Vooral ouderen laten kerk vaker links liggen

20 december 2013Leestijd: 1 minuut

Een toenemend aantal Nederlanders neemt niet meer de moeite om naar de kerk te gaan. Vorig jaar ging ruim 16 procent van de volwassen naar een religieuze bijeenkomst. In 1999 was dat nog een kwart.

Het kerkbezoek liep vooral terug onder ouderen, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar was de afname veel kleiner.

Levensbeschouwing

Overigens is er geen afname te bespeuren onder niet-westerse allochtonen. Drie op de tien uit die groep gaat minimaal een keer per maand naar een religieuze bijeenkomst. Dat zijn er nauwelijks minder dan vijftien jaar terug.

Hoewel het kerkbezoek zienderogen afneemt, rekent ruim de helft van de volwassenen zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groep.

De meeste Nederlanders zijn katholiek (27 procent), protestants (18 procent) of hervormd (8 procent). 4 procent van de Nederlanders behoort tot de gereformeerde geloofsstroming.  4 procent geeft aan moslim te zijn.