Wiebes wekt te hoge verwachtingen voor Groningen

09 januari 2018Leestijd: 2 minuten
Eric Wiebes. Foto:ANP

Na de beving bij Zeerijp in Groningen wekte minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat veel te hoge verwachtingen. Dat is onverstandig. Het is maar de vraag of hij de gaswinning snel kan terugschroeven, zoals hij wil. Bovendien is onduidelijk of dit het beven zal doen afnemen.

De beving van 3,4 op de schaal van Richter die Groningen trof op maandag 8 januari kwam bij de bewoners hard aan. Toch is hij minder uitzonderlijk dan op het eerste oog lijkt. De kracht valt ruim onder de bovengrens die het KNMI had voorspeld. Bovendien was er al een keer eerder een beving met een vergelijkbare sterkte, in 2012 bij Huizinge.

Dalende trend

Toch viel ‘Zeerijp’ de Groningers rauw op hun dak. Het aantal bevingen daalde vorig jaar, en het leek alsof de verminderde winning de gasvelden tot rust bracht. Mogelijk komt aan deze trend nu een eind, maar het is verstandig niet te veel waarde te hechten aan één gebeurtenis. Zelfs bij afnemende bodemactiviteit blijft er kans op sterke bevingen. Bovendien weten experts nog lang niet alles over het verband tussen verminderde gaswinning en bevingen.

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes reageerde na de beving echter zeer uitgesproken. ‘Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af,’ zei hij herhaaldelijk. Het past in een patroon van ferme uitspraken. Kort na zijn aantreden al noemde hij de situatie in Groningen ‘Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties ’.

Tienduizenden huizen in Groningen bevingsbestendig maken, is een enorme opgave. De praktijk blijkt nog weerbarstiger. De zorgen in het gebied zijn groot. Lees verder

De woorden van Wiebes wekken natuurlijk verwachtingen in Groningen. Het is echter maar de vraag of hij deze kan waarmaken. De overheid profiteert nog altijd flink van de gaswinning, en een versnelde afbouw slaat potentieel een miljardengat in de begroting. Het is maar de vraag of de coalitie bereid is de harde keuzes te maken die horen bij zo’n besluit. Het Regeerakkoord biedt hiervoor weinig aanknopingspunten. Daarbij zijn er allerminst garanties dat de bodem na zo’n besluit tot rust komt.

Hoofdpijndossiers

Intussen liggen op Wiebes’ bureau nog meer Groningse hoofdpijndossiers. Nog altijd wachten 4.500 schademeldingen op afhandeling. De versterking van huizen en gebouwen komt uiterst moeizaam op gang en neemt in het huidig tempo decennia in beslag. In de nieuwe Tweede Kamer zitten veel voorvechters van de Groningse zaak die Wiebes kritisch zullen volgen.

Het is positief dat Wiebes de situatie in Groningen wil verbeteren, maar hij doet er goed aan niets te beloven wat hij niet kan waarmaken. Daden zeggen meer dan woorden.