VVD’ers: Zomer vraagt om streng Europees asielbeleid

24 juni 2021Leestijd: 3 minuten
Boot met migranten vanuit Afrika bij Lampedusa. Foto: DAPRESS

Met de zomer voor de deur wacht Europa een nieuwe stroom aan illegale immigranten uit Azië en Afrika. Maak samen een vuist tegen ongecontroleerde migratie, houden Europees Parlementslid Malik Azmani en Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (beiden VVD) de Europese regeringsleiders voor, die vandaag en morgen bijeenkomen in Brussel.

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Met de komst van de zomer is een nieuwe hausse aan migranten die de oversteek naar Europa willen wagen weer aanstaande. Al bijna traditioneel vormen Griekenland en Italië aan onze Europese buitengrenzen het decor voor een corrupt systeem van geniepige mensensmokkelaars, gammele bootjes en overvolle kampen. Daarbij horen we steeds vaker berichten over vermeende pushbacks van Griekse autoriteiten.

Wacht Europa weer af tot de wal het schip keert?

Schrijnende situaties, maar vooral ook een teken aan de wand. Want ondanks het feit dat deze problemen al jaren voortduren, lukt het Europa maar niet om vooruitgang te boeken. Wachten we weer af tot de wal het schip keert? Of maken we nu gezamenlijk een vuist tegen ongecontroleerde migratiestromen. De VVD roept de Europese leiders op om nú in te zetten op dat laatste.

Malik Azmani (1976) is lid van het Europees Parlement voor de VVD. Dennis Wiersma (1986) is lid van de Tweede Kamer voor de VVD (portefeuille asiel en migratie).

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Gemaakte afspraken worden nog steeds slecht of niet nageleefd. Zoals verantwoordelijkheid nemen voor asielzoekers die als eerste in jouw land arriveren, in plaats van ze te laten doorlopen naar landen waar de voorzieningen beter zijn. Niemand schijnt verantwoordelijkheid te willen dragen voor een hoger aantal migranten in eigen land. En ook de strenge controle aan de buitengrens op veiligheidsrisico’s en de kans op verblijf in de EU, komt niet van de grond.

Niet verwonderlijk dat een land als Denemarken steeds meer een eigen koers uitstippelt. En Italië zich genoodzaakt ziet de kwestie opnieuw te agenderen voor de Europese top van regeringsleiders op 24 en 25 juni. Voor de VVD is duidelijk: Europa voelt onvoldoende urgentie en toont onvoldoende daadkracht.

Door warm weer en afbouwen coronamaatregelen dreigt nieuwe piek

Maar de nood zal alleen maar hoger worden. Door het warmere weer én het afbouwen van de coronamaatregelen ligt een nieuwe piek van asielzoekers op de loer. Daar komt bij dat landen als Turkije en Marokko migratie steeds meer als een geopolitiek drukmiddel zijn gaan gebruiken bij het uitspelen van regionale conflicten.

Kortom, het is de hoogste tijd voor eensgezinde Europese actie. Wanneer wij door zwakke buitengrenzen geen controle meer hebben over wie door de Europese Unie reist, komen belangrijke zaken als veiligheid, beheersbaarheid en sociale zekerheid onder druk te staan. Met stip op één staat een strenge buitengrensprocedure die kansloze asielzoekers aan de buitengrens snel kan identificeren en terugsturen naar het land van herkomst.

Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om afgewezen asielzoekers vast te zetten, zodat illegalen worden gedwongen om terug te keren naar het land van herkomst. En er moeten nu eindelijk stevige afspraken worden gemaakt met landen in (Noord-)Afrika over opvang in de regio, zodat afgewezen asielzoekers direct worden teruggestuurd en nieuwe migranten de onveilige oversteek niet zullen wagen.

Nederland moet in geval van crisis bereid zijn grenzen verder te sluiten

Als dit niet lukt en de instroom inderdaad weer toeneemt, zullen we genoodzaakt zijn om interne grenscontroles in te voeren. Niet omdat we dat graag willen, want we realiseren ons dat dit ook negatieve effecten heeft voor onze handel en daarmee voor onze welvaart. Maar Nederland moet in het geval van een actuele crisissituatie bereid zijn zijn grenzen liefst samen met omringende landen verder te sluiten, om zo een ongecontroleerde toestroom van migranten en de bijbehorende druk op onze samenleving, te voorkomen.

Zover zijn we nog niet, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Nederland moet zich hierop nu alvast voorbereiden. En de Europese Raad moet die afspraken concreet maken en nog deze week besluiten het migratiepakket versneld in te voeren, in plaats van te wachten op de volgende migratiecrisis. Anders keert inderdaad de wal het schip en rest Nederland geen andere weg dan zelf stappen te zetten.