Elsevier presenteert: Macht verloren, gezag versterkt

15 januari 2016Leestijd: 1 minuut

In de bundel ‘Macht verloren, gezag versterkt’ brengt J. Th. J. van den Berg al zijn stukken bijeen die hij vanaf de jaren zeventig heeft geschreven over de veranderende rol van het koningschap en de wisselwerking tussen politiek en monarchie.

Van den Berg, een gezaghebbende kenner van de Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis, behandelt in de bundel uiteenlopende kwesties. Van de totstandkoming van het salaris van de eerste Koning en de rol van de ‘rode’ beschermers Willem Drees, Joop den Uyl en Wim Kok tot de Koningin in tijden van populisme.

Breed geschikt

Zijn grote expertise blijkt ook uit zijn stukken over de functie van het staatshoofd tijdens de formatie, de verhouding tussen de Koning en de minister-president, en het ‘Zweedse model’.

Door zijn humor, soepele schrijfstijl en aandacht voor anekdotes is deze bundel geschikt voor een brede groep lezers.

Prof.dr. J.Th.J. van den Berg (1941) is emeritus hoogleraar aan de universiteiten van Leiden en Maastricht. Tot zijn belangrijkste boeken behoort het met prof.mr. J.J. Vis geschreven De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946, dat is verschenen in 2013.