Alles komt hier samen

De Dutch Techzone bestaat uit de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen en profileert zich als een regio van technisch vakmanschap voor de maakindustrie. Nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijs en ondernemingen staat hierbij voorop.

We zoeken bedrijven die het ecosysteem beter maken

“Alles komt hier samen, vanaf het bedenken tot het uitvoeren”, zegt Henriëtte Herbschleb van Dutch Techzone. “Deze regio herbergt al veel vakmanschap en we hebben korte lijnen met de Universiteit van het Noorden en andere kennisinstellingen. Daarom zijn de innovaties ook ontzettend op de praktijk gericht.”

Ze wordt bijgevallen door Janwillem de Kam van Vepa the furniture factory. Vepa produceert project- en kantoormeubilair en opereert sinds 2016 internationaal. “We hebben ons ten doel gesteld om zo veel mogelijk gebruik te maken van reststromen. Dankzij de open opstelling van de gemeenten in de regio kunnen wij onze expansieplannen waarmaken.”

Circulaire proeftuin

De Kam licht toe: “We hebben nu in twee van de vier gemeenten fabrieken staan en op beide locaties breiden we momenteel uit. We merken dat we hierbij alle medewerking krijgen; je wordt als ondernemer op alle aspecten ondersteund.”

Ook geeft Vepa daar waar mogelijk iets terug aan de regio. “We hebben al grond aangekocht voor toekomstige uitbreiding. Maar om dit niet braak te laten liggen, hebben we hier een circulaire proeftuin, onze Greenfields, ingericht. Daar groeien gewassen als hennep en vlas, waar we meubelen van maken. Samen met de Stichting Voedseltuin verbouwen vrijwilligers hier ook groente, aardappelen en fruit voor de voedselbank in Zuidoost-Drenthe.”

Samen werken, wonen en leven

Henriëtte Herbschleb: “Dit is een goed voorbeeld van wat ik bedoel. We hebben hier de ruimte en we zoeken bedrijven die het ecosysteem beter maken. Dan heb ik het niet alleen over circulariteit, maar ook over samenwerken, teruggeven aan de regio. Het gaat om samen werken, wonen en leven.”

Janwillem de Kam: “Dan helpt het dat overheden ook meedenken. Zo willen we versneld van het gas af en installeren wij 3400 zonnepanelen en een hydrolyser om waterstof bij te mengen in onze ovens. Op een mooie dag produceren we zelf alle elektriciteit voor de fabriek. In feite worden we dan energieproducent. Dit heeft wat haken en ogen in de vergunningsfase, maar de overheid zegt: hier komen we uit; we gaan dit doen. Mede dankzij deze instelling kunnen wij innoveren.”

 

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.