De beschamende tuchtiging van Ayaan bij DWDD

01 april 2016Leestijd: 4 minuten
ANP/EPA

De linkse kerk binnen de publieke omroep dreigt een bolwerk van onredelijkheid te worden. Het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD) wil een lijst samenstellen van belangrijke Nederlandse vrouwen in sport, wetenschap, entertainment en politiek. Ook Ayaan Hirsi Ali was per ongeluk op deze lijst beland.

Woensdag kwam advocaat Bénédicte Ficq bij DWDD aan het woord over de lijst. Zij mocht een van die vrouwen verwijderen uit de lijst. ‘Ik vind dat Hirsi Ali eruit moet. Zij is de enige donkere vrouw, wat natuurlijk bizar is. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren zou je toch hebben mogen verwachten dat er meer donkere dan wel gekleurde Nederlanders in staan.’ Dit waren de woorden van mevrouw Ficq.

Aanzetten tot racisme

Eén keer zwart is geen zwart. Ayaan is zwart en moet daarom uit de lijst. De advocaat van de onderwereld weet dat in de bovenwereld in het openbaar aanzetten tot het racisme strafbaar is. Wellicht bedoelt mevrouw Ficq dat zij het niet goed vindt dat op die lijst slechts één zwarte vrouw staat. Wat een irrationaliteit!

De wereld is voor mevrouw Ficq alles of niets. Volgens deze logica zal ze dus nooit willen strijden voor een concreet individu, maar alleen voor de hele groep. Toch bekruipt mij een onaangenaam gevoel wanneer zij spreekt in de exacte bewoordingen van het apartheidsregime: ‘donkere dan wel gekleurde’. Alleen het apartheidsregime wist wie de gekleurde medemens is.

Maar Ficq wordt niet gehinderd door logica en rationaliteit. Dat wordt weleens déformation professionnelle genoemd. Na haar categorieën van donkere en gekleurde medemensen te hebben opgesomd, kwam Ficq met haar hoofdargumenten: ‘Maar ik vind dat zij niet een positieve bijdrage heeft geleverd aan het multiculturele debat en ik vind dat de tijd van nu, de problemen die wij nu hebben dat rechtvaardigen, iemand die polariserend erin staat – in verband met de opvattingen over de islam en ieder geval de polariserende opvattingen over de islam – vind ik dat zij eigenlijk voor straf er een beetje uit zou moeten.’

Mohammed Bouyeri

Hier grijnsde tafeldame Hanneke Groenteman instemmend. Ze vergeten dat Ayaan al lang is gestraft – nét niet dodelijk – door Mohammed Bouyeri. Op de borst van de vermoorde Theo van Gogh prikte Mohammed met een mes een brief met daarin de redenen waarom Ayaan moet worden gedood. Sindsdien wordt Ayaan permanent bewaakt.

2700915-2Ayaan Hirsi Ali was 35 toen ze in 2004 Elseviers Nederlander van het Jaar werd. De felle Somalische keerde zich eerst binnen de PvdA en daarna de VVD tegen het geloof van haar jeugd.
Lees verder > 

En ze staat ook op de dodenlijst van Al-Qa’ida – dezelfde lijst waarop ook de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo stond. Omdat Bénédicte Ficq en Hanneke Groenteman kennelijk zijn vergeten wat de redactie van Charlie Hebdo is overkomen, herinner ik ze er even aan: de redactie van Charlie Hebdo is vorig jaar geëxecuteerd.

Te laat

Volgens het beginsel ne bis in idem mag niemand twee keer voor hetzelfde feit worden vervolgd of gestraft. Bénédicte Ficq wil een vrouw straffen wegens haar opvattingen over de islam, terwijl over haar reeds de hoogst denkbare straf is uitgesproken: de doodstraf. Ayaan, maar ook PVV-Kamerlid Geert Wilders en schrijver Salman Rushdie die op de executielijst van Al-Qa’ida staan, moeten leven met het doodsbesef. Mr. Ficq, u bent veel te laat.

Na bestudering van Ficqs hoofdargumenten, resteert slechts verbazing. Ficq denkt dat de islamitische problemen die er nu zijn, het verwijderen van Hirsi Ali uit de lijst rechtvaardigen. Heeft Hirsi Ali soms het jihadisme en de aanslagen in Brussel veroorzaakt?

Schatplichtig

Ook voert Ficq als argument de polariserende opvattingen van Hirsi Ali over de islam aan. Dat is raar. Elke discussie over een onderdrukkende religie of ideologie veroorzaakt twee of meer polen. Had mevrouw Ficq mogen studeren aan een universiteit als niet ooit in Nederland mannen en vrouwen hadden gepolariseerd met betrekking tot vrouwenrechten? Alle Nederlandse vrouwen, maar ook intellectuelen zijn schatplichtig aan de polarisatie van decennia geleden.

Aan het eind van het pleit komt de aap uit de mouw: ‘Ja, dat vind ik echt. Ik vind dat zij een hele, mij bekruipt altijd een enorme irritatie als ik aan Ayaan Hirsi Ali denk, omdat ik haar, op de ene of andere manier ook iets vanuit een bepaald superioriteitsgevoel bijna haar opvattingen leek te poneren. Ze heeft een aantal onderwerpen op de agenda gezet, die buitengewoon van belang zijn. Zij heeft ook de politieke islam op de agenda gezet, wat ook buitengewoon belangrijk is. Maar het vervolg van discussie in het denken naar oplossing toe en het verbinden van mensen, daar vind ik dat zij een negatieve rol heeft gespeeld.’

Lafheid

Verbijsterend. De advocaat waardeert de polariserende opvattingen van Ayaan omtrent de politieke islam, maar die mogen niet vanuit een superioriteitsgevoel worden geuit. Dat is exact een van de geloofsfundamenten van de linkse kerk. Ficq is niet dom. Dat zij warrige en irrationeel zinnen produceert, heeft te maken met haar uiterste poging om niet te worden geëxcommuniceerd uit de linkse kerk. Dat is een geloofsprobleem. Ficq wil geen afvallige zijn in de wereld van het entertainment.

Ficqs irrationaliteit en de lafheid van Hanneke Groenteman bewijzen de onverwoestbare kracht van onredelijkheid en onverschilligheid. De afvalligheid, de moed om afvallig te zijn, de moed om op te staan tegen Allahs zonen, getuigt van historische intellectuele moed. De woorden van de advocate verlaten mij niet: ‘dat zij eigenlijk voor straf er een beetje uit zou moeten’. Wat een wreedheid.

Het zou Ficq en haar geloofsgenoten sieren als ze iemand die reeds ter dood is veroordeeld, niet extra bestraffen in naam van hun eigen superieure geloof.