De vraag naar energie moet veranderen

De overstap naar schonere energie moet sneller. En als deze energietransitie ergens versneld zou moeten lukken, dan is het wel in Nederland. “We hebben de kennis, het kapitaal, een klimaatakkoord”, zegt president-directeur Shell Nederland Marjan van Loon. “Samen lukt het.”

IK BEN ONGELOOFLIJK TROTS OP WAT WE MET PARTNERS, KLANTEN, HEEL NEDERLAND NEERZETTEN

Aankondigingen van Shells stappen in de Nederlandse energietransitie volgen elkaar rap op: eerste passagiersvlucht met duurzame synthetische kerosine, derde windpark op de Noordzee, vijfde zonnepark in aanbouw, nieuwe waterstofvulpunten voor bussen en auto’s, elektrische snelladers bij tankstations, investeringen in circulaire plastics en de bouw in Rotterdam van een van Europa’s grootste biobrandstoffenfabrieken. “Ik ben ongelooflijk trots op wat we met partners, klanten, heel Nederland neerzetten”, zegt president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon. “Tegelijkertijd besef ik dat Nederland en de wereld harder moeten, en wij dus ook.”

Uitstoot halveren

Marjan Van Loon

Met het klimaatakkoord wil de Nederlandse overheid in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 bijna halveren. Mogelijk zal dat nog worden aangescherpt door een volgend kabinet. De afgelopen dertig jaar realiseerde Nederland een CO2- reductie van ruim 20%. Voor de aanpak van de resterende 30% heeft Nederland slechts tien jaar. Van Loon: “Als Nederland uitstoot wil verminderen, zal de energie die mensen gebruiken moeten veranderen. Schonere energie dus.”

Juiste keuzes

Shell kan en wil helpen door alternatieven met een lagere CO2-uitstoot aan te bieden. Denk aan snelladers, groene stroom thuis van Shell Energy, biobrandstoffen uit afval voor lucht-, scheeps- en wegverkeer, aardwarmte, waterstof. Van Loon: “We investeren in Nederland miljarden euro’s in koolstofarme energie. Dat is om de eigen uitstoot te verlagen en om nieuwe soorten energie met een lagere CO2-uitstoot te maken. Maar het gaat er niet alleen om dat wij betere, klimaatvriendelijke producten bieden. Als onze klanten die niet afnemen, dan werkt het niet. We moeten samen stappen naar de toekomst zetten.”

Ongekende samenwerking

Volgens Van Loon vraagt dit om ongekende samenwerking met bedrijven en klanten. En het vraagt om een overheid die verandering versnelt. Een Europese bijmengverplichting voor groene brandstof in de luchtvaart bijvoorbeeld. Of een EU-verplichting om een bepaald percentage circulaire plastics te kopen. Of voor de Nederlandse regering: meer aanbestedingen voor grotere windparken op zee. Van Loon: “Samen zijn we goed op weg. Ik ben ervan overtuigd dat we door te versnellen dit decennium ook de resterende 30% reductie kunnen halen. Wij dragen daar graag aan bij, en spannen ons in voor een halvering van de huidige uitstoot van Shell in Nederland.”

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Shell

Wij veranderen

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker is dat nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Negen Shellers, negen voorbeelden, negen veranderaars. Toen Anne in 2012 als stagiair Shell Pernis binnenstapte, wist ze: ik ga aan de slag bij het grootste olie- en gasbedrijf van […]

Lees verder
Shell

Groen herstel doen we samen

“Bijdragen aan het op duurzame wijze herstarten van de economie om daarmee de energietransitie en het pad naar het bereiken van de doelstellingen in het Klimaatakkoord te versnellen. Dat is groene groei voor Shell”, aldus Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “De door de Dutch Sustainable Growth Coalition opgestelde en door honderden bedrijven ondertekende verklaring […]

Lees verder