Kabinet denkt na over ‘mini-Schengen’ tegen asielstroom

18 november 2015Leestijd: 2 minuten
'AFP'

Het kabinet kijkt naar mogelijkheden om, met een aantal gelijkgestemde landen, een nieuwe ‘mini-Schengenzone’ op te richten. Zo’n akkoord moet ertoe leiden dat de migratiestroom wordt ingeperkt.

Dat bevestigen bronnen op het Binnenhof, na berichtgeving daarover in De Telegraaf woensdag. Maar het gaat hier wel om een ‘uiterst middel’ – als de Zuid-Europese landen niet mee willen werken aan het beheersen van de migranteninflux.

Transitkampen

Een van de onderdelen van dit plan is het bouwen van zogenoemde transitkampen aan de buitengrenzen van dit kleinere Schengengebied. Deze plekken zijn bedoeld om vreemdelingen op te vangen, zodat kan worden voorkomen dat ze verder de Schengenzone intrekken.

Ook komt er dan grensbewaking aan de buitengrenzen. Dat betekent dat landen weer hun eigen grenzen kunnen controleren, en ditmaal niet van tijdelijke aard. Binnen het kabinet is al diverse keren over deze ideeën gesproken.

Het nieuwe gebied zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de Benelux (België, Nederland en Luxemburg), Duitsland en Oostenrijk. Maar de gesprekken met de Duitsers verlopen moeizaam. Die met de Belgen zouden juist goed gaan.

Onder druk

De huidige Schengenzone bestaat uit 26 landen, waarin in totaal rond de 400 miljoen mensen wonen. Maar het Schengenakkoord staat onder druk, iets dat ook breeduit wordt erkend in Brussel.

Zo zei de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk dat het ‘een race tegen de klok wordt‘ om Schengen te redden, nu steeds meer EU-landen ertoe besluiten de grenzen weer te bewaken. Hij wil er alles aan doen om het verdrag te redden.

Duitsland en Zweden bijvoorbeeld gingen tot grenscontroles over, omdat er heel veel migranten naar de landen toekomen. De stromen zijn vrijwel onbeheersbaar, de opvangplekken raken overvol.

Ondanks Europese afspraken over de opvang van migranten in zogenoemde hotspots aan de grenzen van het continent en afspraken over een eerlijke verdeling van de honderdduizenden migranten, komen asielzoekers nog vrijwel ongehinderd Europa in. In oktober hebben bijna 12.000 mensen in Nederland asiel aangevraagd. Dat is een record: nog nooit werden zoveel asielaanvragen gedaan in één maand.