Recordaantal aanmeldingen studentenverenigingen

28 september 2020Leestijd: 4 minuten
Leden van Utrechtse studentenvereniging S.S.R.-N.U. zitten op de stoep. Foto: ANP

Het aantal aanmeldingen voor studentenverenigingen is dit collegejaar fors toegenomen. Vorig jaar meldden 10.758 studenten zich aan voor een vereniging, dit jaar zijn dat er 16.288: een record. Wat hebben die studentenverenigingen te bieden in coronatijd?

De toegenomen populariteit van studentenverenigingen blijkt uit de definitieve aanmeldcijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) die zijn opgenomen in de 27ste editie van Beste studies. In tien jaar tijd is het aantal aanmeldingen meer dan verdubbeld. Waarom is het animo zo groot? En kunnen de verenigingen de toeloop wel aan?

Steeds meer aanmeldingen

 

 

 

 

 

 

Bron: Landelijke Kamer van Verenigingen (2020)

Studentenverenigingen bieden kans in coronatijd

Volgens Yorick van der Heiden, praeses van het dagelijks bestuur van de LKvV, is de toename van het aantal aanmeldingen voor een groot deel te verklaren door de situatie rondom het coronavirus. ‘Nieuwe studenten hebben een gek eindexamenjaar gehad, met het ontbreken van een centraal examen en de gebruikelijke, afsluitende feestjes. Nu ze gaan studeren, met voor een groot deel online onderwijs, is het lastig voor ze om nieuwe mensen te leren kennen. Studenten zitten veel thuis en verenigingen bieden de kans om toch met andere studenten in contact te komen en de stad waar ze studeren te leren kennen.’

Maar hebben studentenverenigingen wel iets te bieden in coronatijd, nu er beperkingen zijn met betrekking tot evenementen en samenkomsten? Er is nog genoeg te beleven, volgens Van der Heiden, die zelf lid is van de Wageningse vereniging SSR-W.

‘Borrels en introductieperiodes gaan gewoon door, uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Er wordt geborreld op anderhalve meter afstand en vooraf wordt er bij de studenten een gezondheidscheck gedaan. Ook worden borrels vaak opgedeeld in meerdere shifts op een avond, al laten wij de precieze organisatie aan de verenigingen zelf over,’ zegt de LKvV-voorzitter.

Nu veel uitgaansgelegenheden gesloten zijn, blijken verenigingen juist een aantrekkelijk alternatief voor studenten. Naast een recordaantal aanmeldingen, werden ook functies in commissies en bestuursfuncties makkelijk vervuld.

Aantal aanmeldingen per stad

Bron: Landelijke Kamer van Verenigingen (2020)

Verenigingen voeren ledenstops in

Uit de gegevens van de LKvV blijkt dat verenigingen in studentensteden Utrecht, Groningen en Leiden ten opzichte van vorig jaar een toename aan aanmeldingen zien van respectievelijk 71, 66 en 65 procent. Hoe gaan verenigingen om met dit grote aantal aanmeldingen? ‘De instroom is voor sommige verenigingen inderdaad te groot,’ erkent Van der Heiden. Noodgedwongen hebben de verenigingen ‘ledenstops’ ingesteld of uitgebreid.

Met die ledenstops wordt een maximum gesteld aan het aantal mensen dat lid kan worden van de betreffende vereniging. Uit navraag bij Albertus Magnus, de grootste studentenvereniging van Groningen, blijkt dat de club dit jaar 1.200 aanmeldingen kreeg, waaruit slechts 500 studenten werden ingeloot. Ter vergelijking: vorig jaar lag het aantal aanmeldingen nog op iets meer dan 700.

Studentenvereniging Veritas in Utrecht werkte dit jaar met het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe. Op die manier werden 550 eerstejaarsstudenten teleurgesteld en 450 studenten toegelaten.

Buiten de boot gevallen

De Leidse vereniging Minerva laat normaal gesproken 550 eerstejaars toe, een limiet waar ze de laatste jaren niet aan kwamen. Na een recordaantal van 1.007 aanmeldingen dit jaar, werd de grens verlegd naar 600, met een selectie door middel van loting. Veel studenten vielen daarmee buiten de boot dit jaar.

Maar ondanks de ledenstops zullen verenigingen, met het oog op de huidige beperkingen, de komende tijd hun handen vol hebben aan het organiseren van activiteiten voor het grote aantal nieuwe leden. Corona of niet, studenten proberen toch wat van hun studententijd te maken en bij veel van hen viel het oog daarbij dus op een studentenvereniging. Aan de verenigingen nu de taak om daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

Uitgebreide informatie voor studiekiezers

Donderdag verschijnt de 27ste editie van Beste studies, met uitgebreide informatie voor studiekiezers over 2.165 bachelor- en masteropleidingen. Scholieren in de examenklassen van het voortgezet onderwijs oriënteren zich meestal in het najaar op studies aan hogescholen en universiteiten.

 

Om de studenten te helpen bij hun keuze, vergelijkt EW samen met onderzoeksbureau ReseachNed alle hogescholen, universiteiten en afzonderlijke opleidingen op basis van studenttevredenheid, accreditatieoordelen, studierendement, switchers, vaak gekozen vervolgstudies, financiële gegevens en cijfers over de studentenpopulatie. De opleidingsrapporten geven bovendien inzicht in de kansen op de arbeidsmarkt met verschillende studies.