Taliban als voorvechter van vrouwenrechten, wereldwijd

29 augustus 2021Leestijd: 2 minuten
Afghaanse vrouwen gekleed in Burqa in Kabul. Foto: AFP.

Het staat er echt: Afghanistan treedt toe tot de Commissie voor de Status van de Vrouw, een belangrijk onderdeel van de Verenigde Naties (VN). Er was blijkbaar, naast zetels voor Somalië en Bangladesh, nog een plekje vacant. Welk land kun je dan beter vragen dan Afghanistan? Berichten vanuit de VN lijken soms wel een bericht uit de satirische rubriek ‘De Speld’, schrijft Jos Hummelen, stafmedewerker van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in een ingezonden opinie.

Ook na de overname van het land door de Taliban is Afghanistan nog steeds officieel hoofd van die commissie. Nu hebben ze geen officieel erkende regering, maar het is een kwestie van tijd voordat de VN de Taliban als zodanig gaan behandelen, zo niet erkennen.

Uitgebreide traditie van vrouwenonderdrukking en -mishandeling

Jos Hummelen (33) is beleidsmedewerker bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Hij heeft een master in geocommunicatie.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Ondanks een uitgebreide traditie van onderdrukking en mishandeling, houden de Taliban nog even de schijn op en beweren ze (in een poging de publieke opinie voor zich te winnen) dat Afghaanse vrouwen  onder de ultraconservatieve Taliban een prachtige toekomst wacht. Voordat de Amerikanen de Taliban goeddeels marginaliseerden, moesten vrouwen thuis blijven en waren televisie en muziek verboden. Ze waren een soort lopende baarmoeders, dus. De verwachting dat de Taliban vrouwen volkomen uit het publieke leven zullen verbannen, is reëel.

Belangrijke en noodzakelijke VN-lichamen, zoals de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), worden systematisch misbruikt om met het vingertje te wijzen. Voor Arabische landen is er dan vaak een gemakkelijk doelwit: Israël. Het CSW, een orgaan met leden van zeer bedenkelijke komaf, is zeer consistent met het veroordelen van Israël. Zo wees het CSW Israël in 2017 nog aan als belangrijkste obstakel voor Palestijnse vrouwen om deel te nemen aan de samenleving. Het CSW zweeg over de rol van Hamas en de Palestijnse autoriteit hierbij.

Het zou een gotspe zijn als ik hier de positie van vrouwen in Israël ten opzichte van de positie van vrouwen in bijvoorbeeld Afghanistan moest verdedigen. Dat zou een belediging voor beide groepen zijn. Het is zaak om bij de volgende uitspraak van dit orgaan het niet klakkeloos over te nemen, maar kritisch te benaderen.

Ook vrouwenrechtenschenders Saudi-Arabië, Rusland, Irak in commissie

Lees ook dit commentaar van Robbert de Witt uit april terug: VN-vrouwenrechtenclub rijp voor opheffing nu Iran en Pakistan lid zijn

Seriële schenders van vrouwenrechten, zoals Saudi-Arabië, waar het mannelijke voogdijsysteem zeer restrictief is voor vrouwen, Irak, waar vrouwen al jaren tevergeefs strijden voor een enigszins gelijkwaardige positie, en Rusland, waar huiselijk geweld legaal is: alle drie (!) zitten vrolijk in dezelfde commissie, die een voortrekkersfunctie zou moeten bekleden. Op deze manier wordt de geloofwaardigheid van de commissie verder ondergraven, terwijl hun missie belangrijk en urgent is.