Eerste kersttoespraak Koning Willem-Alexander uitgelekt

25 december 2013Leestijd: 2 minuten

Het begint een goede traditie te worden dat de kersttoespraak van de vorst voor het uitspreken al bekend is gemaakt. Ook Koning Willem-Alexander ontkomt bij zijn eerste kersttoespraak niet aan voortijdig lekken.

Nieuwssite nu.nl ontdekte dat het script van de toespraak gewoon op de website van de publieke omroep staat.

Friso

In het begin van de toespraak staat de Koning indirect stil bij het overlijden van zijn broer Friso. ‘Wie een dierbare heeft verloren, voelt in deze dagen de pijn extra scherp,’ zegt Willem-Alexander. Hij dankt in de tekst andermaal de ‘steun van vrienden en anderen die troost en kracht geven’.

Dan spreekt de Koning over de economische tegenspoed in Nederland. Hij zegt de zorgen te begrijpen van mensen die werk en inkomen verloren het afgelopen jaar. ‘Wie geen baan kan vinden of niet meer kan werken, raakt meer kwijt dan alleen financiële zekerheid. Ons werk maakt ook deel uit van wie we zijn,’ meent de Koning.

Publieke zaak

De Koning sprak zijn steun uit aan mensen die in deze Kerstdagen niet thuis bij hun familie kunnen zijn omdat zij de publieke zaak dienen of omdat zij hun familie uit het oog verloren zijn.

Het leed dat veel mensen in de wereld treft, noemt de Koning ‘huiveringwekkend’. Willem-Alexander doelt op conflicten maar ook natuurrampen. Maar vrede op aarde, zo zegt hij, ‘begint heel dichtbij’. ‘Thuis, in de straat. In de buurt. In eigen dorp of stad. Ieder kan op zijn eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.’

Verbinding

De Koning stak een hart onder de riem van mantelzorgers en vrijwilligers die dagelijks de verbinding bewerkstelligen. Ook loofde hij artsen, hulpverleners, ontwikkelingswerkers en militairen voor het zoeken van verbindingen uit persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is.

Volgens de Koning ligt voor veel mensen dáár de inspiratie uit het Kerstverhaal. De Koning besloot met de woorden: ‘Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn een gezegend Kerstfeest ‘