Deze beroepen stegen het meeste in salaris

13 juni 2022Leestijd: 3 minuten

De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend groot. Werkgevers passen allerlei strategieën toe om personeel te lokken. Maar de meest eenvoudige – forse salarisverhoging – was daar niet een van. De doorsnee-werknemer ging er afgelopen jaar maar weinig op vooruit, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van EW en Berenschot. De ranglijst van salarissen voor 250 beroepen laat maar weinig stijging zien. Maar er zijn verschillen. Wie zijn er wel op vooruit?

1. Hoeveel zijn de salarissen gestegen?

De salarissen zijn gemiddeld met 2,5 procent gestegen in 2021. Dit evenaart bij lange na niet de hogere kosten voor dagelijkse uitgaven van de afgelopen tijd. In december 2021 was de inflatie al 5,7 procent en inmiddels is dat in mei van dit jaar gestegen naar 8,8 procent.

De volledige ranglijst met de salarissen en de salarisstijgingen van de 250 beroepen in 2021 is hier te lezen

De salarissen zijn in 2021 minder hard gestegen dan in 2020. De gemiddelde werknemer kreeg er toen 2,7 procent bij. Het verschil is vooral groot bij overheidsfuncties. Zij verdienden in 2020 3,7 procent meer, terwijl dat het afgelopen jaar maar 2 procent was.

Twee uitzonderingen zijn de mensen die op  het gebied van financiën of IT werken. Zij kregen het afgelopen jaar meer salaris erbij dan het jaar ervoor. In 2020 was de salarisverhoging voor financiële functies nog 1,6 procent, het afgelopen jaar 2,7 procent. Bij de IT’ers was het verschil iets minder groot: in 2020 kregen zij 2 procent erbij en in 2021 2,2 procent.

Stijging salaris ten opzicht van een jaar eerder

2020 2021
Gemiddeld totaal 2,70 % 2,50 %
Overheid 3,10 % 2,00 %
Top 2,74 % 2,10 %
Directie 2,90 % 2,80 %
Management 2,65 % 2,40 %
Hoger kader 2,70 % 2,30 %
Middenkader 2,70 % 2,60 %
Facilities, distributie, logistiek 1,90 % 1,90 %
Personeel, organisatie, staf 2,80 % 1,90 %
Productie & ontwikkeling 2,80 % 2,30 %
Commercie 2,60 % 2,00 %
Financiën 1,60 % 2,70 %
IT 2,00 % 2,20 %
Zakelijke dienstverlening 2,30 %

 

2. Welke beroepen hebben het meeste salaris erbij gekregen?

De grootste salarisstijging is te zien bij de functie ‘tester IT’. Deze techneuten zijn verantwoordelijk voor het testen van softwareproducten, websites en applicaties op de functionaliteit en techniek. Het doorsnee- of ‘mediane’ salaris van de tester IT steeg in 2021 met 6 procent tot een salaris van 50.100 euro bruto per jaar.

Op een gedeelde tweede plek van de grootste stijgers staan de directeur IT en de scrum master. Zij kregen een bovengemiddelde salarisverhoging van 5 procent. De directeur IT, die de hele IT-afdeling van een organisatie leidt, en de scrum master, bij bedrijven verantwoordelijk voor het juiste verloop van het ontwikkelproces, verdienden in 2021 respectievelijk 123.000 en 68.700 euro bruto.

Snelste stijgers 2020 – 2021

Tester IT 6 %
Directeur IT 5 %
Scrum master 5 %

 

3. Wie verdienen het meest?

De top van de lijst wordt grotendeels ingenomen door de hoogste functies binnen het bedrijfsleven. Zo staat bovenaan de ranglijst de bestuursvoorzitter van een middelgrote organisatie waar tussen de 100 en 500 mensen werken, met een jaarlijkse beloning van 537.200 euro bruto. Met 130.000 euro bruto per jaar minder dan de bestuursvoorzitter, staat het lid van de raad van bestuur van eenzelfde middelgrote organisatie op plek twee.

Op plek vijf staat een beroep van een hele andere orde dan de eerste vier: de piloot gezagvoerder intercontinentaal. Met deze hoogst haalbare functie in de carrière van een piloot wordt gemiddeld 230.000 euro bruto per jaar verdiend. Het is dus niet zo dat alle piloten zoveel geld krijgen voor hun werk. Op plek 51 staan de piloten met minder verantwoordelijkheden, de co-piloot, en bijhorende salarissen die variëren van 45.000 tot 135.00 euro bruto.

4. Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?

EW stelt elk jaar in samenwerking met adviesbureau Berenschot de lonenlijst met 250 beroepen samen. De bedragen benaderen zo nauwkeurig mogelijk het brutojaarsalaris van werknemers. Daaronder vallen het vaste jaarsalaris voor een voltijdbaan, het collectief variabel salaris (zoals winst­deling) en het individueel ­variabel salaris (zoals bonussen).

De 250 functies plus beloning zijn afkomstig uit een enquête van Berenschot onder bedrijven en overheidsorganisaties. De salarissen zijn onder meer gebaseerd op geldende ­collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Het gaat om in 2021 betaalde salarissen.

De volledige ranglijst met de salarissen en de salarisstijgingen van de 250 beroepen in 2021 is te vinden via deze link.