In cijfers: wat als het minimumloon met 10 procent stijgt?

12 mei 2022Leestijd: 3 minuten
FNV demonstreert voor minimumloon. Foto: ANP.

Een hoger minimumloon prijkt bovenaan menige agenda. Maar wat doet een verhoging voor de portemonnee? Meestal weinig, rekent belastingadviseur Henk Bluemink (68) voor in een ingezonden brief.

Henk Bluemink (1953) is accountant en belastingadviseur bij Bluemink BV. en doet veel onderzoek naar de marginale belastingdruk (inclusief effect toeslagen).

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Het voltijds minimumloon bedraagt in 2022 bruto 22.356 euro per jaar. De bedoeling is om dit loon eenmalig flink op te trekken. Bijvoorbeeld met 10 procent.

Om te laten zien dat de meeste werknemers weinig opschieten met deze relatief forse verhoging, heb ik een flink aantal situaties doorgerekend. Als uitgangspunt neem ik de werknemer met een huurhuis van 750 euro per maand en zonder substantieel vermogen, tenzij anders vermeld.

De alleenstaande met minimumloon

Een verhoging van 10 procent bruto van het minimumloon, levert bruto 2.244 euro per jaar op. Op de loonstrook blijft van die verhoging netto 1.336 euro over. Van de bruto-verhoging blijft afgerond 60 procent netto over (op jaarbasis 22.119 euro netto in plaats van 20.783 euro).

Maar deze alleenstaande minimumloner ziet ook de toeslagen dalen, in totaal met 768 euro op jaarbasis. De zorgtoeslag gaat omlaag met 312 euro, de huurtoeslag met 456 euro.

Het netto besteedbaar inkomen inclusief toeslagen bedroeg 26.411 euro per jaar. Na een verhoging van het bruto-inkomen met 10 procent, stijgt het netto besteedbaar inkomen met slechts 2,5 procent of 568 euro naar 26.979 euro.

Alleenstaande ouder met twee jonge kinderen

De alleenstaande ouder die het minimumloon verdient van 22.356 euro, heeft door overheidsaanvullingen in de vorm van toeslagen en het kindgebonden budget een netto besteedbaar inkomen van 35.433 euro op jaarbasis. Een verhoging van het brutominimumloon van 10 procent levert uiteindelijk een 3 procent hoger besteedbaar inkomen op (36.492 euro).

Alleenstaande ouder met twee jonge kinderen en 3.000 euro hypotheekrenteaftrek

Wanneer er een koophuis in het spel is, wordt de situatie fiscaal ingewikkelder, maar ook lonender voor de werknemer. Van een verhoging van het minimumloon met 10 procent, blijft namelijk netto 100 procent over. Het netto besteedbaar inkomen stijgt van 31.137 euro naar 33.381 euro. Verklaring: ondanks de loonsverhoging wordt er nog steeds geen inkomstenbelasting betaald. De toeslagen blijven gelijk.

Alleenverdiener zonder kinderen

Het besteedbaar inkomen stijgt van 27.816 euro naar 28.396 euro, ofwel met 2 procent.

Alleenverdiener met twee jonge kinderen

Het oorspronkelijk besteedbare inkomen van 31.977 euro stijgt met 580 euro. Dat is een stijging van iets minder dan 2 procent.

Wat levert welk salaris per maand op? 

Uit het voorgaande blijkt dat een hoger salaris vaak netto weinig meer oplevert.

Ik heb de alleenstaande ouder met twee jonge kinderen en een huurhuis van 750 euro per maand nog iets verder uitgewerkt. Wat levert welk salaris op aan netto besteedbaar inkomen?

Bij 24.600 euro salaris netto 36.492 euro besteedbaar.
Bij 35.000 euro salaris netto 38.751 euro besteedbaar.
Bij 40.000 euro salaris netto 40.026 euro besteedbaar.
Bij 50.000 euro salaris netto 44.233 euro besteedbaar.
Bij 60.000 euro salaris netto 48.655 euro besteedbaar.
Bij 70.000 euro salaris netto 53.051 euro besteedbaar.

In deeltijd werken vaak goedkoop

We kunnen het bovenstaande staatje ook omdraaien. Want waarom zou je in deze situatie niet in deeltijd gaan werken? Wie met voltijds werken bruto 35.000 euro verdient en netto 38.751 euro overhoudt, kan besluiten om anderhalve dag per week minder te werken.

Dan zakt het brutoloon naar ongeveer 24.600 euro, maar netto is de teruggang slechts 2.260 euro per jaar: 36.492 euro. Voor 190 euro per maand heb je dan anderhalve dag per week vrij. Om voor de kinderen te zorgen, of om wat dan ook te doen.

Conclusie

De invoering van een hoger minimumloon heeft voor de werknemer pas echt zin als het belasting- en toeslagenstelsel ingrijpend wordt gewijzigd.