Irritatie van Eijk om vage paus valt te begrijpen

08 mei 2018Leestijd: 2 minuten
Kardinaal Wim Eijk wijdt nieuwe bisschop in (Foto ANP)

Toen Jorge Bergoglio ruim vijf jaar geleden werd uitverkoren tot paus, predikte hij een ‘revolutie van tederheid’. Maar echt vlot gaat het niet met de omwentelingen in het Vaticaan. Hoewel de toon zeker anders is geworden, brengt paus Franciscus aanmerkelijk minder tot stand dan vernieuwingsgezinden hoopten.

Daar komt bij dat het gemor onder conservatieve katholieken toeneemt. Franciscus wekt de indruk het niet zo nauw te willen nemen met de traditionele leer, maar deinst terug voor duidelijke aanpassingen. Zo blijven gelovigen in het ongewisse.

Een voorbeeld is de positie van katholieken die na een scheiding opnieuw in het huwelijk treden. Officieel mogen zij niet ter communie. Maar in 2016 riep Franciscus op elke situatie op zich te bekijken en verlangde medeleven met de onvolmaakte katholiek. Tot irritatie van Wim Eijk, de orthodoxe Nederlandse aartsbisschop die graag helderheid wil.

Paus zaait volgens kardinaal Eijk verwarring

De ergernis van de kardinaal blijkt zo groot dat hij nu voor een opmerkelijk felle uithaal naar de Heilige Stoel heeft gekozen. Aanleiding is een verschil van mening in de Duitse kerk over het ter communie gaan van protestanten die met katholieken zijn getrouwd. Het Vaticaan weigert stelling te nemen en adviseerde de Duitsers nog eens met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Vijf jaar geleden werd de Argentijn Jorge Bergoglio verkozen tot hoogste leider in de rooms-katholieke kerk. Hoe bracht paus Franciscus het ervan af?

De sociaal vaardige Franciscus kan bijna overal waar hij komt rekenen op een enthousiast onthaal

Op een Amerikaanse website heeft Eijk deze handelwijze scherp gekritiseerd. De kardinaal meent dat de paus door zijn principiële terughoudendheid verwarring zaait onder gelovigen en zelfs de eenheid in de kerk in gevaar brengt.

In de Verenigde Staten heeft Eijk veel geestverwanten

Het is vast niet toevallig dat Eijk voor een Amerikaans medium heeft gekozen om zijn kritiek te uiten. In de Verenigde Staten kent hij veel geestverwanten onder de bisschoppen die in hun leerstelligheid roomser dan de paus zijn.

In Nederland wordt de aartsbisschop vaak als een zonderlinge reactionair beschouwd. Maar zo onredelijk is het niet om helderheid te eisen van een paus die 1,3 miljard katholieken in de wereld geestelijk leiding moet geven.