Bouwer met respect voor mens en milieu

In Heerhugowaard gaat De Nijs uit Warmenhuizen het grootste woningbouwproject in hout van Europa bouwen. De huidige proefopstelling met enkele etages van dit CO2-vrije ambitieuze project moet verhelderen waar je als bouwer tegenaan loopt.

Onderzoeksinstituut TNO gaat de bevindingen uit diverse proefnemingen doorverwerken om als leidraad te gaan dienen voor het nieuwe bouwbesluit. “Het is fantastisch dat we als familiebedrijf dit soort trajecten samen met de overheid oppakken.” Winfred de Nijs, algemeen directeur, 3e generatie in het familiebedrijf, vindt ook oprecht dat nieuwe vormen van bouwen noodzakelijk zijn.

Het Noord-Hollandse bouwbedrijf M.J. de Nijs heeft een sterke focus op de toekomst. Het in 1920 opgerichte familiebedrijf, bouwt, ontwikkelt, transformeert, renoveert en restaureert. Dat doet ze vooral in binnenstedelijke bouw in de Randstad en Noord-Holland en altijd met respect voor mens en milieu. Vanuit deze visie heeft De Nijs ook een traject opgezet om medewerkers te ondersteunen bij hun gezondheid. En betrekken ze de omgeving meer bij binnenstedelijke projecten. “Dit is de invloed van de 4e generatie die flink waarde toevoegt. Lawaai maken en ruimte innemen, hoorde gewoon bij ons werk. Door hier anders naar te kijken krijg je er meer bewustwording. Bovendien ontstaat er een veel positievere dynamiek.”

De overgang naar een procesgestuurde organisatie begint winst op te leveren. “Afgelopen jaar hebben we in dit kader veel voorbereidingen getroffen voor binnenstedelijke projecten. En hoewel het lastig is te zeggen wat de nabije toekomst onder invloed van alle bewegingen zal brengen; voor nu staat er een gezonde organisatie.”

www.denijs.nl

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Bouwbedrijf de Nijs en Zonen

Klimaatadaptief bouwen

Bouwbedrijf De Nijs bestaat inmiddels 103 jaar en blijft innovatief vooruitkijken, met circulaire en klimaatadaptieve projectontwikkeling en duurzaamheidsrenovaties voor corporaties. De Nijs is zijn processen aan het stroomlijnen om de bedrijfsvoering te kunnen overdragen aan de vierde generatie. Met het oog op die continuïteit is het niet vreemd dat De Nijs hoog inzet op duurzaam bouwen. […]

Lees verder
Bouwbedrijf de Nijs en Zonen

THEMA: Woodstone: bouwen voor de Toekomst

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen bestaat ruim 100 jaar en wil zijn verleden niet verloochenen. “Innoveren is noodzakelijk”, stelt algemeen directeur Winfred de Nijs. “Om woningen betaalbaar te houden én om duurzaam te bouwen. Goed omgaan met de aarde wordt steeds belangrijker voor nieuwe generaties, ook in ons familiebedrijf.” In het centrum van Heerhugowaard […]

Lees verder
Bouwbedrijf de Nijs en Zonen

THEMA: Bouwer met passie vanuit respect

Bij bouwbedrijf M.J. de Nijs draait alles om de toekomst. “Wij willen gebouwen realiseren die mensen blijvend waarderen.” Winfred de Nijs, algemeen directeur, 3e generatie van het in 1920 opgerichte familiebedrijf is ervan overtuigd dat bouwen met aandacht voor de omgeving net zo belangrijk is als een winstgevende organisatie. EYE, de Hermitage en de Hallen […]

Lees verder
Bouwbedrijf de Nijs en Zonen

THEMA: Focus op en expertise bij binnenstedelijk bouwen

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen is al honderd jaar een echt familiebedrijf, vertelt Winfred De Nijs; “Mijn opa begon het bedrijf in 1920 in Warmenhuizen, waar hij ‘metselwerk aan gemeente-eigendommen’ verzorgde. Tijdens de wederopbouw bouwden we woningen door heel Noord-Holland. Zelf ben ik geboren in een bouwkeet. Mijn ouders reisden nog jarenlang met bouwprojecten […]

Lees verder