakelijke dienstverlening, mkb-vriendelijkheid en lage bijstand en arbeidsongeschiktheid. “Lokaal is alles goed op orde”, start Adam Elzakalai, Wethouder Amstelveen met Financiën, Wonen, Economische zaken, Project A9 en Schiphol in zijn portefeuille. “Maar als we vandaag hetzelfde doen als gisteren, weet je wat je morgen krijgt. Dus blijven we ontwikkelen. Uiteraard zien we het hoge percentage ‘geskilled’ arbeidspotentieel en de grote, internationaal georiënteerde kantoren graag blijven. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan de transitie op arbeid en het aantal benodigde vierkante meters. Bijvoorbeeld via deelfuncties van gebouwen of gebieden.”

Internationaal

Adam Elzakalai

Amstelveen is aantrekkelijk om in te wonen, te werken en om te bezoeken. De stad heeft een hoog niveau kwalitatieve voorzieningen. Het huidige aantal inwoners van 92.000 telt 139 nationaliteiten en kan, aldus de beleidsplannen, doorgroeien naar 110.000 inwoners. De hiervoor benodigde extra 5.000 woningen zijn in de planning. In Amstelveen zijn ruim 12.000 bedrijven gevestigd waar 55.250 personen werken. “Amstelveen kent een grote internationale gemeenschap. De strategische ligging nabij Schiphol en Amsterdam, met de Zuidas als internationaal zakendistrict en een infraknooppunt op steenworp afstand dragen hieraan bij. En dankzij de nabijheid van kennisinstellingen is een groot deel van onze beroepsbevolking goed opgeleid, meertalig en internationaal.”

Goed vestigingsklimaat

Het goede vestigingsklimaat blijft de gemeente versterken en de samenwerking met en tussen alle ondernemers stimuleren. Het accountteam economie staat hiervoor in nauw contact met het bedrijfsleven. “Voor de vitaliteit zijn daarnaast startende ondernemers belangrijk. Voor hen is er het ZAAI-programma. Met aandacht voor ondernemersvaardigheden en -capaciteiten en daarnaast brengen we hen in contact met ervaren ondernemers.”

Vanuit nauwe samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam ontstaat een versterking van de regio. “We ontwikkelen samen actief visie op de regio en werken in clusters. In Amstelveen ligt de focus vooral op ons sterkste punt, de kennisindustrie.”

Bruisend gebied

Kansen binnen Amstelveen wil de gemeente optimaal benutten. Zo bieden de drie overkappingen over de te verlagen A9 fantastische mogelijkheden. Hierdoor sluiten niet alleen Noord- en Zuid-Amstelveen weer aaneen, maar krijgt de gemeente een flinke gebiedsuitbreiding. “Deze centrumontwikkeling is een kwaliteitsimpuls voor de zuidkant van Amsterdam, waarbij ‘werk met het oog op de toekomst’ een grote rol krijgt. Ook is er een overeenkomst met Pathé over de komst van een nieuwe bioscoop met zeven zalen, die de uitgebreide ‘cultuurstrip’ en ons populaire Stadshart Amstelveen zal versterken.”

Daarnaast ontwikkelt Amstelveen een nieuw duurzaam bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid en vernieuwt ze bedrijventerrein Legmeer, waar wonen met werken gecombineerd gaat worden.

Uniek karakter

Om wonen, bereikbaarheid en bedrijvigheid te optimaliseren én Amstelveen het eigen unieke karakter te laten behouden wil Amstelveen bij de Vinex-wijkgedachte vandaan blijven. “Alles gaat op elkaar lijken. Wij willen dat Amstelveen nog meer gaat bruisen. Dat het een hoogontwikkeld gebied is waar bij wijze van spreken de start-ups als paddenstoelen uit de grond schieten. En dat als je ‘Amstelveen’ zegt, dit een uniek beeld biedt.”

Ook op fijn wonen en een wooncarrière voor iedereen ligt de Amstelveense focus. Dat het aantal arbeidsplaatsen groter is dan de beroepsbevolking is een teken dat het economisch goed gaat. Maar dit legt druk op de woningmarkt. “Amstelveen is een AAA+-locatie en hier willen meer mensen wonen dan mogelijk is. We kennen nu de verdeling 55% huur- en 45% koopwoningen. Met de beperkte ruimte is het een uitdaging om te zorgen dat elke doelgroep hier kan blijven wonen.”

Aantrekkelijke werkgever

De gemeente zelf staat ook niet stil. Inspiratie en innovatie waren de uitgangspunten voor een metamorfose van het gemeentehuis. Hybride werken gecombineerd met sfeervolle ontmoetingsplekken in een parkachtige omgeving op kantoor zet nieuwe processen in gang. “We blijven hierdoor een aantrekkelijke werkgever en we zien de productiviteit toenemen. Al tientallen andere gemeenten kwamen langs voor inspiratie. En dat gaf weer een impuls aan ons netwerk”, aldus Elzakalai.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.