Immigratiepact Marrakesh muilkorft de journalistiek

07 december 2018Leestijd: 4 minuten
Algemene Vergadering VN - AFP

Het omstreden pact van Marrakesh vormt een ernstige inbreuk op de westerse persvrijheid, constateert Afshin Ellian. Nieuwsmedia krijgen tussen de zinnen door een nieuwe ideologische taak toebedeeld: het propageren van massa-immigratie als positief en gewenst fenomeen.

Het Marrakesh-pact emotioneert sommigen. Ook de bedachtzamen onder ons verliezen soms hun geduld met de voorstanders van het pact.

‘Marrakesh’ is geen verdrag in de strikt juridische zin. Het is een verklaring die, zoals eerder uiteengezet, onder bepaalde omstandigheden als een zoeklicht zou kunnen dienen bij de interpretatie van open normen bij rechtsvinding. Het werkt niet als vanzelf door in ons rechtssysteem.

Inlegvelletje is inmiddels beroemd

Dit bezwaar omtrent de doorwerking of het al dan niet bindende karakter van het pact is nu door de regering weggenomen. Het beroemde Nederlandse inlegvelletje bij het pact maakt de wil van de Nederlandse regering ondubbelzinnig en helder: het mag niet doorwerken in ons rechtssysteem, ook niet als een interpretatiebron. Dat is een goede stap.

Afshin Ellian

Prof.mr.dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.

Maar vragen over wat er dan precies in het pact staat en wat de politieke implicaties ervan zijn, zijn er nog steeds. Het verbaast me dat immigratievoorstanders niet weten (of niet willen weten) met welke soort regimes ze dit pact ondertekenen. De meerderheid van de leden van de Verenigde Naties bestaat in meer of mindere mate uit dictatoriale of despotische en zelfs totalitaire regimes. Ga dus niet de Verenigde Naties heilig verklaren. Dat zijn zij niet.

De VN bieden ruimte voor diplomatie en gesprek tussen verschillende landen met verschillende regimes. De meeste landen kennen echter geen democratie en hebben geen respect voor de rechtsstaat of mensenrechten. Dit neemt niet weg dat de VN nog steeds een nuttige organisatie is voor vele vraagstukken, maar voorzichtigheid is geboden. Nogmaals: de VN zijn niet heilig!

De griezelige eis om data te verzamelen

Wat immigratievoorstanders ook niet willen weten, is dat het pact de verzameling van data over de immigranten eist:

‘Collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for evidence-based policies’.

Het dwingt landen ook om een registratiesysteem tot stand te brengen. Moeten de Robert Mugabes van deze wereld ook nog over een perfect registratiesysteem van hun burgers beschikken? Moeten we dit bevorderen? Dat is een regelrecht gevaar voor oppositie- en verzetsgroepen in landen die de meerderheid van de VN vormen. Ook het harmoniseren van paspoorten van die landen is niet in het belang van politieke vluchtelingen en het verzet in deze despotische landen. Dit zou, als het echt ooit wordt geïmplementeerd, kunnen leiden tot de uitwisseling van gegevens tussen verschillende landen over hun burgers.

Dit is een onwenselijke en voor oppositie- en verzetsgroepen gevaarlijke ontwikkeling. Het zou anders zijn geweest, als al deze landen een democratisch regime hadden. Niets mag juist verzet tegen de tirannie in de wereld van de VN in de weg staan. Dit pact is dus juist niet goed voor immigranten die politieke vluchtelingen zijn:

Elaborate and implement a comprehensive strategy for improving migration data at local, national, regional and global levels’.

Ook is het verbijsterend dat de westerse media niet bereid waren om de gevolgen voor de persvrijheid van dit pact onder de loep te nemen. De opstellers van het pact gaan ervan uit dat het publieke debat in het Westen wel op ‘evidence-based public discourse on migration and migrants’ moet worden gevoerd.

Onwelgevallige journalisten moeten ‘educatie’ ondergaan

Is dat nu niet het geval? Dat woordje ‘evidence-based’  komen we daarin vaak tegen. Daarom willen ze dit: ‘Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internet-based information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.’

De onwelgevallige journalisten en opiniemakers moeten kortom een educatie ondergaan.

De heropvoeding van journalisten is in één adem genoemd met strafbare feiten als racisme, hate speech, et cetera. Natuurlijk hebben de meeste landen op aarde, die ook nog eens niet-democratisch zijn, geen probleem met de heropvoeding van journalisten en de controle op internet. Dit pact is een ernstige aantasting van vrijheid van meningsuiting.

Media krijgen een nieuwe ideologische taak toebedeeld: ‘Promote awareness-raising campaigns targeted at communities of origin, transit and destination in order to inform public perceptions regarding the positive contributions of safe, orderly and regular migration, based on evidence and facts, and to end racism, xenophobia and stigmatization against all migrants.’

Dit is geen journalistiek meer, maar een despotische propagandamachine. Vreemd dat de Nederlandse journalisten nog geen bezwaar hebben gemaakt, tegen deze ernstige inbreuk op hun persvrijheid.

CDA en VVD laten het gebeuren

Nu de politieke implicaties van dit pact. Klaas Dijkhoff ziet alleen maar voordelen in een pact dat volgens hem helemaal niet bindend is. Sorry Klaas, wanneer Nederland Somalië zou aanspreken om zijn onderdanen terug te nemen, zal een Somalische Klaas zeggen: ‘Jammer, het is niet bindend.’

In werkelijkheid is dit pact in strijd met de geest van de politieke programma’s van CDA en VVD. Beide partijen gingen naar de kiezer met de belofte dat ze de immigratie zouden beperken. Ook erkennen beide partijen de negatieve impact van de massa-immigratie, terwijl het pact van de ondertekenaar eist om de immigratie als een positief fenomeen te zien en te propageren.

CDA en VVD zetten hun handtekening onder een internationale verklaring die indruist tegen al hun uitgangspunten inzake immigratie. Een deel van de VVD-fractie gaat alleen met pijn en moeite akkoord met het Marrakesh-pact.

CDA en VVD steunen een pact dat het bevorderen van massa-immigratie wil perfectioneren. Klaag alstublieft niet langer over het stemgedrag van democratische kiezers!