Oplossingen bij hoofdpijndossiers: stikstof, Amelisweerd en vliegveld Lelystad

09 juni 2021Leestijd: 4 minuten
Protestactie Amelisweerd Niet Geasfalteerd tegen bomenkap - ANP

Drie hoofdpijndossiers voor de Nederlandse economie en het milieu liggen al veel te lang op de stapel van onopgeloste politieke onderwerpen, schrijft Thijs Udo in een ingezonden opinie.

De grote transities in klimaat, stikstof en landbouw zijn een enorme uitdaging. Daarom zal het duurzame verdienvermogen danig moeten worden versterkt. Bij de ‘slakkengang kabinetsformatie’ zullen de stikstof- en infradossiers, de wegverbreding bij Amelisweerd en de opening van het vliegveld in Lelystad echt tot een oplossing moeten komen.

Deze bijdrage is ingezonden door Thijs Udo (1954), bestuursrechtjurist, ondernemer, oud-Tweede Kamerlid voor de VVD, voormalig Provinciale Statenlid Zuid-Holland, oud-wethouder gemeente Katwijk, annex regiobestuurder Holland Rijnland.

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Steeds weer bespelen linkse politieke partijen zoals D66, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA de beeldvorming in de publieke opinie bij belangrijke Nederlandse projecten.

Toch zijn er goede oplossingen mogelijk als milieu en economie als complementair worden beschouwd en hand in hand gaan.

De oplossing voor het stikstof-probleem

Bij stikstof wordt steeds gezegd dat de natuur onvoldoende wordt beschermd en dat daarom de halve veestapel moet worden opgedoekt (D66 en GroenLinks).

Milieudoelstellingen en de nationale economie zijn echter geen tegenstellingen, maar vullen elkaar aan, als het goed is.

Bij stikstof is er een belangrijk initiatief. Ondernemersorganisaties VNO/NCW, MKB-Nederland, LTO en de Natuurbeweging willen nu gezamenlijk de stikstofproblematiek versneld oplossen. De stikstofhoeveelheid zou in 2030 met  40 procent kunnen worden verminderd. Uitgangspunt is dat de maatregelen voor de ondernemers in landbouw en industrie perspectief blijven geven en dat de kosten draagbaar moeten zijn. Om de natuur voldoende te beschermen, is er wel  15 miljard euro nodig tot aan 2030. De uitdaging is wetgeving die juridisch houdbaar is en blijft. Maar haast is natuurlijk geboden, want Nederland schreeuwt om omvangrijke huizenbouw, grootschalige infrastructuur, energietransitie en een innovatief, vernieuwend bedrijfsleven.

Hopelijk geeft de uitwerking van de nieuwe voorstellen voldoende kansen voor nieuw beleid ten aanzien van verplaatsing en innovatie bij landbouwbedrijven. Wat in elk geval ook zou helpen, is wanneer eurocommissaris Frans Timmermans ook eens een duit in het zakje doet, bijvoorbeeld door een nieuwe indeling van natuurgebieden in Nederland toe te staan.

Maar noodzakelijk is dat het nieuwe kabinet voldoende gaat investeren om het economisch herstel mogelijk te maken.

De oplossing voor het probleem Amelisweerd

De plannen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd liggen er al jaren. Geregeld staan er lange files bij knooppunt Rijnsweerd, maar ook de woningbouw in dit gebied is van groot belang voor de verdere duurzame ontwikkeling van Utrecht.

De snelweg is van groot nationaal belang. Daarom ligt de beslissing in deze bij het (te vormen) kabinet. Zoals wij dagelijks weer meemaken, is het wegverkeer weer net zo druk als voor corona en de noodzaak voor de verbreding van de weg staat buiten kijf. Maar er is veel tegenstand bij het eventueel kappen van aloude bomen in het bos van Amelisweerd.

Wellicht is er een andere mogelijkheid: de aanleg van een tunnel, dan wel een constructie zoals wij die kennen bij het Prins Clausplein in Den Haag (eroverheen). Curieus waarom hier nog geen aandacht voor is geweest. Maar een oplossing moet er natuurlijk komen, ook hier is aandacht nodig voor de complementaire werking tussen economie en natuur/milieubeheer. Dit kan en moet steeds weer hand in hand gaan.

Oplossing voor vliegveld Lelystad

De opening van het nieuwe vliegveld Lelystad is uitgesteld door het zittende kabinet. Dit mede door corona en het tijdelijk stilvallen van het vliegverkeer. Lelystad Airport zou vakantie-  en nachtvluchten overnemen van het overvolle Schiphol en dit was nodig om de woongebieden ook te ontlasten. En om het toekomstperspectief voor Schiphol vol te kunnen houden.

Spannend wordt het nu we weten dat D66, ChristenUnie en de linkse oppositie de opening tegenhouden om oneigenlijke redenen. Ze beroepen zich op geluidshinder en milieuoverlast. De afstand van Lelystad naar Amsterdam is echter minder dan 60 kilometer… Wij kunnen er het beste één nationale luchthaven van maken.. En als we in Nederland spreken over de toekomstige metropool Amsterdam is de noodzaak er zeker.

Het vliegverkeer zal zich nagenoeg herstellen, daar is menigeen het over eens. Belangrijk is om ons luchtvaartbeleid klaar te stomen voor 2030-2050. Een beleid dat kansen pakt met de nieuwste mogelijkheden van geluidbeperkingen en stillere moderne vliegtuigen die op hogere hoogten kunnen vliegen. De techniek staat niet stil en op langere termijn komt er ook andere (niet fossiele) brandstof aan.

Conclusie: economie en milieu moeten hand in hand gaan

Wij zien dat een groot deel van de linkse politieke partijen in de  Tweede Kamer zich te veel blind staren op milieuschade en -overlast bij belangrijke Nederlandse projecten. Maar het is urgent om een hogere stijging van ons nationaal inkomen te realiseren, zeker na het coronatijdperk.

Alleen op deze manier kunnen wij de omvangrijke transities betalen en uitvoeren… Economie en milieu kunnen en moeten hierbij hand in hand gaan. Dus: Sigrid Kaag, Gert-Jan Segers, Jesse Klaver en Lilianne Ploumen, kijk ook eens een andere kant op!