Vreemd dat anti-kerkelijk D66 het opneemt voor radicale moslims

06 maart 2015Leestijd: 4 minuten
'ANP'

Tijdens het verkiezingsdebat weigerde Alexander Pechtold, leider van een partij die altijd de christelijke waarden heeft bestreden, zich uit te spreken tegen de bouw van de Goudse megamoskee. Pechtold speelt de hoofdrol in zijn eigen nihilistische klucht.

RTL4 organiseerde een inhoudelijk politiek debat. Het was geen verkiezingsdebat – het ging immers niet om de Provinciale Statenverkiezingen.

De lijsttrekkers van de grote partijen waren goed voorbereid. Helaas was de leider van de PVV, Geert Wilders, wegens ziekte afwezig.

De deelnemers moesten – onder de dreigende schaduw van Wilders – stelling nemen in een tweetal zeer actuele vraagstukken: de integratie en het islamitisch terrorisme.

Duidelijk

De eerste stelling betrof de verhouding tussen allochtonen en autochtonen: ‘Autochtonen moeten meer rekening houden met de gevoelens van allochtonen.’ Alle politieke leiders waren tegen deze stelling.

Premier Mark Rutte (VVD) was buitengewoon duidelijk waarom hij zich ertegen keerde. We gaan volgens onze premier onze vrijheid niet inperken vanwege iemands gevoel of religie.

CDA

Dat is inderdaad het kernpunt. We gaan geen cartoons verbieden of cartoonisten aanhouden vanwege de gevoelens van gelovigen. Dat gebeurde toen het CDA aan de macht was.

Ook benadrukte Rutte dat we trots moeten zijn op onze waarden zoals het gelijkheidsbeginsel, de gelijke behandeling van homo’s en hetero’s, man en vrouw. We moeten trotser zijn op onze waarden en vrijheid!

Het is een oud thema dat al door Rita Verdonk van stal werd gehaald. Het is belangrijk dat dit thema weer op de agenda komt.

Wij-zij-conflict

De leider van de PvdA, Diederik Samsom, was eveneens duidelijk. Nee, we moeten geen rekening houden met ondemocratische gevoelens en opvattingen van een aantal immigranten.

Het moet volgens Samsom niet gaan om een wij-zij-conflict, maar wel om een wij dat de democratische waarden omhelst, en een zij dat de democratie met geweld wil bestrijden.

Dat was in het verleden wel anders. Onder leiding van Job Cohen was het verboden om van wij en zij te spreken. CDA-leider Sybrand Buma was ook tegen deze stelling, maar zijn motivatie was teleurstellend en deed mij denken aan het oude CDA. De oorzaak van alle problemen ligt in het feit dat in onze samenleving respect ontbreekt, volgens Buma.

Er zijn niet alleen rechten maar ook plichten, zei Buma. Weer respect, een vage apolitieke term.

Megamoskee

Over de megamoskee in Gouda namen de VVD en in mindere mate ook de PvdA duidelijk stelling: weg met die moskee. Salafistische stromingen moeten zo veel mogelijk uit onze samenleving worden verbannen, aldus Samsom.

Ook deze houding was ooit ongebruikelijk bij de PvdA. En wie nam het op voor de megamoskee? Jawel, Alexander Pechtold. Hij vergeleek het met een kerk. Zijn er kerken in Nederland waarin wordt aangezet tot het plegen van geweld of terreurdaden?

Vreemd dat D66, dat altijd de kerken en christelijke waarden heeft bestreden, het nu opneemt voor de moskeeën. Gaat het hier om de stemmen van moslims?

Jihadisten

Bij de tweede stelling ontstond de grote confrontatie. Die stelling luidde: ‘Uitgereisde jihadisten kunnen beter daar sneuvelen dan terugkeren naar Nederland.’

Slechts één politiek leider was het eens met deze stelling en dat was de premier. Mark Rutte vindt dat we ons moeten beschermen tegen deze barbaren: ‘Ik wil niet dat de mensen die daar misdaden plegen naar Nederland komen. Als je uitreist, weet je precies wat je doet: deelnemen aan een criminele organisatie, onthoofdingen (…).’

Inderdaad, ze moeten niet terugkomen om in ons land bommen te plaatsen. Het zijn goedgetrainde en misdadige personen die hopelijk hun eindbestemming kunnen bereiken: het paradijs van Allah. Dat kunnen we ze van harte toewensen.

Samenzijn

Buma’s reactie herinnerde ons aan het CDA dat we ooit keihard hebben weggestemd. Buma verweet Rutte dat hij geen demonstratie met moslims had georganiseerd tegen het terrorisme.

Respect en samenzijn zijn nog steeds de kernbegrippen voor het CDA. Buma snapt niet dat dat beleid is mislukt. Dit motiveert ook niet echt om op het CDA te stemmen.

Buma moet moslims vragen om respect op te brengen voor de vrije samenleving. Niet de staat, maar de islamitische gemeenschappen zelf moeten deze respectbetuiging organiseren.

Klucht

Alexander Pechtold heeft plotseling empathie voor families van jihadisten die naar het kalifaat zijn gegaan. De leider van de Nederlandse nihilisten toont geen empathie voor de slachtoffers van de radicale moslims: D66 heeft geen respect en empathie voor de verkrachte, verkochte of vermoorde Jezidi-vrouwen. Zij behoren niet tot het stemvee van D66.

Maar als Pechtold oprechte empathie zou hebben voor de slachtoffers van moslimterroisten, moet hij ook de consequenties daarvan aanvaarden: wij zijn in oorlog met de radicale islam en daardoor zullen we jihadisten die niet willen capituleren, moeten elimineren.

Pechtold wil dat de jihadisten heel en wel terugkomen om ze vervolgens te berechten. Dit is een nihilistische klucht in optima forma.

F-16’s

Wat Pechtold niet begrijpt, is dat hij heeft ingestemd met de inzet van F-16’s. Waarom? In een nihilistische klucht weet een nihilist niet wat hij aan het doen is. De moordenaar van Theo van Gogh zit in de gevangenis, zo moeten we het doen, zei Pechtold.

Daarop reageerde Rutte met deze memorabele woorden: ‘Maar Theo van Gogh leeft niet meer. Ik wil niet dat weer een Theo wordt vermoord.’

Als ik de kalief van de Islamitische Staat was, en had ik dit debat gezien dan had ik gedacht: Pechtold is de leider van de meest geliefde oppositie. Wie op Pechtold stemt, is het stemrecht onwaardig.