World Economic Forum in Davos: bejaarde heren met messiascomplex

25 mei 2022Leestijd: 4 minuten
Klaus Schwab tijdens het World Economic Forum in Davos. Foto: Zheng Huansong/Xinhua News Agency

Aan het World Economic Forum in Davos worden allerlei duistere machten toegeschreven. Terwijl het gaat om een elitaire babbelclub die slechts één van de vele invloeden is op de machthebbers van deze aarde. Laten we geen complotten zoeken achter vage clubjes als het WEF, maar juist die machthebbers kritisch bevragen, schrijft Geerten Waling.

Afgelopen week was de week van het World Economic Forum (WEF). In Davos komen elk jaar vele wereldleiders bijeen om, ­samen met een select gezelschap knappe koppen, te mijmeren over de toekomst. Het is niet alleen voor hen een reünie, ook radicaal-linkse en radicaal-rechtse activisten vinden elkaar – vooral online – in hun verzet tegen dit mondialistische elitefestijn waarachter zij kwaadaardige complotten bevroeden.

Het WEF zelf is niet veel meer dan een internationale variant op – en ongetwijfeld inspiratiebron van – het Nexus Instituut. Achter deze ‘Nederlandse ankerplaats van de internationale intellectuele elite’ (aldus De Groene Amsterdammer), die bestaat sinds 1994, gaat weinig anders schuil dan gebakken lucht en een respectabele kaartenbak, gerund door ‘publiek intellectueel’ Rob Riemen en zijn echtgenote. Toch heeft dat bordkartonnen ‘Instituut’ veel geld en beroemde sprekers als Bill Clinton weten binnen te halen, die zich door ‘vriend’ Riemen lieten interviewen voor volle zalen. Chapeau.

Schwab is overtuigd van de noodzaak van radicale veranderingen

Zoiets is het WEF op wereldschaal. De oprichter en leider van het WEF is de Duitse econoom Klaus Schwab (84) – iets succesvoller, maar wie weet wat de jeugdige Riemen (60) nog vermag. Een belangrijk verschil met Nexus is wel dat de club van Schwab, die hij al in 1971 oprichtte onder de naam European Management Forum, niet is gericht op volle zalen en de persoon Klaus Schwab. Het jaarlijkse babbelweekje in de Zwitserse bergen richt zich op de rijksten, machtigsten en slimsten. Zij komen samen om te praten over de toekomst van de planeet en de mensheid.

Zowel de afgelegen locatie als de exclusieve gastenlijst voedt de geruchten over grootse, mysterieuze ­samenzweringen. Wat ook niet helpt, is dat Schwab overtuigd is van de noodzaak van radicale veranderingen om mondiale problemen, zoals klimaatverandering en vervuiling, tegen te gaan. De toekomst moet duurzaam zijn. Zijn WEF greep de coronacrisis dan ook aan om een radicale omslag te bepleiten: de Grote Reset.

Invloed is nog geen macht: de WEF blijft een niet-statelijke actor

Lees ook dit omslagverhaal uit 2021 over de link tussen Davos en de in complotkringen gehate Great Rest: De waarheid achter ‘The Great Reset’

Critici die waarschuwen voor het Forum hebben niet helemaal ongelijk. Gezien de prominente positie van zijn bezoekers is het behoorlijk invloedrijk. Het sloot in 2019 zelfs een strategisch partnerschap met de Verenigde Naties om de ‘implementatie’ van de 2030 Agenda for Sustainable Development te ‘versnellen’. Maar invloed is nog geen macht. De WEF blijft een niet-statelijke actor in een vrijblijvende adviesrol. Zo’n radicale agenda voor duurzame ontwikkeling implementeren moeten de regeringen van landen toch echt zelf doen. Van een ondergrondse wereldregering die volgens strakke coördinatie een revolutionair meerjarenplan over de aardbol uitrolt, is dan ook geen sprake.

Was er maar zo’n wereldregering, zou ik bijna denken als ik kijk naar alle structurele problemen – en naar het bestuurlijk onvermogen van die wereldleiders en hun regeringen om die te lijf te gaan. Maar goedaardige samenzweringen, daarin geloven complotdenkers doorgaans niet. Het gaat bij hen altijd om enge schurken, bijna net zo cliché als in een James Bond-film, die de absolute wereldmacht bijna in handen hebben met als doel onschuldige burgers te beheersen en te besturen via 5G-netwerken, ‘chemtrails’ of vaccinaties.

Belachelijke ideeën slaan algauw om in gevaarlijke ideeën

Het helpt natuurlijk, volgens aloude traditie, als de vermeende ‘schurk’ in kwestie ook Joods is, zoals miljardair George Soros en de familie Rothschild. En zo slaan belachelijke ideeën algauw om in gevaarlijke ideeën, vooral in tijden waarin het vertrouwen laag is en de onzekerheid groeit. Dat wordt er niet beter op met wilde verdachtmakingen van invloedrijke mensen en hun babbelclubjes. Ook zonder Schwab en zijn WEF vinden de machtigen der aarde elkaar wel om modieuze tranen te plengen over de planeet en grote beloften te doen die ze thuis nog maar moeten zien in te lossen.

Lees meer over de Hongaarse miljardair: Wie is de gehate filantroop George Soros?

Zoals het Kamerdebat over de onnavolgbare telefoongewoonten van onze premier liet zien, is het altijd goed de schaduwkanten van de macht te controleren. Achterkamertjes en onderonsjes zijn voor personen in hoge posities even nuttig als verleidelijk. Maar laat die kritische blik zich dan richten op waar de macht ligt, op de machthebbers zelf, niet op vage clubjes van bejaarde heren met een grote kaartenbak en een messiascomplex.