Terecht dat Amerika kritisch is over Mensenrechtenraad VN

07 juni 2017Leestijd: 2 minuten
De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley tijdens een zitting van de Mensenrechtenraad in Genève - Foto: AFP

‘Het is een voorrecht om lid van deze raad te zijn en geen enkel land dat mensenrechten schendt, zou een plek aan deze tafel moeten hebben.’ De woorden van de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN Mensenrechtenraad lijken een open deur.

Maar Nikki Haley liet de andere leden gisteren tijdens een toespraak flink schrikken.

De VN-Mensenrechtenraad is opgericht in 2006, als opvolger van de Commissie van de Mensenrechten. Die kreeg voortdurend kritiek omdat er tegen overtreders weinig werd gedaan. Maar de Mensenrechtenraad blijkt geen verbetering.

Integendeel. Dubieuze landen maken goede sier met hun plek aan de tafel in Genève. Hoe kun je kritiek hebben op een land dat lid is van deze ogenschijnlijk eervolle club? Bijkomend voordeel: de kans dat leden zelf worden beschuldigd in een van de jaarlijkse rapporten, is niet zo groot.

Voorbeeldig hoef je niet te zijn om lid te worden

Je hoeft bovendien geen voorbeeldig gedrag te vertonen om te mogen aanschuiven: leden worden gekozen door de landen in hun regio. En dus zitten notoire mensenrechtenschenders als Burundi, China, Congo, Cuba, Egypte, Saudi-Arabië en Venezuela in de Raad. De vertegenwoordigers vergaderen met uitgestreken gezichten aan het Meer van Genève over hoe misstanden wereldwijd moeten worden aangepakt.

Deze volstrekt willekeurige samenstelling van de Raad verklaart ook waarom Israël, midden in de Arabische wereld gelegen , stelselmatig wordt uitgesloten. Gezien het grote aantal moslimlanden in de wereld, en het feit dat ze het over één ding eens zijn – hun afkeer van Israël – moet geen land zo vaak in de hoek staan als Israël.

Als er niets verandert, verlaat Amerika de Raad

Al in februari maakte Nikki Haley, na afloop van een zitting van de VN-Veiligheidsraad over het Midden-Oosten, duidelijk dat het maar eens afgelopen moet zijn met de anti-Israël-stemming in de Verenigde Naties.

Lees het profiel van Nikki Haley dat Emile Kossen schreef in de nieuwste Juist cover39

Nu zegt Haley dat de Verenigde Staten ‘zorgvuldig kijken naar hun lidmaatschap van de Mensenrechtenraad’ – een duidelijke waarschuwing dat er snel iets moet veranderen, of anders stapt Amerika eruit.

Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat het aantal veroordelingen van Israël alleen maar zal toenemen zonder de matigende invloed van de Verenigde Staten – zo erg is het daar in Genève blijkbaar. Anderzijds: als de Verenigde Staten lid blijven, geeft dat de Raad alleen maar meer aanzien en legitimiteit.

Hopelijk heeft de waarschuwing van Haley effect. Zo niet, dan hebben de Verenigde Staten groot gelijk met eruit te stappen. En moet ook Nederland zich afvragen of het nog wel deel wil uitmaken van deze club.